Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Staré odborné poradny => Téma založeno: alena 05. 11. 2013, 09:48:22

Název: Dohoda o provedení práce vs. zaměstnanci
Přispěvatel: alena 05. 11. 2013, 09:48:22

Dobrý den,
chtěla bych navázat na můj dotaz Dohoda o provedení práce vs. zaměstnanci, kde dle vaší odpovědi:

společnost s ručením omezeným nemusí mít žádné zaměstnance. Za to, že nikoho nezaměstnáváte na hlavní pracovní poměr, Vám nehrozí žádná sankce. Pokud máte pracovníky na sezonní práce a řešíte to přes dohody o provedení práce, je nutné si dát pozor na počet hodin a výši úplaty.


ale v zákoník práce však obsahuje ustanovení § 74 (http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/uplne/#p75), na základě kterého má zaměstnavatel zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr by měly být skutečně výjimečné a ne naopak-  jde mi o to, když poruším toto ustanovení zda mi hrozí nějaké sankce popř. jaké?Děkuji Alena
Název: Re:Dohoda o provedení práce vs. zaměstnanci
Přispěvatel: FABIAN & PARTNERS 08. 11. 2013, 14:39:43
 Dobrý den,
zákoník práce upravuje především právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, tedy vztahy pracovněprávní (§1 písm. a) zákoníku práce). Rozhodujícím vztahem, v němž je vykonávána závislá práce, je dle §74 zákoníku práce pracovní poměr.
Jeví se však jako neúčelné a někdy značně obtížné vystačit pro výkon závislé práce výlučně s pracovním poměrem, zejména pokud jde o práci malého rozsahu nebo vykonávanou nepravidelně. Vztahy zakládané dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr vyhovují právě potřebě výkonu pracovních činností menšího nebo sezónního rozsahu, což je jejich smyslem. Pokud tedy zaměstnavatel potřebuje výkon určitých prací pouze příležitostně nebo jen činnosti malého rozsahu, může si tyto práce zajistit na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a nemusí pro tyto práce uzavírat přímo pracovní smlouvu (pracovní poměr).
V uvedeném případě Vám tak žádné sankce nehrozí a Vaše řešení situace příležitostné potřeby pracovní síly je zcela v souladu se zákonem.