Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Právo a zákony => Téma založeno: Jana 14. 08. 2017, 10:29:53

Název: Smlouva o výkonu funkce
Přispěvatel: Jana 14. 08. 2017, 10:29:53
Dobrý den, mám dotaz. Firma s.r.o. společník a jednatel v jedné osobě. Musí mít Smlouvu o výkonu funkce jednatele bezplatně, aby mohl vůběc podnikat a např. uplatňovat si stravné, výdaje na PC, nákup benzinu a další náklady, co se týká provozu firmy.
Je to povinnost uzavírat tuto Smlouvu? Děkuji.
Název: Re:Smlouva o výkonu funkce
Přispěvatel: M.M. 14. 08. 2017, 11:02:36
Dobrý den,
Ano, obchodní vedení společnosti lze od 1. 1. 2014 provádět pouze na základě smlouvy o výkonu funkce. Pracovněprávní poměr může pak být s touto osobou uzavřen na činnost, která v sobě neobsahuje prvky funkce jednatele, tedy např. na odbornou práci dentisty, mzdového účetního apod.
Dle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) se s jednatelem s. r. o. sjednává smlouva o výkonu funkce. Tato smlouva musí splňovat následující náležitosti:

sjednává se písemně, schvaluje ji, včetně změn, nejvyšší orgán společnosti (u s. r. o. tedy valná hromada, nebo jediný společník),řídí se ZOK a DR a dále přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu. Jednatel ale nepodniká ! ( vykonává funkci na základě specifických ustanovení )

Ve smlouvě o výkonu funkce sjednáváme i odměnu jednatele. Není-li však odměňování sjednáno, platí, že výkon funkce je bezplatný.

Obecně můžeme říci, že ve smlouvě o výkonu funkce lze sjednat obdobné podmínky odměňování jako u pracovního poměru, jenom je potřeba, aby zde všechny tyto složky odměny byly sjednány. Jednatel na základě smlouvy může pak pobírat ve stejném daňovém režimu jako zaměstnanci cestovní náhrady, příspěvek na stravování, mít k dispozici služební vozidlo pro soukromé účely, dostávat příspěvek na penzijní připojištění či soukromé životní pojištění  Pokud je uvedeno ve smlouvě, lze jednateli poskytnout též další bonusy, které jsou osvobozené od zdanění, jako rekreace do limitu 20 000 Kč ročně, či využívání sportovních a kulturních zařízení.

Příjem jednatele (tedy člena orgánu právnické osoby) se zdaňuje podle § 6 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen „ZDP“) jakožto příjem ze závislé činnosti.  Daníme 15% sazbou daně z příjmů fyzických osob ze základů daně, tj. hrubé mzdy plus pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Má-li jednatel podepsáno prohlášení, odčítáme mu slevy a daňová zvýhodnění a provádíme roční zúčtování, pokud o něj požádá.