Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Staré odborné poradny => Téma založeno: starekeva 08. 01. 2014, 15:53:33

Název: Motivační příspěvek
Přispěvatel: starekeva 08. 01. 2014, 15:53:33
Dobrý den,Na semináři  jsme se dověděli o možnosti poskytnout motivační příspěvek synovi na studium.
Syn je narozen v roce 1996 a studuje 3.rokem střední průmysl.školu stavební - naše s.r.o. podniká v oblasti stavebnictví.
Jaké jsou podmínky pro poskytnutí tohoto příspěvku a dále jak potom zdaňovat jak u firmy a také u syna (jestli musí podávat daň.přiznání nebo podepsat prohlášení...)
Rádi bychom syna i zaměstnali, hlavně pak od 18 let. ( pro firmu již teď vykonává drobné IT práce).
Je to možné již teď, a opět jak to bude mít s daněmi . A zároveň my jako rodiče s odečtem na dítě v daň přiznání.


Je potom možný souběh jak motivačního příspěvku, tak zaměstnání.


Děkuji za odpověď
Eva Stárková

Název: Re:Motivační příspěvek
Přispěvatel: Dagmar Kučerová 13. 01. 2014, 15:43:46
Dobrý den,

výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů je dle § 24 odst. 2 písm. zu zákona o daních z příjmů (http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu/) motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 5 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše 10 000 Kč měsíčně; motivačním příspěvkem se pro účely tohoto zákona rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů. Musí být sepsána smlouva o přípravě na budoucí výkon profese u poplatníka (nepojmenovaná neboli netypizovaná smlouva).


Na straně studenta podléhá příjem odvodům daně z příjmů (je vhodné aby podepsal daňové prohlášení a uplatnil si slevy na dani, tím může být jeho daňová povinnost zcela eliminována). Pokud nebude mít jiné zdanitelné příjmy, podávat daňové přiznání nemusí. Z motivačního příspěvku se sociální a zdravotní pojištění neodvádí. Podrobně např. v článku: Motivační příspěvek na vzdělávání uplatníte do nákladů. Třeba i na vlastní dítě (http://www.podnikatel.cz/clanky/motivacni-prispevek-na-vzdelavani-do-nakladu/).

Nic Vám jako rodičům nebrání uplatnit si na studujícího syna daňové zvýhodnění (za podmínky společné domácnosti).

Jak již bylo popsáno, motivační příspěvek nepodléhá odvodům pojistného. Obdobně to platí i v případě, kdy je student jako příjemce motivačního příspěvku u společnosti současně i zaměstnán, např. na dohodu o provedení práce. Podle ČSSZ ale záleží na tom, co má dotčený student se zaměstnavatelem smluveno, tj. zda mu je plnění označované jako motivační příspěvek poskytováno v souvislosti s uzavřenou DPP či pracovním poměrem, anebo nikoli. V případě DPP bývají častější případy, kdy není motivační příspěvek poskytován na základě těchto DPP, potom není zahrnován do vyměřovacího základu studenta.

S pozdravem  Dagmar Kučerová  ;)