Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Staré odborné poradny => Téma založeno: Agnula Papavasiliu 03. 11. 2015, 13:05:48

Název: Výroba čerstvých těstovin a malá pekárna domácího pečiva
Přispěvatel: Agnula Papavasiliu 03. 11. 2015, 13:05:48
Dobrý den
Chtěla bych si ve vlastní nemovitosti zřídit drobnou výrobu domácích těstovin a drobnou pekárnu domácího pečiva. Nemám vzdělání v oboru pouze všeobecné s maturitou. Provozovnu hodlám zřídit v bývalém chlévě 5x5m. Čím bych měla začít a co všechno budu potřebovat?
Děkuji
Název: Re:Výroba čerstvých těstovin a malá pekárna domácího pečiva
Přispěvatel: petr.cizek2 08. 11. 2015, 21:20:13
Dobrý den,

pro uvedený obor podnikání se vyžadují živnostenská oprávnění pro činnost "Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků" (pro výrobu těstovin) a "Pekařství, cukrářství" (pekárna). První z nich je živnost volná, pro jejíž udělení se nevyžaduje splnění žádné zvláštní kvalifikace, druhá je živnost řemeslná, pro jejíž udělení je nutné prokázání následující kvalifikace:
a) střední vzdělání s výučním listem v oboru nebo střední vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru a 1 rok praxe, nebo
 b) střední vzdělání s maturitou v oboru nebo střední vzdělání s maturitou v příbuzném oboru a 1 rok praxe, nebo
 c) vyšší odborné vzdělání v oboru nebo vyšší odborné vzdělání v příbuzném oboru a 1 rok praxe, nebo
 d) vysokoškolské vzdělání v příslušném nebo příbuzném oboru, nebo
 e) uznání odborné kvalifikace podle zákona 18/2004 Sb. nebo ověření/uznání úplné kvalifikace podle zákona 179/2006 Sb., nebo
 f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci v oboru vydaný akreditovaným zařízením a 1 rok praxe v oboru, nebo
 g) vykonání šestileté praxe v oboru, nebo
 h) v případě kvalifikace získané činností v jiném státě EU doklady podle § 7 živnostenského zákona

Pokud požadovanou kvalifikaci nemáte, lze ustanovit odpovědného zástupce (garanta) pro dohled nad řádným výkonem živnosti.

Před zahájením vlastní výroby je třeba dále provést oznámení na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Oznámení se provádí na předepsaném formuláři dostupném zde (http://www.szpi.gov.cz/dokumenty-ke-stazeni.aspx).

Samotná výroba nepodléhá schvalovacímu procesu ze strany státní správy, máte však povinnost dodržovat veškeré právní předpisy týkající se výroby potravin. Mezi nejdůležitější předpisy patří:
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin (jedná se o předpis EU, který je přímo závazný i na území ČR);
- zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a jejich prováděcími předpisy; a
- vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků (stanoví, jakým způsobem musíte výrobky označovat při uvádění na trh); a
- vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin (stanoví, jakým způsobem musíte označovat výrobky z hlediska jejich výživové hodnoty).

Ministerstvo zemědělství zpracovalo v této souvislosti určitý souhrn pravidel, kterým by se měli výrobci jednotlivých typů potravin řídit. Informace naleznete zde (http://www.szpi.gov.cz/ViewFile.aspx?docid=1054516).

Z hlediska hygieny prostor, kde bude výroba vykonávána a výrobky skladovány, je nezbytné schválení těchto prostor pro daný typ užívání příslušným stavebním úřadem. Pokud prostory pro tento účel schváleny nejsou, je nutné provést jejich rekolaudaci. O rekolaudaci se žádá na příslušném stavebním úřadě. Pro účely stavebního řízení je nutné obstarat závazné stanovisko hygienické stanice, která musí obsahovat náležitosti popsané zde (http://www.khslbc.cz/odbory/hv/nalezitosti.pdf). Dále je nutné obstarat souhlas hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Hasičský sbor provede kontrolu prostor za účelem jejich schválení z hlediska požární bezpečnosti.

S pozdravem


Petr Čížek
www.ZalozFirmu.cz (http://www.ZalozFirmu.cz)