reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 72 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Jana Bohutínská

Stran: [1] 2 3 ... 14
1
Pro začínající podnikatele / Re:Prace v chranene dilne
« kdy: 26. 01. 2012, 20:30:16 »
Dobrý den, odpovím na váš první dotaz:
Citace
jestli mam ze zakona narok na stravenky nebo je to jen zamestnavatele dobra vule jestli nam je da

Na stravenky skutečně není žádný zákonný nárok, je zcela na zaměstnavateli, zda stravenky poskytuje nebo ne.

2
Dobrý den, také si nemyslím, že by vaše spolupráce byla švarcsystémem. Sdružení vytvořit lze.

3
Pro začínající podnikatele / Re:Podnikání na mateřské
« kdy: 22. 01. 2012, 14:45:59 »
Dobrý den, na rodičovské dovolené podnikat můžete, na mateřské ne.

4
Zaměstnanci a HR / Re:Odchod vynucený zaměstnancem
« kdy: 19. 01. 2012, 19:17:29 »
Dobrý den,

dohoda se jmenuje dohodou, protože se na ní musí dohodnout obě strany. Dohoda podaná jednostranně a nepodepsaná druhou stranou, nemá žádnou platnost. Pokud nechcete přistoupit na dohodu, měla by zaměstnankyně skutečně podat řádnou výpověď dle zákoníku práce.

Pokud půjde na nemocenskou, zřejmě s tím nic nenaděláte a zkomplikuje vám to život.

Pokud nenastoupí do práce bez udání důvodu, jedná se o hrubé porušení pracovní kázně, to vám ale v tomto případě zřejmě nepomůže, protože to může být spíše důvod pro okamžité rozvázání pracovního poměru.

Je tedy na vašem zvážení, zda přistoupíte na dohodu a budete mít potíže se zabezpečením chodu firmy, nebo budete z principu riskovat, že vám bude škodit.

5
Pro začínající podnikatele / Re:Reklamace
« kdy: 19. 01. 2012, 15:27:51 »
Dobrý den, v kamenném obchodě, kde jste zboží koupil, máte právo zboží reklamovat podle občanského zákoníku. Doporučuji proto v obchodě uplatnit reklamaci, kterou obchodník musí vyřídit. Není vaše starost, abyste si dopisoval s dodavatelem.Navíc, občanský zákoník v paragrafu 597 uvádí:

Citace
Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

Ve vašem případě se tedy dokonce domnívám, že máte nárok zboží vrátit a požadovat vrácení peněz.

6
Pro začínající podnikatele / Re:Podnikání z ciziny
« kdy: 19. 01. 2012, 13:51:23 »
Dobrý den, je to tedy tak, že váš e-shop resp. firma má sídlo ve Velké Británii?

7
Dobrý den, detaily k podmínkám poskytnutí dotace vám v tomto případě nejlépe zodpoví váš úřad práce. Podmínky jsou totiž do jisté míry na něm a jeho prioritách.

Opravím jen jednu nepřesnost ve vašem dotazu - i když jste na rodičovské, příjmy samozřejmě běžně daníte jako jakýkoliv jiný podnikatel.

Jinak jsme o tomto tématu nedávno publikovali článek:
http://www.podnikatel.cz/clanky/jste-v-evidenci-uradu-prace-ctete-jak-zacit-podnikat/

8
Dobrý den, zrušení a zánik společnosti se řídí obchodním zákoníkem par. § 68, kde jsou taxativně vyjmenované důvody zániku nebo zrušení společnosti.

 (6) Soud může na návrh státního orgánu nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení společnosti a o její likvidaci, jestliže a) v uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada nebo v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány společnosti, kterým skončilo nebo jejichž všem členům skončilo funkční období před více než jedním rokem, nestanoví-li tento zákon jinak, anebo společnost po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost, b) společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti, c) zaniknou předpoklady vyžadované zákonem pro vznik společnosti anebo jestliže společnost nemůže vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky, d) společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond, e) společnost porušuje ustanovení § 56 odst. 3, f) společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit uloženou rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle zvláštního právního předpisu.

Není to ale automatický zánik společnosti.

S.r.o. s vkladem 1 koruna by mělo být aktuální v roce 2013. Viz např. článek:http://www.podnikatel.cz/clanky/novy-zakon-o-obchodnich-korporacich/ 

9
Dobrý den, ano, volno vám přísluší, dále se nerozlišuje. Více je uvedeno v zákoníku práce parafraf 200 a následující. http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/cele-zneni/

10
Pro začínající podnikatele / Re:Fórum
« kdy: 18. 01. 2012, 13:43:32 »
Hezký den, můžete upřesnit jak myslíte "více stránek"?  :)

11
Dobrý den, daňové přiznání podávat nebude.

12
Zaměstnanci a HR / Re:Plat zaměstnance a živnostníka
« kdy: 17. 01. 2012, 22:30:45 »
Dobrý den, doporučila bych vám zkusit se zeptat mezi kolegy v regionu.

14
Dobrý den,
informace ohledně toho, jakou zvolit živnost, jsme již publikovali. Články najdete zde:
http://www.podnikatel.cz/clanky/firemnim-skolkam-nahrava-boj-o-talentovane-lidi/
http://www.podnikatel.cz/clanky/specifika-spojena-s-pocatky-podnikani/
Některé věci kolem legislativy, nutných investic apod. se dočtete také tady:
http://www.podnikatel.cz/clanky/rambouskova-zakony-proti-firemnim-skolkam/
 
Je rozdíl mezi obchodní společností a neziskovou organizací, což je u nás většinou "obecně prospěšná společnost". K této problematice je dobré si porovnat obchodní zákoník a zákon o obecně prospěšných společnostech. Neziskovka neznamená, že se v ní pracuje zadarmo, chová se normálně jako společnost, ale není zaměřená na generování zisku, nýbrž na obecně prospěšnou činnost. Na tu pak může například získávat granty, donátory apod.
 
Možnou finanční podporu bych hledala především v regionu, kde chcete začít podnikat, stejně tak sponzory.
Pokud jde o podnikatelský projekt, je třeba k němu přistupovat jako k jakémukoliv jinému  podnikání a v tomto oboru se pravděpodobně bez vlastní počáteční investice neobejdete.

15
Pro začínající podnikatele / Re:DPP 2012
« kdy: 17. 01. 2012, 22:14:55 »
Dobrý den, lékařské potvrzení obecně povinností není. Snad v nějakých specifických případech by ho mohl z nějakého důvodu zaměstnavatel vyžadovat.
Školení o bezpečnosti práce by vám zaměstnavatel poskytnout měl, zvlášť pokud se jedná např. o úklid na stavbách.
Vaše otázka je velmi obecná, proto na ní lze odpovědět také pouze obecně.

Stran: [1] 2 3 ... 14
Platby GoPay

reklama