Poradna Podnikatel.cz

PODMÍNKY A MANUÁLY => Manuály fóra => Archiv => Téma založeno: JB 06. 12. 2011, 15:41:47

Název: Celoživotní vzdělávání - sleva na studium
Přispěvatel: JB 06. 12. 2011, 15:41:47
Je možno  na studium na Univerzitě HK, program Celoživotního vzdělávání               
/CŽV/ , 4 semestrový obor Speciální pedagogika  uplatnit v DPFO řádek 51               
 - částka podle odst. 15 § 8 zákona /ze zákona č. 179/2006 Sb./ ?               
Název: Re:DPFO ř.51
Přispěvatel: Dagmar Kučerová 06. 12. 2011, 17:15:36
Dobrý den,

celoživotní vzdělávání neposkytuje podle zákona o vysokých školách řádné vysokoškolské vzdělání (stupeň vzdělání) a není považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání ve smyslu zákona o státní sociální podpoře. V praxi se zpravidla jedná o první 2 - 4 semestry, kdy je student zařazen v programu celoživotního vzdělávání a po splnění všech předepsaných zkoušek požádá o přestup do řádného studia. Poté je jeho studium považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání (bez ohledu na prezenční nebo dálkovou formu) až do dovršení 26 let (v případě prezenčního doktorandského studia uplatní daňovou slevu až do 28 let). Další variantou celoživotního vzdělávání je doplňkové vzdělání, např. Vámi uváděné doplnění pedagogického vzdělání či specializace v pedagogice.   


V rámci celoživotního vzdělávání tedy nelze slevu na studium uplatnit.   

Dagmar Kučerová  ::)