Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Daně a účetnictví => Téma založeno: Hana Šalášková 19. 11. 2015, 11:28:22

Název: Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: Hana Šalášková 19. 11. 2015, 11:28:22
Dobrý den,
prosím o radu. Kamarádka v minulém roce vložila auto do podnikání v hodnotě 30tis.. Odpisy byly 2014 6tis. a 2015 3tis. ZC je tedy 21tis. Letos dojezdilo a ona koupila nové, kde ji však za staré auto daly protihodnotu 10tis.formou slevy z nového auta. Prosím jaký je správný postup. Kde uvést oněch 10tis. co se zůstatkem 11tis.?  Předem děkuji za odpovědi.
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: M.M. 19. 11. 2015, 15:51:51
Protihodnota je nepeněžité plnění.

účtujete :

vyřazení starého OA z  majetku 541/022  v zůstat. ceně
dos. odpisy                         082 / 022

staré vozidlo je vyřazeno, účet 022 je nulový

Prodej starého vozu ( protiplněním )
315 / 641 ( 10 000,- )

Nové vozidlo :
nákup 042 / 321 ( cena včetně protiplnění )
zařazení v PC 022/042

Interní zápočet ( snížení úhrady PC za nové vozidlo o protiplnění )

321/315 ( o 10 000,-)

321/211,221 doplatek za nové OA  ( PC bez zápočtu za protiplnění )
 
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: Petr Šinagl - AAC&S 19. 11. 2015, 16:02:42
Nejdřív je potřeba si ujasnit, zda dotyčná podniká jako OSVČ (pokud ano, tak dále zda vede účetnictví nebo daňovou evidenci) či formou s.r.o.

V případě OSVČ s daňovou evidencí je ostatně věcným nesmyslem už odpisování hmotného majetku ze vstupní ceny 30 tis. Kč.
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: M.M. 19. 11. 2015, 16:13:15
Pokud je OSVČ a vede DE tak zde žádné účty majetku nejsou, DE není účetnictví. DE je přehledem příjmů a výdajů které vstupují či nevstupují do základu daně.

Pokud vede DE, bude evidovat nákup vozu jako nákup majetku, budou to tedy z pohledu DE výdaje nesnižující základ daně.

Pokud vede DE nic neodepisuje prosím Vás, odpis si spočítá někde bokem v excelu, protože u OSVČ se uplatňuje odpis pouze v rámci jejího daňového přiznání.
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: Petr Šinagl - AAC&S 20. 11. 2015, 01:33:55
to M.M.

1a) Evidence majetku je součástí daňové evidence (viz §7b ZDP),
1b) daňové odpisy hmotného majetku jsou součástí daňové evidence (tedy žádné jen "si spočítá někde bokem v excelu")
1c) úplatné pořízení automobilu se vstupní cenou pod 40 tis Kč v daňové evidenci je výdaj snižující základ daně přímo, nikoli skrz odpisy (neb §26/2/a ZDP). Ovšem zase pozor na rozdíl mezi pojmy "úplatné pořízení" a "vložení do podnikání" (neb jsou i situace, kdy to druhé není daňově uznatelným výdajem vůbec).

2) před odpovědí na výchozí otázku je potřeba nikoli reflexivně "vypálit účtování", ale nejprve se zamyslet nad skutečným obsahem dotazu - neb je velmi vysoká pravděpodobnost, že dotyčná kamarádka není "účetní jednotkou", nýbrž OSVČ s daňovou evidencí.
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: M.M. 20. 11. 2015, 07:22:16
Dobrý den,

1- evidence a účtování odpisů v DE je něco zcela jiného, evidenci si můžete vést v DE jak je libo, pouze tak, aby byla prokazatelná

2- daňové odpisy v DE si uplatňuje podnik. FO v DE v jejím DP, jak a kde si je eviduje je její věc, že jsou součástí evidence je jasné- pokud si chcete snížit daňový základ o roční odpis z DHM evidovat jej logicky někde musíte protože nesete důkazní břemeno vůči správci daně, také je jasné, že zda a či vůbec si daňové odpisy uplatní OSVČ v DP ( taktéž v účtu - snad víme, že jsou účetní a daňové odpisy ) je také její věcí, snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmu FO/PO je věcí optimalizace. Pokud uplatňuje FO OSVČ v DE výdaje %-tem z příjmu neeviduje ani neuplatňuje odpis žádný.

3- do nákladů si můžete uplatnit co uznáte za vhodné, nákladem je vše, co slouží k ekonomické činnosti za účelem dosažení a udržení zisku, důkazní břemeno je na vás, zda si zvolíte u DHM  hranici 40 /  DNM 60 tis. , či jinou, je věcí vnitropodnikové směrnice.
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: Hana Šalášková 20. 11. 2015, 08:40:43
Vážení,

velice se omlouvám za neúplné informace. Jedná se o DE se skutečnými výdaji. Pracuji také s účetnictvím a kamarádka mě požádala o radu. No přiznám se, že mě její dotaz zarazil byť by to mělo být jednoduché... S odpisy jsem říkala to samé...no už se stalo. Jediné co mě napadlo dát fiktivně oněch 10tis. do pokladny. Musí přece z této částky odvést daň z příjmů. Nebo to není charakterizováno jako prodej? Zatím jsem se s tímto nesetkala.

Děkuji Hanka
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: Petr Šinagl - AAC&S 20. 11. 2015, 10:38:49
to Hana Šalášková:

Na počítání zůstatkové ceny starého auta se vykašlete, protože je od počátku špatně a neexistuje - auto v ceně 30 tis. Kč mělo být buď zcela výdajem roku 2014, nebo nemělo ve výdajích vůbec co dělat (podle způsobu nabytí) = v obou případech žádná "zůstatková cena" neexistuje.
(v účetnictví si samostatný majetek pod 40 tis. Kč když chceme můžeme "rozpustit" do více období účetními odpisy /které tím jsou i daňovými/ jako "drobný hmotný majetek", v daňové evidenci toto nejde)


Pokud vstupní cena auta do výdajů roku 2014 patřila, pak částku 10.000,- Kč vede v roce 2015 jako nepeněžní příjem (do §7), pořizovací cenu nového auta pak v evidenci hmotného majetku použije v částce "před slevou".
Daňové přiznání a výkazy pojistných za rok 2014 si opravit může, ale nemusí (neb by vyšším výdajem snižovala přiznané daň+pojistné).

