Poradna Podnikatel.cz

PODMÍNKY A MANUÁLY => Manuály fóra => Archiv => Téma založeno: Marcela 26. 03. 2014, 13:09:36

Název: Ready-made společnost
Přispěvatel: Marcela 26. 03. 2014, 13:09:36
Dobrý den
Fyzická osoba koupila ready-made společnost. Já povedu účetnictví "nové" s.r.o. (zůstává DIČ). Prodejci s.r.o. (vznikla v roce prodeje) poslali rozvahu ke dni prodeje, ve které je uvedeno: peníze 200, základní kapitál 200. Myslím si, že to není správně, protože fyzicky v pokladně žádné peníze nebyly. Prosím o radu, jak navázat na účtování původní s.r.o.. Pokud zadám jen základní kapitál 701/411 nebudou se aktiva rovnat pasivům. Nechce se mi souvztažně účtovat 211/701. Články, které jsem našla na internetu uvádí, že se změna společníka (i když je jediný) v účetnictví firmy nepromítne (leda analyticky na 411). Dále se uvádí, že se naváže na účto původní firmy. Mám jen výše zmíněnou rozvahu. Moc tedy prosím o radu, jak zapracovat zaslanou rozvahu do účta nové s.r.o., jak provést zaúčtování, aby vše bylo správně a mělo reálnou vypovídací hodnotu.
Nevím, jestli to není moc zamotané. Potřebuji "jen" aby se aktiva rovnala pasivům, účet 411 vykazoval zůstatek a pokladna odpovídala skutečnosti.
Děkuji moc.
Marcela M.
Název: Re:Ready-made společnost
Přispěvatel: Jan Molín 15. 04. 2014, 22:18:25
Dobrý den,

v tomto případě je klíčové, jaká aktiva byla převzata při převodu obchodního podílu. Je tedy nutné nahlédnout do dokumentace týkající se prodeje obchodního podílu (zřejmě existuje předávací protokol). Současně Vám doporučuji nahlédnout do obchodního rejstříku a zjistit, zda je celý základní kapitál již splacen či nikoliv a zda již tedy při převodu obchodního podílu společnost správně evidovala jako aktivum peněžní prostředky (například v hotovosti) či zda ještě základní kapitál zcela splacen není a má být evidována mimo jiné pohledávka za společníkem za upsaný základní kapitál.

V zásadě však platí, že je nutné "navázat" na předchozí účtování, tedy převzít jak zůstatek na účtu základní kapitál, tak zůstatek na účtu pokladna. Pokud společnost v pokladně peníze nemá, pak je nutné postupovat v souladu s účetními předpisy (obdobně jako při zjištění inventarizačního rozdílu).

Přeji Vám hezký den.

S pozdravem