Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Staré odborné poradny => Téma založeno: Tausch 09. 11. 2017, 15:21:33

Název: Sazba DPD 15% nebo 21%
Přispěvatel: Tausch 09. 11. 2017, 15:21:33
Provádíme servis závlahových systémů pro SVJ (společenství vlastníků jednotek) na jejich střechách a okolí. Jaká je správná sazba DPH? 21% nebo 15%.
Název: Re:Sazba DPD 15% nebo 21%
Přispěvatel: Jan Molín 20. 11. 2017, 11:54:03
Dobrý den pane Tauschi,

dle § 48 zákona o dani přidané hodnoty se první snížená sazba, tedy 15 % uplatní "při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení". Ve Vašem případě se zřejmě o stavbu pro bydlení jedná, ale otázka je, jestli servis závlahových systémů je "stavební nebo montážní práce". Kdybychom to posuzovali striktně dle vymezení v SKP, asi bychom došli k závěru, že nikoliv.

Nicméně výkladově, dle informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí (celá Informace je zde: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2015-12-21-Informace-nemovitosti-2016.pdf (http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2015-12-21-Informace-nemovitosti-2016.pdf)) se snížená sazba může uplatnit i u OPRAV na dokončených stavbách pro bydlení.

Info GFŘ uvádí:

"Stavebními nebo montážními pracemi provedenými na dokončené stavbě pro bydlení nebo pro sociální bydlení je třeba rozumět nejen přístavby, nástavby nebo rekonstrukce ale také opravy, jako je např. malování, výměna podlahových krytin, výměna výtahů, čištění a odblokování odpadních trubek, instalace protipožární, zvukové či tepelné izolace, obkladačské práce atd."

Z toho dovozujI, že např. oprava závlahových systémů na střeše domu, který je tvořen jednotkami, jež lze ve smyslu § 48 odst. 4 ZDPH označit jako "obytný prostor" bude fakturována s 15% sazbou DPH. Samozřejmě je otázka, jak aplikovat DPH v případě, že v domě jsou i jiné prostory, než prostory pro bydlení.

Poněkud odlišným problémem je uplatnění DPH v případě "okolí" domu. Je-li toto okolí pozemkem, který tvoří jeden funkční celek se stavbou, případně se jedná o příslušenství domu, domnívám se, že i zde by bylo možné uplatnit 15% sazbu.

Info GFŘ k tomu uvádí: "První snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na „příslušenství“ dokončených staveb pro bydlení, a to i když budou prováděny pouze na něm. I při opravách doplňkových staveb, dříve označovaných jako příslušenství (blíže bod 2.3.) se uplatní první snížená sazba daně."

Vzhledem k specifičnosti dotazu, kdy je potřeba přezkoumat konkrétní okolnosti poskytované služby, doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem nebo metodikem zabývajícím se DPH na příslušném finančním úřadě.

S pozdravem

Jan Molín