reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 72 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Jan Molín

Stran: 1 ... 60 61 [62]
916
Dobrý den,

záleží také, zda Vám vůbec vznikla povinnost podat daňové přiznání či zda je to pro Vás výhodné. Výhodné by to bylo například v tom případě, pokud byste např. pracovala jen po část roku 2009, neboť nyní byste mohla uplatnit celou (roční) slevu na dani.

Jinak dávky nemocenského pojištění jsou osvobozeným příjmem.

S pozdravem

917
Daně a účetnictví / Re: Zálohové faktury na přelomu roku
« kdy: 17. 03. 2010, 09:01:47 »
Dobrý den,

v zásadě můžete vyjít z úvahy, že účetnictví je postaveno na tzv. akruálním principu a principu poměřování nákladů a výnosů (z angličtiny tzv. matching principle). To zjednodušeně znamená, že spolu související náklady a výnosy musíte uplatnit ve stejném období, a to období, se kterým časově a věcně souvisí.

V tomto případě bych tedy spíše doporučoval účtování o nedokončené výrobě, tj. "vyřazení" části nákladů z předcházejícího účetního období a jejich přesun do následujícího účetního období.

Hezký den.

918
Daně a účetnictví / Re: Co vše lze dát do nákladů?
« kdy: 17. 03. 2010, 08:53:06 »
Dobrý den,
ještě připojuji možnost, abyste zvážila, zda by nebylo vhodné uplatnit výdaje procentem z příjmů - tzv. výdajový paušál. U příjmů ze služeb to často bývá výhodnější.
S pozdravem

919
Dobrý den,
nejprve se pokusím reformulovat Vaše zadání a prosím o kontrolu, zda to odpovídá Vaší situaci.
Předpokládám, že vedete účetnictví (nikoliv daňovou evidenci) a byla Vám vyměřena sankce (penále či úrok z prodlení) ze strany správce daně. Vedle toho Vám byla dodatečně vyměřena daň z příjmů. Částku dodatečně vyměřené daně jste zaúčtovala na účet 595 a sankce od FÚ na účet 545. Dále máte v účetních nákladech platbu pojistného za sebe (jako podnikatele) na účtu 526.
Lze vyvodit, že všechny tyto položky budou pouze účetními náklady snižujícími výsledek hospodaření, přitom je nebude možné považovat zároveň za náklady daňové. Položky budete muset vyloučet v příloze č. 1 k přiznání k DPFO v oddílu E.
S pozdravem

920
Daně a účetnictví / Re: Slevy na děti a manželku
« kdy: 17. 03. 2010, 08:40:56 »
Dobrý den,

podívejte se ještě prosím, zda jste skutečně pobírala peněžitou pomoc v mateřství či již to nebyl rodičovský příspěvek. Ten by se totiž do rozhodného příjmu pro uplatnění slevy na dani na partnera nezahrnoval a manžel by mohl slevu na dani uplatnit.

S pozdravem

Stran: 1 ... 60 61 [62]
Platby GoPay

reklama