Pokud vstupní cena auta do výdajů vůbec nepatříla, pak postup v roce 2015 obecně záleží na jeho "historii" (zda se uplatní osvobození s časovým testem 1 rok či 5 let, zda se proti příjmu uplatní výdaje či ne - zákon přece nemůže být tak jednoduchý, aby daňoví poradci pochcípali hlady).
Daňové přiznání a výkazy pojistných za rok 2014 si v takovém případě opravit musí (neb vyloučením výdaje "odpisu" se zvyšuje daň i pojistné).
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: Petr Šinagl - AAC&S 20. 11. 2015, 11:03:11
to M.M:

Pokud uplatňuje FO OSVČ v DE výdaje %-tem z příjmu neeviduje ani neuplatňuje odpis žádný.

Pardon, ale toto musím kategoricky vyvrátit, aby se toho někdo nechytl a nedostal se tím do pořádného maléru.
V případě uplatnění výdajů %-tem z příjmu (§7/7 ZDP) poplatník naopak ze zákona musí v tomto zdaňovacím období pokračovat v odpisování hmotného majetku a tím snižovat jeho daňovou zůstatkovou cenu - jen a pouze tyto odpisy nemůže uplatnit jako další/samostatný výdaj nad rámec procentního výdaje z příjmů (neb jsou v něm zahrnuty).

Mmch, čistě terminologicky, při uplatňování výdajů %-tem z příjmu (§7/7 ZDP) se DE (§7b ZDP) vůbec nevede - tedy nelze uplatňovat "v DE výdaje %-tem z příjmu".je na vás, zda si zvolíte u DHM  hranici 40 /  DNM 60 tis. , či jinou, je věcí vnitropodnikové směrnice

V účetnictví pro účetní odepisování ano (pročež také se ve správně vedeném účetnictví rozchází odpisy a zůstatkové ceny účetní a daňové), ale v daňové evidenci nikoli - neb v DE je pouze daňové odepisování, stanovené napevno ZDP.
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: M.M. 20. 11. 2015, 14:19:54
Poslal: Petr Šinagl - AAC&S

já jsem se již vyjádřil, prosím Vás nedělejme z toho nekonečný příběh. Tato diskuse není vůbec předmětem dotazu a já to nebudu podpisovat pořád dokola, případ od případu jak eviduje a co podnikatel v DE, jak se účtuje podvojně.
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: M.M. 20. 11. 2015, 15:09:05
Vážení,

velice se omlouvám za neúplné informace. Jedná se o DE se skutečnými výdaji. Pracuji také s účetnictvím a kamarádka mě požádala o radu. No přiznám se, že mě její dotaz zarazil byť by to mělo být jednoduché... S odpisy jsem říkala to samé...no už se stalo. Jediné co mě napadlo dát fiktivně oněch 10tis. do pokladny. Musí přece z této částky odvést daň z příjmů. Nebo to není charakterizováno jako prodej? Zatím jsem se s tímto nesetkala.

Děkuji Hanka

Vám ještě odpovím,
 v DE pokud  PC starého vozu byla 30.tis, mohla jste v momentě pořízení v DE ( zaplacení ) dát celou částku do výdajů, pokud jste odepisovala ve svém DP, jen při prodeji již za rok 2015 ve svém DP neuplatníte odpis.  Dále s tím nic neděláte, pokud si v DE evidujete kartu majetku ke starému OA, zrušíte jí přívlastkem prodáno. Nic více s tím v DE neděláte.


Dále uvažujete logicky, utržené plnění za protihodnotu, dáte do pokladny, neudělala jste nic jiného než prodala starý vůz, prodej je Váš příjem který vstupuje do ZD, aby byl příjem zachycen v DE která je postavena na platbách, musíte jej dostat do peněžního deníku, klasika přes příjmový pokladní doklad.

Nový vůz zanesete v DE podle jeho PC ( zadáváte cenu nového OA, kterou jste skutečně zaplatila , pokud je nad 40 tis, nelze ihned do výdajů, pak vedete nákup vozu jako DHM v DE výdaj nesnižující ZD ), pokud jste v PC do 40ti tis, můžete evidovat jako výdaj snižující ZD, musíte také úhradu evidovat ve stejné výši, DE je postavena na platbách, pokud by FA za OA zůstala v DE nevyrovnána, nevstoupí Vám v peněžním deníku do výdajů, teprve až doklad zaplatíte.

Nic na tom není, nehledejte v tom složitý konstrukt.
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: Petr Šinagl - AAC&S 20. 11. 2015, 16:19:56
pane M.M.,
přestaňte už konečně mást lidi zcestnými nesmysly !!!

"utržené plnění za protihodnotu, dáte do pokladny, neudělala jste nic jiného než prodala starý vůz, prodej je Váš příjem který vstupuje do ZD, aby byl příjem zachycen v DE která je postavena na platbách, musíte jej dostat do peněžního deníku, klasika přes příjmový pokladní doklad"

Jaký příjmový pokladní doklad asi vystaví na neobdržené peníze ???
Slyšel jste někdy něco o nepeněžním plnění ?
Tušíte vůbec, že i DE se do příjmů a výdajů evidují nejen peněžní, ale i nepeněžní operace ?
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: M.M. 20. 11. 2015, 16:43:06
Vážená pane

bohužel nejste zcela normální, jaké neutržené peníze prosím Vás ? Když prodáte auto a to změní vlastníka, tak máte příjem naprosto nesporný, pokud se nejedná o dar.

