Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Pro začínající podnikatele => Téma založeno: zveřejňování videa 19. 04. 2011, 13:01:18

Název: Videa a fotky na internetu
Přispěvatel: zveřejňování videa 19. 04. 2011, 13:01:18
Dobrý den, můžu zveřejňovat na internetu videa a fotky, které natáčím a fotím na veřejném prostranství?
Název: Re: Videa a fotky na internetu
Přispěvatel: tomas.dlask 20. 04. 2011, 07:01:02
Dobrý den,

Fotografie a obecně obrazové záznamy fyzické osoby obsahují biometrické prvky a jiné charakteristiky osoby. Například z portrétní fotografie lze snadno zjistit rasový nebo etnický původ; ze stylu oblečení lze zase dovodit příslušnost k určitému hnutí, náboženství. Tyto skutečnosti spadají do definice citlivých údajů ve smyslu § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-101-2000-sb-o-ochrane-osobnich-udaju/cast-prvni-hlava-i/#p-4), proto může být nosič informací (fotografie event. audiovizuální záznam) zdrojem pro zpracování citlivých údajů.

Jsou-li informace z fotografie event. audiovizuálního záznamu (např. monitorování prostoru kamerovým systémem se záznamem) použity pro pouhé rozlišení podoby fyzické osoby ve srovnání s jinými osobami a takové informace nejsou dále zpracovávány, nelze hovořit o zpracování citlivých údajů.
Dochází-li ovšem ke zpracování (tj. k systematickým operacím jako například shromažďování, upravování, zveřejňování, uchovávání) citlivých údajů na základě informací na fotografii nebo na záznamu uložených, je nutný výslovný souhlas dotčené osoby.

Zákon zároveň upravuje výjimky, kdy se výslovný souhlas nevyžaduje. Například je-li to nezbytné v zájmu zachování života nebo zdraví dotčené/jiné osoby nebo pro účely trestního řízení (odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, pátrání po osobách.)

Hezký den