Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Právo a zákony => Téma založeno: Růžena 06. 06. 2017, 11:25:01

Název: Věcné břemeno
Přispěvatel: Růžena 06. 06. 2017, 11:25:01
Dobrý den,
ráda bych se zeptala na otázku jaké parametry je třeba uvažovat při rozhodování o době odepisování věcného břemene (nároku na platbu nájmu) - bez ohledu na řešení v Interpretací Národní účetní rady?
Děkuji moc za odpověď.
Název: Re:Věcné břemeno
Přispěvatel: M.M. 07. 06. 2017, 07:32:43
Dobrý den,

tady je obtížné se vyjádřit, jak to popisujete může se jednat o samostatný DNM, pokud věcné břemeno nesouvisí s pozemkem, stavbou ani zásobami, ( pak je buď součástí ocenění tohoto majetku či zásob nebo jde li o VB k pozemku či stavbě pak lze evidovat samostatně na účtu 029 ) přičemž doba použitelnosti tohoto VB ( DNM ) přesáhla jeden rok a výše ocenění limit stanovený účetní jednotkou pro začlenění mezi DNM; obvykle půjde i nadále o syntetický účet 014-Ocenitelná práva, pravděpodobně odepisujete ( daňově ) 72 měsíců, tedy pokud to odpovídá minimálně době, na které je věcné břemeno zřízeno. Účetní odpisy zde asi budou kopírovat daňové, protože neumím vyjádřit nějaké reálné "opotřebení" věcného břemene. Další problém je pokud věcné břemeno ( ve vašem případě nárok na platbu ) nebude naplněn, pak by se pravděpodobně jednalo o tzv. zmařenou investici.

Ale musím napsat že toto je obtížné a z hlediska odborného výkladu bych postupoval dle interpelací NÚR a případně dle met. pokynů GFŘ. ( zejména z ohledem daňových dopadů )

Název: Re:Věcné břemeno
Přispěvatel: M.M. 07. 06. 2017, 08:04:02

ještě musím dodat že si nejsem jist že právo platby nájmu je skutečně věcným břemenem. Může být - pokud si toto právo kupujete individuálně ( jako investici, např. kupujete smlouvu postavenou tak, že je někdo vázán platit na danou dobu z čehož se nelze smluvně vyvázat a toto "ocenitelné právo" si pak koupíte, obdobně licence, patenty, ), pokud jde pouze o smlouvu kde je nájemce povinen platit nájem, pak nejde o VB ale o povinnost plynoucí ze samé podstaty smlouvy a zde ( toto právo si nekupujete individuálně) ale je dáno ze samé podstaty smlouvy nebo kontraktu, a pokud jde o tento případ, nejedná se o věcné břemeno. Takový nájem účtujete klasicky jako službu do nákladů ( 518 ), případně inkasujete li prostředky najednou dopředu ( za celou dobu nájmu ) na několik let, pak jen časově rozlišujete výnosy.