Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Staré odborné poradny => Téma založeno: AJ 26. 06. 2015, 13:10:27

Název: Práce jako OSVČ u švýcarské firmy
Přispěvatel: AJ 26. 06. 2015, 13:10:27
Dobrý den,

rád bych pracoval jako programátor pro švýcarského „zaměstnavatele“. Ten sice v ČR nemá pobočku, ale nabídl mi smlouvu, kde bych já měl živnostenský list, posílal mu faktury a on mi je pravidelně proplácel. Rád bych se zeptal na následující:

1) Musím být plátce DPH? (protože fakturuju do zahraničí)
2) Jaké daně bych platil? Stejně jako při fakturaci do ČR? (plus DPH?)
3) Nemůže to být postiženo jako švarcsystém, když bych dělal soustavně pro jednoho „zaměstnavatele“?

Výkon práce by byl z domova, tedy z ČR, po celou dobu práce. Zaměstnavatel není plátce DPH.

Děkuji moc.

Aleš Janda
Název: Re:Práce jako OSVČ u švýcarské firmy
Přispěvatel: Jan Molín 02. 07. 2015, 18:29:01
Dobrý den pane Jando,

podle § 9a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je tzv. místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani ze třetí země (tj. podnikateli ze Švýcarska) místo, kde má Váš odběratel sídlo. Místem plnění je tedy ve Vašem případě Švýcarsko. Znamená to tedy, že - i kdybyste byl plátcem DPH - fakturoval byste bez daně. Současně platí, že plátcem DPH se povinně stáváte při splnění kritérií stanovených zákonem o DPH, mezi něž se řadí i překročení obratu 1 mil. Kč za 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců. V tomto kontextu je důležité, že do tohoto obratu se nezahrnují plnění uskutečněná mimo tuzemsko. Tedy poskytování těchto služeb samo o sobě Vám povinnou registraci jako plátce DPH nezaloží.

Co se týče Vašeho druhého dotazu, vzhledem k tomu, že byste vykonával samostatnou činnost, budou příjmy z této činnosti podléhat dani z příjmů fyzických osob a pojistnému na sociální a zdravotní pojištění (jako při fakturaci subjektu z České republiky). Doporučujeme Vám současně konzultaci u švýcarského daňového poradce, zda Vám Vaše činnost nezaloží povinnost platit některou daň přímo ve Švýcarsku.

Co se týče třetího dotazu, je to spíše otázka právní než daňová, doporučujeme tedy konzultaci v právní poradně.

S pozdravem a přáním hezkého dne