Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Staré odborné poradny => Téma založeno: Kárová 11. 04. 2016, 23:11:32

Název: Práce v noci
Přispěvatel: Kárová 11. 04. 2016, 23:11:32
Dobrý den.
Ráda bych se zeptala na krácení mzdového zvýhodnění za noční práci. Pracuji ve zdravotnictví a v noci jsem na oddělení sama + sanitář. Původně byla směna proplácena v plné výši tj 12 hodin a 8 hodin noční příplatek.
[/size]
 Pak se zaměstnavatel rozhodl proplácet pouze 11,25 hod
s tím, že stanovil přestávku 22:30 - 23:15, mzdové zvýhodnění zůstalo 8 hod. Nyní už je zkráceno i mzdové zvýhodnění  na 7,25 hod. Stejně je krácený i příplatek za svátek pokud je v rámci noční služby.Přestávka je pouze ve výkazu - většinou není možné si na 45 minut sednout, oddělení nesmím opustit vůbec. Ze strany zaměstnavatele jsme nedostali žádné vysvětlení. Můžeme se nějak bránit nebo na to má zaměstnavatel právo?
[/size]
 Děkuji za odpověď
Název: Re:Práce v noci
Přispěvatel: Dagmar Kučerová 17. 04. 2016, 17:28:38
Dobrý den,

váš zaměstnavatel postupuje v souladu s ustanovením § 88 zákoníku práce. Zde se píše:

 (1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci musí vždy být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech podle věty první.
 (2) Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut.
 (3) Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby.
 (4) Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.


Je zřejmé, že v průběhu dvanáctihodinové směny musí být ze zákona poskytnuta minimálně jedna půlhodinová přestávka na jídlo a oddech, která se nezapočítává do pracovní doby. Pokud zaměstnanec v tuto dobu nepracuje, nepřísluší mu ani příplatek za noční práci nebo mzda (náhradní volno) za svátek.

Existují však práce, které nelze přerušit - např. strojvedoucí ve vlaku, hasič, řidič sanitky atd. V takových případech se tato doba započítává do pracovní doby a přísluší za ni mzda. Zda se ve vašem případě jedná o práci, kterou nelze přerušit, rozhodne zaměstnavatel a odůvodní tuto skutečnost v interní směrnici. Pravděpodobně se (alespoň podle vašeho zaměstnavatele) o takovou práci nejedná. Můžete si zkusit promluvit se svým nadřízeným a upozornit ho na dodržování zákoníku práce. Na přestávku máte ze zákona nárok a musí být skutečně čerpána k tomu, k čemu je určena, tj. k jídlu a odpočinku. 

S přáním příjemného dne   Dagmar Kučerová