Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Staré odborné poradny => Téma založeno: Jana Novotná 27. 12. 2017, 10:15:51

Název: Začátek podnikání a kontrola FÚ
Přispěvatel: Jana Novotná 27. 12. 2017, 10:15:51
Dobrý den, příští rok chci začít pracovat jako OSVČ. Když budu mít kontrolu z FÚ, budou kontrolovat i výpisy z účtu z doby, než jsem začala podnikat? Mám tam nějaké vklady peněz, co jsem dostala jako dárek k narozeninám apod. Nebo kontrolují až od doby, odkdy jsem OSVČ? Děkuji za odpověď.
Název: Re:Začátek podnikání a kontrola FÚ
Přispěvatel: Jan Molín 08. 01. 2018, 15:12:13
Dobrý den paní Novotná,

v prvé řadě je nutno podotknout, že pro účely svého podnikání nemusíte zakládat nový bankovní účet, ale můžete používat svůj dosavadní soukromý účet.

Daňový subjekt, ve vašem případě poplatník daně z příjmů fyzických osob, dokládá při případné daňové kontrole všechny údaje, které tvrdí v daňovém přiznání (tzv. musí unést důkazní břemeno). Pokud by předmětem kontroly bylo např. daňové přiznání za rok 2018, správce daně by po vás mohl vyžadovat jen související podklady, nikoliv např. výpisy z účtu za dobu předcházející, kdy vám neplynuly zdanitelné příjmy, ani nevznikly uplatňované daňové výdaje.

Na druhou stranu, je-li soukromý účet používán i k podnikání, lze očekávat, že správce daně bude chtít (s obdobím související) výpisy vidět.

Předmětem kontroly mohou být i příjmy s podnikáním nesouvisející, pokud dani z příjmů podléhají. To jsou například i některé přijaté dary. Dle mého názoru ovšem nelze v rámci kontroly roku 2018, kdy jsou předmětem kontroly skutečnosti tvrzené v podaném daňovém přiznání, automaticky kontrolovat i předchozí roky, které nemají s podnikáním žádnou souvislost. Muselo by jít o jiné paralelní daňové řízení.

Dle § 85 daňového řádu:
"Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení."

Když se tedy vrátíme k vašemu dotazu: pokud ve výpisech z doby před zahájením podnikání nejsou částky ovlivňující základ daně za kontrolované období (bude-li předmětem kontroly např. rok 2018), neměly by tyto výpisy být správcem daně vyžadovány.

S pozdravem

Jan Molín