To že jsi koupíte nové v hodnotě 1 milionu a za staré dostanete 0,5 milionu který vám jen odečtou při prodeji takže doplatíte rozdl , je úplně stejné jako když jim vy dáte milion  za nový vůz a dostanete 0,5 milionu za prodej starého do ruky.

To protiplnění je zaneseno v dokladech, jaké neobdržené peníze, o čem to hovoříte, o krácení daně z příjmu nebo o čem ?

v nákladech máte ( nehrajme si na odpisy ) 1 milion, ve výnosech za prodej 0,5 milionu

dostanete FA  1 000 000  nové vozidlo - pořízení
                          - 500 000 částečná úhrada za protiplnění ( odkup starého vozu )
--------------------------------------
                           500 000 doplatek faktury

Ta pokladna se Vám pane vynuluje dáte si  + 500 tis příjem za prodej starého OA  / - 500 000 částečná úhrada FA hotově protiplněním . Je to stejné jako kdyby vám ty peníze za prodej starého vozu někdo dal do ruky a ihned jste zaplatil část faktury z  PC nového vozu.

to le asi nepochopíte že ?


doplatíte 500 000 bankou
     
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: Petr Šinagl - AAC&S 20. 11. 2015, 20:56:14
to le asi nepochopíte že ?

Ano, vskutku nepochopím, proč by kdokoli měl falšovat pokladní doklady na neexistující platby jen proto, že Vy netušíte, co je to v daňové evidenci nepeněžní příjem/výdaj.Tečka.

Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: M.M. 23. 11. 2015, 08:41:44
Pane Petr Šinagl - AAC&S

Pořád nerozumíte že nic nefalšujete,

při prodeji starého OA tzv. na protiúčet vám každý autosalon / autobazar vystavuje

- kupní smlouvu ( na prodej starého )
- příjmový pokladní doklad - z vašeho pohledu  ( platíte li ihned starým OA na protiúčet nového OA)

to máte 2 účetní doklady v ruce a dále,

při nákupu nového OA obdržíte :

- kupní smlouvu ( nákup vozu )
- fakturu od dodavatele za nový OA, kde bude z PC rovnou odečtena částečná úhrada protiúčtem
- výdajový doklad na částečnou úhradu FA

to máte další 3 účetní doklady

máte tedy tolik dokladů k tomuto nákupu nového OA / prodeji starého OA- protiúčtem, že si můžete doma vytapetovat pokoj.
Prodej na protiúčet je naprosto běžná věc, fungující od převratu.

To jenom neumíte účtovat, proto to nevidíte. 
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: Petr Šinagl - AAC&S 23. 11. 2015, 09:27:38
pane M.M.,

račte konečně pochopit, že pokud ve skutečnosti neproběhla peněžní transakce (zaplacení penězi), tak o peněžní transakci nemůžete ani účtovat v účetnictví, ani jí zapisovat do daňové evidence jako platbu zfalšovaným pokladním dokladem tak, že si jí vymyslíte.
Takové situace se v účetnictví řeší přímým účtováním mezi účty pohledávek a závazků (tedy bez fiktivního použití účtů pokladny či banky) a v daňové evidenci jako nepeněžní operace (tedy opět bez fiktivních pokladních dokladů).

Že takové základní věci neznáte je sice smutné, ale že kvůli tomu tady matete lidi smyšlenými konstrukcemi účtování/evidování falešných dokladů a ještě osočujete ty, kdo Vámi prezentované smyšlenky vyvrací, to už je hnus.
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: M.M. 23. 11. 2015, 09:46:43
A co je toto ?????

Prodej starého vozu ( protiplněním )
315 / 641 ( 10 000,- )

Nové vozidlo :
nákup 042 / 321 ( cena včetně protiplnění )
zařazení v PC 022/042

Interní zápočet ( snížení úhrady PC za nové vozidlo o protiplnění )

321/315 ( o 10 000,-)

321/211,221 doplatek za nové OA  ( PC bez zápočtu za protiplnění )


V DE si tedy podle Vás nemám li PPD , a nechci li jak tvrdíte falšovat příjem v pokladně - který ale nesporně mám, tak si tedy vytvořím podle Vás fiktivní pohledávku, tedy v dokladové řadě vystavené FA vystavím podle Vás FV za prodej vozu a a protože ji mám zaplacenou, tak jí příkazem účtovat, proúčtuji do peněžního deníku.

A ta vystavená pohledávka ( FV )  v DE není fiktivní ???? ale, ale,

Víte co hlásí účetní SW v DE při pokusu proúčtovat FV bez návaznosti na úhradu ?  :  FV nelze zaúčtovat přímo, protože není plně uhrazena, zaúčtujte doklad úhrady. Pro vaši info naše SW jsou přesně nastavitelné pro účetnictví, DE, účtetnicví neziskovek, BD a SVJ

nejen že můžete účtovat příjem / výdej - musíte pane. pane v DE nejste v účetnictví, kde účtujete o předpisech.
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: Petr Šinagl - AAC&S 23. 11. 2015, 10:50:44
pane M.M.,
asi Vám to opravdu ve škole zatajili, ale v DE existují také nepeněžní příjmy a výdaje, která se řádně evidují bez vystavování fiktivních pokladních dokladů na předmětné částky (mmch, patří mezi ně i daňové odpisy hmotného majetku - překvápko, co?). Ba ani žádné fiktivní pohledávky či závazky se kvuli tomu fabulovat nemusí (mmch, předáním auta na protiúčet vzniká nikoli fiktivní, ale skutečná pohledávka ve výši sjednané výkupní ceny, která je vyrovnána započtením proti části závazku z kupní ceny nového vozu - peněžní platbou je pak vyrovnán jen zbytek tohoto závazku).

