Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Staré odborné poradny => Téma založeno: Stanislav Opravi 25. 11. 2017, 10:56:32

Název: Daň z příjmů fyzických osob
Přispěvatel: Stanislav Opravi 25. 11. 2017, 10:56:32
Dobrý den, vlastním dům, jehož část jsem pronajal s.r.o. k provozování prodejny za měsíční nájemné 8.000 Kč. Pro měření spotřeby el. energie, plynu a vody v pronajaté části domu jsou samostatná měřidla. Jsou však vedena na pronajímatele (vlastníka) ten platí dodavatelům měsíční zálohy celkem 2.200 Kč. měsíčně (podle skutečnosti za předcházející období). V uzavřené nájemní smlouvě máme ustanovení, že nájemce bude pronajímateli měsíčně uhrazovat  zálohy na energie v uvedené výši 2.200 Kč. Po vystavení faktury dodavatelem energie provede pronajímatel vůči nájemci vyúčtování vyrovnají mezi sebou případný nedoplatek či přeplatek.
Platby nájemného i záloh na energie provádí nájemce měsíčně společně jednou částkou tj.10.200 Kč převodem na účet pronajímatele.

Pronajímatel platí z pronájmu daň z příjmů. Své výdaje uplatňuje procentem z příjmů (30%). Může pronajímatel do ročních příjmů pro výpočet daně započítávat jen nájemné 8.000 Kč, nebo celkovou měsíční platbu 10.200 Kč.
Název: Re:Daň z příjmů fyzických osob - příjmy z nájmu a poplatky
Přispěvatel: Jan Molín 06. 12. 2017, 09:47:02
Dobrý den,

přeúčtovávané výdaje za "poplatky" (energie, voda, plyn, případně odvoz odpadu atp.) se nepovažují za zdanitelný příjem, nebudete je tedy zahrnovat do zdaňovaných příjmů uváděných v daňovém přiznání. V tomto smyslu hovoří i pokyn D-22 vydaný Generálním finančním ředitelstvím, kde je v komentáři k § 9 zákona o daních z příjmů uvedeno:

"Součástí nájemného z nemovitých věcí nebo bytů nejsou úhrady za ceny služeb spojených s jejich užíváním. Obdobně v případě nájmu nebytových prostor není součástí úhrady nájemného platba záloh nebo výdaje za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem (viz občanský zákoník).
Zálohy na služby (např. za vytápění, za dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávku vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod kanalizacemi, užívání domovní prádelny, osvětlení společných prostor v domě, kontrolu a čištění komínů, odvoz popela a smetí, odvoz splašků a čištění žump, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou), které zajišťuje pronajímatel a které po uplynutí roku zúčtuje se skutečnými výdaji za tyto služby, nezahrnuje do zdanitelných příjmů a ani platby za tyto služby nezahrnuje do daňových výdajů."

Celý pokyn je např. zde: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-22.pdf

S pozdravem

Jan Molín