reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 72 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Daniel Morávek

Stran: [1] 2
1
Elektronická evidence tržeb / Re:EET a vedlejší činnost
« kdy: 26. 01. 2017, 11:13:35 »
Dobrý den,
pokud byste je prodávala ve stejné provozovně (což máte v plánu) a splníte podmínky pro minoritní činnost, stačí evidovat až s hlavní činností (tedy masáže).
Podmínka k minoritní činnost je kromě výše zmíněné jedné provozovny také také výše tržeb z minortiní činnosti: Platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto účelové rozdělení zřetel).
Na závěr se navíc sluší dodat, že pokud byste dekorace a šperky sama vyráběla (tedy je jen nepřeprodávala), těchto činností se EET stejně týká až od roku 2018.
S pozdravem
Daniel Morávek

2
Elektronická evidence tržeb / Re:Vesnická hospoda a EET
« kdy: 28. 12. 2016, 10:53:55 »
Dobrý den,
ano, pokud jste důchodce, je vaší "hlavní činností důchod" a vedlejší podnikání. Bohužel u EET je jedno, zda podnikáte jako hlavní či vedlejší činnost. Pokud tedy přijímáte platby v hotovosti (což na 99 % tak asi bude), EET se vás týká, a to již od prosince.
S pozdravem
Daniel Morávek

3
Dobrý den,
pokud jde o e-shop, stačí ceduli "vyvěsit" na webu e-shopu. V metodice se říká, že v případě e-shopů poplatník splní uvedenou povinnost umístěním textu na libovolném místě dostatečně viditelném pro každého návštěvníka webových stránek.
Viz
https://i.iinfo.cz/files/podnikatel/450/metodika-k-eet-1.pdf
S pozdravem
Daniel Morávek

4
Elektronická evidence tržeb / Re:EET
« kdy: 06. 12. 2016, 15:46:12 »
Nejde o náš článek, ale o informace z upřesňující Metodiky, kterou vydala finanční správa. https://i.iinfo.cz/files/podnikatel/450/metodika-k-eet-1.pdf
Ale máte pravdu, že v samotném zákoně je to uvedeno, jak říkáte.
S pozdravem
DM

5
Elektronická evidence tržeb / Re:EET a fotografická činnost
« kdy: 06. 12. 2016, 15:43:17 »
Dobrý den,
až od března 2018. Pokud budete prodávat fotografický papír apod. a půjde o minoritní činnost, opět stačí až od roku 2018. Kritéria pro minoritní činnost jsou následovná
http://www.podnikatel.cz/clanky/minoritni-cinnost-u-eet-drive-evidovat-nemusite-jaka-jsou-ale-pro-ni-kriteria/

6
Dobrý den,
opravdu to není jednoduché :-) Každopádně, pokusím se odpověď. 
Pro posouzení, odkdy NEZÁLEŽÍ:
  • zda je o hlavní či vedlejší podnikatelskou činnost
  • na výši zisku
Háčkování by opravdu mělo patřit až do poslední fáze (i když tedy závisí, jaké máte živnostenské oprávnění), tedy od června 2018. Prodej cukrovinek spadá pod EET od března 2017. A teď jak v kombinaci :-) Abyste nemusela mít EET od března 2017, musel by prodej cukrovinek být minoritní činností.
Pro minoritní činnost jsou tři základní pravidla

  • Tržby z minoritní činnosti musí být maximálně 175 tisíc Kč za rok
  • Tržby z minoritní činnosti musí činit maximálně 49 % všech tržeb
  • Minoritní činnost musí být provozována ve stejné provozovně jako hlavní činnost
S prvními dvěma body mít problém nebudete. Komplikace může být třetí bod. Je třeba, abyste měla provozovnu stejnou, tedy prodávala obojí ve stánku. Není totiž úplně zřejmé, co myslíte tím "přímým prodejem".
Každopádně, pokud chcete mít 100% jistotu (a klid), požádejte finanční správu o závazné posouzení, stojí to 1000 Kč a máte záruku, že se nedostanete do žádných problémů.
S pozdravem
DM