Takže opravdu naposledy Vás žádám - přestaňte už mást čtenáře těchto diskusí svými scestnými doměnkami, nahrazujícími Vaší neznalost základních faktů. Dřív, než tím někoho dostanete do maléru.
Zároveň zasílám oznámení moderátorům.
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: M.M. 23. 11. 2015, 11:01:09
Prosím vás proboha, žádný zápočet pohledávky / závazku v DE( daňová evidence) neexistuje, v DE neexistují konta, v DE neexistuje účetní rozvrh a v DE neexistuje modul Interní doklady - kde v ÚČTU provádíte zápočty. Zápočet v DE uděláte podle metodiky tak, že si založíte tzv. pomocnou pokladnu, metodika přímo hovoří o tzv. technické pokladně, kde proplatíte doklady z předpisů vzájemně se započítávající, se shodným nominálem + /- příjem / výdej .

Ale to by jste musel umět účtovat. 
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: Petr Šinagl - AAC&S 23. 11. 2015, 11:31:08
žádný zápočet pohledávky / závazku v DE( daňová evidence) neexistuj

Zápočet v DE uděláte podle metodiky tak, že si založíte tzv. pomocnou pokladnu, metodika přímo hovoří o tzv. technické pokladně, kde proplatíte doklady z předpisů vzájemně se započítávající, se shodným nominálem + /- příjem / výdej


Probůh, čí/jaká "metodika" ???
Nějakého zfušovaného rádobysoftu, do kterého kdesi cosi rutinně tlučete bez byť jen základních znalostí legislativy?

PS: zápočty pohledávek a závazků v DE samozřejmě existují (už jen proto, že jsou to právní vztahy objektivně existující nezávisle na způsobu evidence /účetnictví, DE, evidence příjmů/), stejně jako v DE existují nepeněžní příjmy a výdaje - že o nich Vy nic nevíte na tom nic nezmění.

PSS: legislativou není příručka k nějakému SW, který se kdosi pokusil "přeroubovat" z účetnictví i na daňovou evidenci aniž by pochopil, že to druhé není nějak funkčně osekané první.

Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: M.M. 23. 11. 2015, 11:46:31
http://poradna.podnikatel.cz/Smileys/akyhne/cool.gif

Kupte si knihu o DE..

dobrý, sorry ale já pracuji, vím že tu budete mít vždy poslední příspěvek, užijte si to.
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: Petr Šinagl - AAC&S 23. 11. 2015, 11:52:08
sorry ale já pracuji

Tato slova by měla Vašeho zaměstnavatele (či klienty) vyděsit k smrti  ;D
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: M.M. 23. 11. 2015, 11:58:21
Jsme společnost a na rozdíl od vás sem nikdy neuvedu její název, protože považuji za neetické dělat si zde reklamu pane z AAC a S nebo jak se to jmenujete, nikoli však vlastníku s.r.o. ale jednateli dle OR, ( máte tam dost změn ) kterou vedou daňoví poradci a auditoři a to beze změny od roku 1998, zpracováváme účto a daně pro více jak 100 subjektům.

bylo by ale jistě zajímavé, porovnat mou odbornost a dosažené vzdělání s tím vaším, asi by jste se divil.
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: Petr Šinagl - AAC&S 23. 11. 2015, 12:40:59
Tož ukažte svá zdejší tvrzení o neexistenci nepeněžních příjmů/výdajů či zápočtů pohledávek/závazků v DE některému z daňových poradců, vedoucích vaší společnost. Budou hodně vděční, že zde neuvádíte její název.

PS: pod své příspěvky se podepisuji bez schovávání za anonymní nicky, aby bylo jasné, kdo za jejich obsahem stojí a nese za ně zodpovědnost.
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: M.M. 23. 11. 2015, 13:48:37
Pane opravdu ale naposledy,

víte co vám řekne daňový poradce, toto je výklad :
Daňová evidence je upravena zákonem o daních z příjmů a vedou ji fyzické osoby, které dosahují příjmů z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti. Daňová evidence slouží zejména ke zjištění správné výše základu daně z příjmů. Hospodářský výsledek (základ daně) se v daňové evidenci určí jako rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Máte li příjem ( z prodeje podnikatelova vozu ) který vstupuje do ZD, musíte jej vykázat, jak jej vykážete, pro účely daně z příjmu, je čistě v režii podnikatele.

Příjmy – přijaté peníze v pokladně nebo na bankovním účtu, rozhodující je okamžik zaplacení

Výdaje – úbytek peněz v pokladně nebo na bankovním účtu, rozhodující je okamžik zaplacení

Jinak řečeno vykažte si to jak chcete, pokladnou jako PPD, nějakým účtováním pohledávky- interně , to je irelevantní, hlavně ale vykažte příjem z prodeje majetku.

Účetnictví, je upraveno zákonem o účetnictví a vedou jej právnické osoby (například obchodní společnosti) a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou.
Účetnictví naproti tomu poskytuje mnohem komplexnější pohled na hospodaření firmy. Hospodářský výsledek tj. základ daně se v účetnictví zjišťuje jako rozdíl mezi výnosy a náklady.

Výnosy – výkony vyjádřené v Kč, není rozhodující okamžik zaplacení, ale okamžik provedení výkonu

Náklady – spotřeba hospodářských prostředků, cizích výkonů nebo práce pracovníků podniku, není rozhodující okamžik zaplacení, ale okamžik provedení výkonu
 
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: Petr Šinagl - AAC&S 23. 11. 2015, 14:46:59
Příjmy – přijaté peníze v pokladně nebo na bankovním účtu, rozhodující je okamžik zaplacení
Výdaje – úbytek peněz v pokladně nebo na bankovním účtu, rozhodující je okamžik zaplacení


NIKOLI - toto je v daňové evidenci jen část příjmů a výdajů, zvaná peněžní příjmy a výdaje.
Kromě nich ovšem i v daňové evidenci existují také nepeněžní příjmy a výdaje, které jsou příjmy a výdaji aniž by se jimi měnil stav peněz v pokladně nebo na bankovním účtu (příkladem takového příjmu či výdaje jsou například naturální plnění, zápočty, daňové odpisy, ...).

