Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Staré odborné poradny => Téma založeno: Pospíšil Miroslav 27. 10. 2017, 10:30:40

Název: Vyřazení automobilu N1 z DE a DPH
Přispěvatel: Pospíšil Miroslav 27. 10. 2017, 10:30:40
Podnikatel-fyzická osoba OSVČ plátce DPH, daňová evidence, koupil v 10/2012 nový automobil FORD Transit, v TP označený jako nákladní automobil skříňový N1. Zařadil ho do obchodního majetku a uplatnil odpočet DPH a každoročně účetně odepisoval. Auto používáno 100% na podnikání. V říjnu 2017 bude auto vyřazeno  z obchodního majetku jako zcela účetně odepsané. V listopadu 2017 toto auto hodlá prodat. Potřebuje poradit, jak se v tomto případě vyrovnat s DPH a dani z příjmu.
Název: Re:Vyřazení automobilu N1 z DE a DPH
Přispěvatel: Jan Molín 01. 11. 2017, 11:37:38
Dobrý den pane Pospíšile,

odpověď je třeba rozdělit na hledisko daně z příjmů a uplatnění daně z přidané hodnoty.

1) Daň z příjmů

Po vyřazení z obchodního majetku ve smyslu § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů bude prodej nákladního automobilu zdaňován daní z příjmů ještě 5 let po vyřazení. To vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) bod 3. ZDPř. Příjem ovšem nebude zahrnován do příjmů z podnikání, ale bude přiznáván jako tzv. ostatní příjem, tedy příjem dle § 10 ZDPř. Z toho mj. vyplývá, že příjem z prodeje OA neovlivní vyměřovací základ OSVČ pro zdravotní a sociální pojištění.
K příjmům dle § 10 lze uplatnit daňovou zůstatkovou cenu, která je ovšem zřejmě nulová, a dále lze uplatnit výdaje na opravu a údržbu věci a výdaje na uskutečnění prodeje.

K vyřazení z OM z hlediska daně z příjmů dochází zápisem na inventární kartě majetku.

2) DPH

Automobil je součástí obchodního majetku ve smyslu § 4 odst. 4 písm. c) zákona o DPH, pokud "slouží osobě povinné k dani" je touto osobou "určen k uskutečňování ekonomických činností". Vyřazení z OM pro účely daně z příjmů tedy nemusí znamenat vyřazení z hlediska ZDPH. K trvalému vyřazení z obchodního majetku ve smyslu ZPDH dochází tehdy, když plátce přestane zcela využívat majetek k jakékoliv ekonomické činnosti (návaznost na knihu jízd...).

V okamžiku vyřazení z obchodního majetku výhradně pro soukromé použití plátce dochází k fikci dodání zboží dle § 13 odst. 4 písm. a) ZDPH. Vyřazení z OM je tedy předmětem DPH a plátce daně má povinnost odvést DPH z ceny obvyklé - dle § 36 odst. 6 písm. a) ZDPH je základem daně "cena zboží nebo cena obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud takovou cenu nelze určit, výše celkových nákladů vynaložených na dodání zboží k DUZP".

S pozdravem

Jan Molín