7
Elektronická evidence tržeb / Re:EET a fitness centra
« kdy: 08. 11. 2016, 17:38:18 »
Dobrý den,
ano, EET se fitness center týká od března 2018. Podrobnosti ohledně EET najdete v našem Průvodci EET.
http://www.podnikatel.cz/pruvodce/elektronicka-evidence-trzeb/

S pozdravem
DM

8
Elektronická evidence tržeb / Re:EET
« kdy: 08. 11. 2016, 17:34:12 »
Dobrý den,
pokud máte čistě autoservis, tedy spadáte pod NACE 45.2, pak od března 2018. Pokud byste ale opravoval motocykly (NACE 45.4), pak již od března 2017.
http://www.podnikatel.cz/pruvodce/elektronicka-evidence-trzeb/harmonogram-zavadeni-eet/
S pozdravem
DM

9
Dobrý den,
ano, od prosince DPH restauracím klesne na 15 %. Účinnost tohoto paragrafu nastává 1.12., proto jej v aktuálně platné verzi zákona nenajdete.
http://www.podnikatel.cz/clanky/od-prosince-klesne-restauracim-sazba-dph-z-21-na-15/
S pozdravem
DM

10
Zaměstnanci a HR / Re:Práce na švarc
« kdy: 02. 12. 2011, 12:17:21 »
 Dobrý den,
je to tak. Podle novely zákona o zaměstnanosti, která nabude účinnosti v lednu 2012, hrozí fyzickým osobám pokuta až 100 000 korun. Tady jsou podrobnosti: Švarcsystém se opět stane “ofiko” nelegálním, vysoké tresty hrozí i pracovníkům
S pozdravem
Daniel Morávek

11
Daně a účetnictví / Re:Zálohy 2012
« kdy: 30. 11. 2011, 16:00:04 »
Dobrý den,
záleží, zda myslíte zálohy na důchodové, či zdravotní pojištění.
U zdravotka bude činit 1697 Kč (Podrobnosti: Změny zdravotního pojištění OSVČ 2012 )
U důchodového pojištění budou 1836 Kč (Podrobnosti: Změny sociálního pojištění OSVČ v roce 2012)
S pozdravem
Daniel Morávek

12
Pro začínající podnikatele / Re:Vracení zboží na zakázku
« kdy: 30. 11. 2011, 12:56:16 »
Dobrý den,
bohužel nemůžete. Tato situace je ošetřena v § 53 občanského zákoníku.
(7) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.
(8) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv
 a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
 f) spočívajících ve hře nebo loterii.
S pozdravem
Daniel Morávek

13
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že nenabízíte své služby jako podnikatel, jelikož se nabízíte jako zaměstnanec, nejde dle mého názoru o podnikatelský web - čili by v tom neměl být problém. Jakmile byste si však zřídil živnostenský list a nabízel své služby tzv. "na fakturu", již by se o podnikatelský web jednalo. Následně byste musel mít na webu uvedeny některé náležitosti
http://www.podnikatel.cz/clanky/povinne-identifikacni-udaje-na-firemnim-webu/
S pozdravem
Daniel Morávek

14
Právo a zákony / Re: Povinnost uvádět IČO
« kdy: 21. 01. 2011, 16:43:07 »
Dobrý den,
ještě doplním, že úřady tuto povinnost sice prakticky nekontrolují, nicméně IČO ze zákona uvádět máte (k tomu jde o veřejný údaj, který kdokoli může najít v živnostenském rejstříku). Navíc i z hlediska zákazníka jsou důvěryhodnější stránky s identifikačními údaji, takže doporučuji je rozhodně uvádět.
S pozdravem
Daniel Morávek

15
Pro začínající podnikatele / Re: Policejní zátahy
« kdy: 21. 01. 2011, 16:38:38 »
Dobrý den,
pokusili jsme se na vaše otázky odpovědět v našem dnešním článku
http://www.podnikatel.cz/clanky/policejni-sikana-nebojte-se-podat-stiznost/
S pozdravem
Daniel Morávek

Stran: [1] 2
Platby GoPay

reklama