Že něco neznáte (a tuto neznalost "kreativně" nahrazujete vytvářením fiktivních pokladních dokladů na vymyšlené platby) neznamená, že to neexistuje.
Odvádění pozornosti zamotáním vět/odstavců o účetnictví pak svědčí buď o demagogii (snaze "zašmodrchat/schovat" provalené nesmysly do nesouvisející "vaty") nebo spíše o naprostém nepochopení úplného základu daňové evidence - totoiž že to není nějaké "vykuchané účetnictví", ale úplně jiný systém.
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: M.M. 23. 11. 2015, 15:16:30
to je přímo do daňového poradce,

naturální plnění - pokud chcete" plnit  naturálně ČR", tak to musíte ocenit, pokud to oceníte a něco obdržíte, vykážete to v DE jako příjem pane, když za vaší práci dostanete zaplaceno pytlem brambor ( proč ne ) tak jste ten pytel brambor ocenil cenou vaší práce a máte příjem a to si vykážete pro účely daně z příjmu pane.

Nikoho nezajímá zda si onen příjem vykážete ve vaší DE jako úhradu za vaší FA " poradenství" , nebo nevykážete a pak ale, si musíte přímo v DP kde ten oceněný pytel brambor, uvedete do kolonky, položek zvyšujících ZD, příjmu FO
 
odpisy v DE si spočítáte a uplatníte v DP, FO


zápočty si v DE klidně dělejte, stejně tak si můžete odpočítat zálohu na faktuře, ale do příjmů a výdajů to dostanete až v momentě zaplacení ZF/ FD / FV

když totiž pane uděláte pouze zápočet  FD / DBP  na stejnou částku ( bez úhrad ) tak vám ten doklad vypadne pouze z dokladové řady, ale peněžním deníkem vůbec neprojde

a proč taky, víme  že DE je o stanovení ZD, podle daně z příjmu,  máte pohledávku na +100 a závazek na -100 od jednoho subjektu, který se započtete,  ZD z příjmu FO je 0 , tak vám do ZD nevstupuje ( v tomto případě ) nic

to ve věda, co ?Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: M.M. 23. 11. 2015, 15:36:50
jo a ty odpisy majetku v DE,  pane

víte jak pořídíte majetek - zaplatíte za něj ( máte výdaj pane ) ale protože náš legislativec má rozum, tak vám o  ten zaplacený majetek umožní snížit ZD odpisem postupně ve vašem DP
 

to nic ale nemění na tom že jste za to ( auto, dům, výrobní linku )  zaplatil ( vydal jste své peníze ) a již jistě víme co je to výdaj v DE

Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: Petr Šinagl - AAC&S 23. 11. 2015, 16:02:20

naturální plnění - pokud chcete" plnit  naturálně ČR", tak to musíte ocenit, pokud to oceníte a něco obdržíte, vykážete to v DE jako příjem pane, když za vaší práci dostanete zaplaceno pytlem brambor ( proč ne ) tak jste ten pytel brambor ocenil cenou vaší práce a máte příjem a to si vykážete pro účely daně z příjmu pane.

Ano, nepeněžní příjem se oceňuje peněžní částkou, ale to neznamená že se na tuto částku vystavuje nějaký fiktivní pokladní doklad s předstíráním, že tyto peníze byly jako přijaty do pokladny.


Nikoho nezajímá zda si onen příjem vykážete ve vaší DE jako úhradu za vaší FA "poradenství", nebo nevykážete a pak ale, si musíte přímo v DP kde ten oceněný pytel brambor, uvedete do kolonky, položek zvyšujících ZD, příjmu FO.

Ale kdeže - tento příjem musí být zahrnut do příjmů vykázaných v DE (ovšem nikoli formou fiktivního pokladního dokladu, nýbrž v nepeněžních příjmech), úpravy zákaldu daně v daňovém přiznání jsou totiž o úplně něčem jiném (o čem, zjevně netušíte).


odpisy v DE si spočítáte a uplatníte v DP, FO

Opět nikoli - odpisy jsou nepeněžním výdajem v DE, nikoli úpravou zákaldu daně v daňovém přiznání.


zápočty si v DE klidně dělejte, stejně tak si můžete odpočítat zálohu na faktuře, ale do příjmů a výdajů to dostanete až v momentě zaplacení ZF/ FD / FV

Přesně naopak - zápočet je v DE nepeněžním příjmem/výdajem v okamžiku započtení (tedy setkání pohledávek - viz Občanský zákoník) bez ohledu na to, kdy je či není zaplacen zbytek závazku/pohledávky.


když totiž pane uděláte pouze zápočet  FD / DBP  na stejnou částku ( bez úhrad ) tak vám ten doklad vypadne pouze z dokladové řady, ale peněžním deníkem vůbec neprojde
a proč taky, víme  že DE je o stanovení ZD, podle daně z příjmu,  máte pohledávku na +100 a závazek na -100 od jednoho subjektu, který se započtete,  ZD z příjmu FO je 0 , tak vám do ZD nevstupuje ( v tomto případě ) nicNo to už snad není neznalost, ale úmyslná lež. Do DE to samozřejmě musíte zaevidovat jak na straně příjmů, tak na straně výdajů (neb jejich vzájemné kompenzace zákon zakazuje), nulový je maximálně výsledný vliv na základ daně a to ještě né vždy.
Že vy neznáte, jak se v DE zachází s nepeněžními příjmy a výdaji, na tom nic nemění.


to nic ale nemění na tom že jste za to (auto, dům, výrobní linku)  zaplatil (vydal jste své peníze) a již jistě víme co je to výdaj v DE

No právě že to je příklad, kdy peněžní výdaj není výdajem daňovým.
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: M.M 23. 11. 2015, 23:21:04
DE
Příjmy a výdaje zapisujeme do toho kalendářního roku, kdy byly skutečně uhrazeny, ať už hotově nebo bankou, např.
Provedeme službu a vydáme na ní fakturu v prosinci, peníze nám přijdou na účet 2. ledna (i když zákazník je odeslal v prosinci). Příjem zaevidujeme až do ledna.
Koupíme zboží na fakturu s prosincovým datem, zaplatíme ji až v lednu. Bude to výdaj ledna.
Zákazník nám dá v prosinci zálohu na práci, kterou provedeme až v lednu. Tento příjem zaevidujeme ještě do prosince.

