Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Staré odborné poradny => Téma založeno: Líba Barošová 09. 05. 2017, 19:30:07

Název: Odstupné při ukončení pracovního poměru
Přispěvatel: Líba Barošová 09. 05. 2017, 19:30:07
Dobrý den,
prosím o radu, jaké rozhodné období použít při odstupném při ukončení pracovního poměru po pracovním úrazu. Zaměstnanec po pracovním úrazu a 15 měsíční nemocenské nastoupil na šest měsíců do práce a k 31.3.2017 uzavřel dohodu o rozvázání pracovního poměru dle par.52
písm.d) zák.č.262/2006 Sb., zákoníku práce s odstupným dle par.67 ods.2 zmiňovaného zákona. Jako rozhodné období pro výpočet průměrného výdělku  jsem použila minulé čtvrtletí tj. 1.10.-31.12.2016. Nevím, jestli jsem neměla použít čtvrtletí před pracovním úrazem, kde
měl pracovním vyšší výdělek.
Děkuji za odpověď


Bartošová L.


Název: Re:Odstupné při ukončení pracovního poměru
Přispěvatel: Dagmar Kučerová 13. 05. 2017, 07:06:07
Dobrý den,

v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo skončení pracovního poměru dohodou z důvodu podle § 52 písm. d) zákoníku práce přísluší odstupné v souladu s ustanovením § 67 odst. 2 zákoníku práce ve výši 12násobku průměrného měsíčního výdělku. Tímto důvodem je nemožnost zaměstnance podle příslušných odborných posudků dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice. Pokud však byl se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, protože nesmí podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání a zaměstnavatel se zcela zprostí své odpovědnosti podle § 270 odst. 1, odstupné zaměstnanci nepřísluší.

Zákoník práce v ustanovení § 271a popisuje, že pro účely náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti se použije průměrný výdělek před vznikem této škodní události. Avšak pouze pro účely náhrady za ztrátu na výdělku.  Pro účely odstupného se postupuje v souladu s ustanovením § 351 až 362 zákoníku práce. Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí.

S přáním příjemného dne    Dagmar Kučerová