Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Daně a účetnictví => Téma založeno: Petr 29. 12. 2017, 14:41:35

Název: Inventura - zboží nakupováno v EUR
Přispěvatel: Petr 29. 12. 2017, 14:41:35
Dobrý den,

nyní se chystám na inventuru skladových zásob, ale narazil jsem na věc, se kterou si nevím rady.

V průběhu roku jsem nakoupil zboží z Polska v EUR - a to několikrát (pokaždé je jiný kurz). Nyní chci dělat inventuru, ale nevím jaký kurz použít. Použít ten, co se použil při platbě či stačí použít co bude k 31.12.2017?

Jsem neplátce DPH, vedu daňovou evidenci.

Děkuji za radu.
Název: Re:Inventura - zboží nakupováno v EUR
Přispěvatel: M.M. 29. 12. 2017, 14:55:46
Dobrý den,

myslím si že nebudete přeceňovat, a to pravděpodobně ani v daň. evidenci. Mám za to že je to asi obdobné jako v účetnictví, kde oceňujete zásoby zboží v pořizovacích cenách. Tz. zásoby zůstávají v hodnotách při naskladnění.

Zákon o účetnictví vymezuje :
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. V případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních korporacích, práv z cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (dále jen „cenný papír“) a derivátů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích měn, jsou účetní jednotky povinny použít současně i cizí měnu; tato povinnost platí i u opravných položek, rezerv a technických rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně.

Pokud vedete daňovou evidenci musíte se podívat do zákona o dani z příjmu, ale nemyslím si , že by tomu bylo jinak. Navíc v daňové evidenci nevznikají ani žádné kurzové rozdíly, jelikož se zde čistě pro daňové účely ( ZDP ) evidují až skutečné příjmy a výdaje.

Ať se daří a já končím, až zase po Novém roce.