Evidovat můžeme i hromadně a přeházeně, důležitý je správný kalendářní rok.

znovu opakuji DE je evidencí příjmů a výdajů, ať již peněžních či nepeněžních, já nikde neuvádím něco o fiktivní pokladně, já vám říkám že na základě kupní smlouvy za prodej vozu mate příjem - to je celé, který vstupuje do ZD. Pokud nahradíte, jak tu neustále píšete příjem pohledávkou ( který nazýváte nepeněžním příjmem )musíte si ve své DE evidovat tento příjem., Jestli si evidujete pohledávku ( pravděpodobne vydanou FA za prodej vozu, který vám byl zaplacen) v účetním SW, musíte jí vyrovnat, protože nevyrovnané pohledávky / závazky nevstupují v DE do ZD - to je celé.
základní členění v DE :

Daňové příjmy :
všechny tržby
náhrady od pojišťoven
přijaté zálohy

Nedaňové příjmy
osobní vklady
přijaté dotace
úvěry

Daňové výdaje :

nákup materiálu
úroky z úvěru
bankovní poplatky
zaplacené zálohy
mzdy
zdravotní a sociální pojištění placené za zaměstnance
provozní režie (nákup kancelářských potřeb, cestovné, nájem, .. )

Nedaňové výdaje
splátky úvěru
výběry pro osobní spotřebu
nákup dlouhodobého majetku
odvod DPH
reprezentace
dary


Zápočty, zápočet není a nikdy nebyl zaplacením.zápočet je zánik závazku pohledávky. V DE platí stale a pořád dokola, to budu uvádět, že vyrovnání závazku / pohledávky je dáno výší skutečné úhrady.

Petr Šinagl :
Přesně naopak - zápočet je v DE nepeněžním příjmem/výdajem v okamžiku započtení (tedy setkání pohledávek - viz Občanský zákoník) bez ohledu na to, kdy je či není zaplacen zbytek závazku/pohledávky.

a skutečnost ?

Dále k zápočtu
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), vymezuje možnosti vzájemného zápočtu pohledávek poměrně stručně v § 580 a § 581.

Říká se zde, že v situaci, kdy mají věřitel a dlužník vzájemné pohledávky, jejichž plnění je stejného druhu, tak zaniknou započtením, pokud se vzájemně kryjí, jestliže některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení. Zánik nastane okamžikem, kdy se setkaly pohledávky způsobilé k započtení.

 Z tohoto vymezení nám plyne několik „poučení“:
•k započtení postačí i jednostranný úkon („učinění projevu vůle k započtení vůči druhému účastníku“),
•musíme zkoumat, zda jde o plnění „stejného druhu“ a
•zda se pohledávky vzájemně kryjí.

Přitom zákon blíže nerozvádí, co rozumí plněním stejného druhu a co znamená, že se vzájemně kryjí.

Jistá omezení však ObčZ pro zápočet dává. V ustanovení § 581 odst. 1 a 2 ObčZ se totiž říká, že započtení není přípustné:
•proti pohledávce na náhradu škody způsobené na zdraví, ledaže by šlo o vzájemnou pohledávku na náhradu škody téhož druhu,
•proti pohledávkám, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí,
•nelze započíst pohledávky promlčené, pohledávky, kterých se nelze domáhat u soudu, ani pohledávky z vkladů, a
•proti splatné pohledávce nelze započíst pohledávku, která ještě není splatná.

a jdeme do finale :

Petr Šinagl :
odpisy v DE si spočítáte a uplatníte v DP, FO

Opět nikoli - odpisy jsou nepeněžním výdajem v DE, nikoli úpravou zákaldu daně v daňovém přiznání.

a skutečnost ?

Odpisy v daňové evidenci

V daňové evidenci se dlouhodobý majetek eviduje stejně jako v účetnictví na „Kartách dlouhodobého majetku“ nebo též „inventárních kartách“. Pro účely daňové evidence jsou potřeba pouze daňové odpisy. Souhrn daňových odpisů za zdaňovací období např. r. 2007 se uvádí přímo do daňového přiznání k dani z příjmů.

Konkrétně v Příloze 1 – část E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona. Daňové odpisy dlouhodobého majetku se uvedou do 2. tabulky jako položka snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Součet všech položek uvedených v této tabulce se pak přenese do části 1 přílohy – řádek 106.

Starší metodika nabádala k tomu, aby se odpisy zapisovaly do peněžního deníku jako tzv. fiktivní položka. Z výše uvedeného vyplývá, že je tento způsob zastaralý a nevhodný.

