Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Staré odborné poradny => Téma založeno: Leona 14. 11. 2017, 15:43:29

Název: Nižší náhrada jízdních výdajů
Přispěvatel: Leona 14. 11. 2017, 15:43:29
Je možné, aby se zaměstnavatel dohodl se zaměstnancem, že mu bude v případě použití vlastního silničního motorového vozidla na pracovní cestu poskytnuta částka základní náhrady a ceny pohonných hmot pouze v částce 4,10 celkem a nebude mu poskytnuto stravné i v případě, že délka pracovní cesty trvá 8 hodin?
 
Název: Re:Nižší náhrada jízdních výdajů
Přispěvatel: Dagmar Kučerová 19. 11. 2017, 18:02:31
Dobrý den,

v případě, že se jedná o pracovní poměr a pracovní cestu, případně cestu mimo pravidelné pracoviště, pak zaměstnanci přísluší cestovní náhrady v souladu se zákoníkem práce. Zaměstnanec má nárok na veškeré výdaje, které uplatňuje k proplacení na základě předložených dokladů. Ve vašem případě na stravné (případně krácené stravné, pokud bylo na pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře) a pokud zaměstnavatel souhlasil s použitím vozidla zaměstnance pro účely pracovní cesty, pak i základní náhradu a náhradu za spotřebované pohonné hmoty dle zákoníku práce.

Samozřejmě je možné cestovní náhrady paušalizovat, ale jedná se o průměrné náklady (doložené výpočtem), ne náklady v nižší výši. V souladu s ustanovením § 346c zákoníku práce nemůže zaměstnanec zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu z dohody a jejich náhrady, odstupné odměnu za pracovní pohotovost a náhradu výdajů příslušejících zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce.

Není tedy možné, aby se zaměstnanec zřekl nároku na cestovní náhrady. Nemůže se dobrovolně vzdát cestovních náhrad ani jejich části. Nemůže tak platně učinit ústně ani písemně před pracovní cestou ani po ní.  Stravné je nárokové a zaměstnavatel ho musí při splnění podmínek zaměstnanci přiznat. V opačném případě je takové jednání posuzováno jako nezákonné krácení zákonného nároku (práva) zaměstnance a současně porušení zákoníku práce. To se samozřejmě týká nejen  stravného, ale všech druhů cestovních náhrad. Pokud zaměstnavatel nárok nepřizná, může podat zaměstnanec podnět na inspektorát práce.

S přáním příjemného dne   Dagmar Kučerová