 čerpám přímo ze zdejšího zdroje,  :
http://www.podnikatel.cz/clanky/odpisy-hmotneho-majetku-v-uce-a-dan-evidenci/Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: Petr Šinagl - AAC&S 24. 11. 2015, 02:43:10
já nikde neuvádím něco o fiktivní pokladně

takže tohle sem asi za Vás vytrvale psal Duch Svatý (vše v souvislosti s přenecháním vozidla na protiúčet, za které přijímající žádné peníze fyzicky nevyplácí, ale poskytuje slevu k nákupu nového vozidla):

20.11.2015, 15:09:05
Dále uvažujete logicky, utržené plnění za protihodnotu, dáte do pokladny, neudělala jste nic jiného než prodala starý vůz, prodej je Váš příjem který vstupuje do ZD, aby byl příjem zachycen v DE která je postavena na platbách, musíte jej dostat do peněžního deníku, klasika přes příjmový pokladní doklad.

20.11.2015, 16:43:06
Ta pokladna se Vám pane vynuluje dáte si  + 500 tis příjem za prodej starého OA  / - 500 000 částečná úhrada FA hotově protiplněním . Je to stejné jako kdyby vám ty peníze za prodej starého vozu někdo dal do ruky a ihned jste zaplatil část faktury z  PC nového vozu.

23.11.2015, 11:01:09
Prosím vás proboha, žádný zápočet pohledávky / závazku v DE( daňová evidence) neexistuje, v DE neexistují konta, v DE neexistuje účetní rozvrh a v DE neexistuje modul Interní doklady - kde v ÚČTU provádíte zápočty. Zápočet v DE uděláte podle metodiky tak, že si založíte tzv. pomocnou pokladnu, metodika přímo hovoří o tzv. technické pokladně, kde proplatíte doklady z předpisů vzájemně se započítávající, se shodným nominálem + /- příjem / výdej .

--------------

Zápočty, zápočet není a nikdy nebyl zaplacením.zápočet je zánik závazku pohledávky. V DE platí stale a pořád dokola, to budu uvádět, že vyrovnání závazku / pohledávky je dáno výší skutečné úhrady.

Zánik (celé či části) pohledávky/závazku při započtení je v daňové evidenci nepeněžním příjmem/výdajem okamžikem zápočtu.  Jinak by započtená částka nikdy nevstoupila ani do příjmů, ani do výdajů (neb co je započteno, to se podruhé penězi neplatí), čímž by v daňové evidenci došlo k zákonem zakázané kompenzaci příjmu a výdaje (přesněji na věčné časy k jejich nezaevidování).


Dále k zápočtu
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)


Dovoluji si upozornit, že jste už skoro o dva roky mimo realitu - místo č.40/1964 Sb. máme od 1.1.2014 účinný zákon jiný, v mnohém obsahově odlišný, ba zásadně odlišný. Ale co, stejně vše odkazované používáte jen jako mlžící balast k odvedení pozornosti.

--------------

Konkrétně v Příloze 1 – část E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona. Daňové odpisy dlouhodobého majetku se uvedou do 2. tabulky jako položka snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Součet všech položek uvedených v této tabulce se pak přenese do části 1 přílohy – řádek 106.

Opět mimo realitu. Daňové odpisy nejsou úpravou základu daně podle §5 ani §23 ZDP. Jsou totiž v zákoně o dani z příjmů definovány jako daňově uznatelný výdaj, nikoli jako položka upravující výši základu daně.
Pokud by totiž nebyly daňově uznatelným výdajem, ale úpravou základu daně, pak by nutně (neb princip nediskriminace) zcela stejně upravovaly i základ daně vzniklý uplatněním výdajového % (§7/7 ZDP) či stanovený paušální částkou (§7a ZDP).
Chce to prostě o daních vědět trochu víc, než jen "Ctrl+C - Ctrl-V" opisování z jednoho starého článku na internetu.

--------------

No a zbytek Vašeho příspěvku je tradičně masa balastu (o kterém s Vámi nikdo nepolemizoval), kterým se již tradičně snažíte odvést pozornost od vyvrácení Vašich omylů.


Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: Petr Šinagl - AAC&S 24. 11. 2015, 03:08:47
Abych nezapomněl, o odpisech si přečtěte §24, odst. 2 písmeno a) Zákona o daních z příjmu - tam máte napsáno výslovně a natvrdo, že daňové odpisy jsou výdaj, nikoli úprava základu daně v tabulce E.

Nejspíš je ten zákon "zastaralý a nevhodný" ;D
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: M.M. 24. 11. 2015, 07:54:54
pane o odpisech se v DE neúčtuje, odpis se v DE provede jako tzv. uzávěrková úprava  výdajů - nic o odpisu v DE neúčtujete, nikdo vám zde nepsal že odpis není daňovým výdajem, pokud vím hovoříme pouze o metodice vykazování
 
Každý podnikatel vykazuje ve svém DP  - Závěrku daňové evidence      
ke dni ....    jejíž součástí je : Výkaz o majetku a závazcích
kde uvede    
    
Majetek                                                Na začátku období   Na konci období
Dlouhodobý hmotný majetek                                         0,00        0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek                                    0,00   0,00

Uzávěrková úprava výdajů                                            0,00
z toho : odpisy dlouhodobého majetku                      0,00


Dále uvedete v DP
D. Tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci podle §7b zákona                  
Vyplňte pouze v případě, vedete-li daňovou evidenci podle §7b zákona. Údaje, prosím, vyplňte v celých Kč.                  
               Na začátku zdaňovacího období   Na konci zdaňovacího období
1.   Hmotný majetek             0                                           0

dále uvedete popis uzávěrkové úpravy výdajů :

č.ř.   Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji            poplatník uvede v celých Kč   
1.      tady uvedete hodnotu DAŇOVÉHO ODPISU             
2.                  
3.            ( který je samozřejmě daňovým výdajem dle Zákona o daních z příjmu )

a vykazuje to takto proto, protože současně ve svém DP uvedete rozdílnou hodnotu majetku, na začátku a konci zdaňovacího období

o tom že daňový odpis byl a bude výdajem OSVČ, nikdo nediskutuje, já jen uvádím že odpis v DE neúčtujete v peněžním deníku, odpis vykážete jako uzávěrkovou úpravu výdajů      


Zpracoval jste někdy někomu DP ? zákon není ani zastaralý ani nevhodný, pouze nevíte jak se co vykazuje


Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: M.M. 24. 11. 2015, 08:24:02
a ještě ke všemu si pletete

úpravu základu daně  a Uzávěrkovou úpravu výdajů   ( UUV )

odpis není úprava ZD, vždyť  ani neumíte číst , daňový odpis si v UUV  můžete uplatnit ale nemusíte pane, proto jej v peněžním deníku neúčtujete, je vaše věc zda si výdaj uplatníte , stát nezajímají vaše výdaje, stát zajímají vaše příjmy pane

v tom je obrovský rozdíl pane

máte 2 situace( u obou daň. odpis v hodnotě 10 )

1-  P-příjmy 100 V- výdaje 50 = ZD 50 z toho odvedete státu 15% DPFO ( neprovedl jste uzávěrkovou úpravu výdajů o odpis )

2- P 100 V 50+ UUZ 10 ( daň. odpis ) = ZD 40 z toho odvedete státu 15%  DPFO

a vykážete to v DP OSVČ podle metodiky kterou máte popsanou výše

vidíte to - tomu se říká daňová optimalizace 
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: Petr Šinagl - AAC&S 24. 11. 2015, 09:40:55
Zkuste si ten §24, odst. 2 písmeno a) Zákona o daních z příjmu alespoň přečíst (když už né pochopit), místo hrnutí dalšího a dalšího maskovacího balastu.

Daňové odpisy prostě jsou ze zákona součástí výdajů poplatníka, nikoli "částkou snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji" dle §§5 a 23.
Patří tedy, stejně jako všechny další uplatněné peněžní i nepeněžní nepeněžní výdaje, už do řádku 102 přílohy DaP.

"Částky snižující/zvyšující rozdíl mezi příjmy a výdaji" podle §§5 a23 (které se kumulovaně uvádí do řádků 105 a 106 přílohy s položkovým rozpisem v části 2. E přílohy) jsou něco úplně, ale úplně jiného než tzv. "uzávěrková úprava příjmů a výdajů" (což je ve skutečnosti sečtení peněžních a nepeněžních příjmů/výdajů před zápisem součtů do řádek 101 a 102 přílohy). Stačí se alespoň podívat do znění oněch §§5 a23 ZDP, o čem že vlastně jsou.


A jen tak mimochodem - každý daňový výdaj si poplatník uplatnit může ale nemusí, v tom daňové odpisy nejsou žádná vyjímka. Přičemž řádnému uplatnění nepeněžních výdajů (například odpisů) se rozhodně neříká "daňová optimalizace".PS: kdyby nehrozilo, že se začas při pročítání diskusí těch Vašich bludů někdo zcela neznalý chytne a bude podle nich ke své škodě postupovat, tak je to skvělé komické číslo.
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: M.M. 25. 11. 2015, 09:10:33
tak já tu ale nemohu být pořád,

pane odpisy jsou 2:  účetní a daňové

do nákladů účtujete účetní odpis, daňový odpis používáte pro výpočet daňového základu pro daň z příjmu. Při výpočtu daňového základu se zjistí rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy.

v DE jsou potřeba k uplatnění pouze daňové odpisy, a jejich souhrn  uvedete do daňového přiznání. Pokud uplatňujete daňový odpis není správné nazývat jej výdajem. Výdajem by byl odpis účetní, který ale v DE nepoužijeme.

konkrétně uvedete tedy daňový odpis v DE v příloze DP č. 1 nikoliv jako součást řádku 102

protože : ř 101 jsou příjmy podle §7 / ř. 102 výdaje podle §7 ( a daňový odpis není výdajem v DE, výdajem by byl odpis účetní který můžete vykázat a uvést že je roven daňovému, ale já se neztotožňuji s tímto postupem   )

 dále tedy uvedete odpis v řádku 106 - úpravy snižující základ daně

dílčí základ daně ( po korekcích )  poté logicky dostanete, ve spodní části na řádku 113 přílohy č. 1. DP

podle výkladu :
Při vedení daňové evidence se odpisy někdy píší do tzv. nepeněžního deníku, jako nepeněžní operace, kdy se k poslednímu dni zdaňovacího období (31.12.), vyčíslí jako položka, o kterou bude v rámci daňového přiznání snížen základ daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Jako takové se zapisují do Přílohy č. 1, coby snižující položka základu daně.

myslím, že je to obhajitelné :
 http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/ucetnictvi-a-dane/danova-evidence/n:19449/Odpisy-v-ucetnictvi-a-danove-evidenci

je mi jasné, že přes všechno stále povedete svou, já nemám co bych více dodal


 
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: Petr Šinagl - AAC&S 25. 11. 2015, 09:29:07
Nepodepsaný "výplňový" článek na reklamami prolezlém webu firmy(?), která se na něm stydí uvést své jméno - vskutku skvělý zdroj informací, kam se na něj hrabe něco tak nedůvěryhodného, jako vlastní znění příslušného zákona  ;D
Název: Re:Vyřazení auta - protihodnota
Přispěvatel: M.M. 25. 11. 2015, 09:37:31
tak to je dobře že se smějete pane, je také dobře že zde udáváte své fundované rady pod názvem a jak uvádíte nesete za ně odpovědnost,

já podložil svůj pohled dvěma výklady :

http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/ucetnictvi-a-dane/danova-evidence/n:19449/Odpisy-v-ucetnictvi-a-danove-evidenci

http://www.podnikatel.cz/clanky/odpisy-hmotneho-majetku-v-uce-a-dan-evidenci/

vy se zde prezentujete dementním smajlíkem a vzhledem k tomu že tu jste nonstop ( v podstatě tu žijete ), moc toho na práci nemáte

tak se jen smějte, až k vám přijde kontrola z FÚ on vás ten smích přejde

těšilo mě