reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 72 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Pavel Říha (Rop)

Stran: [1] 2 3 ... 231
1
Kolega vystavuje fakturu v režimu přenesení. Vy přiznáte 15 % DPH a současně máte nárok na odpočet.
Vy fakturujete v běžném režimu s 15 % DPH.

2
Elektronická evidence tržeb / Re:EET a fotografická činnost
« kdy: 28. 11. 2016, 13:44:32 »
To záleží co přesně děláte. Obecně fotograf od 1. 3. 2018. Ovšem pokud někomu prodáte třeba fotografický papír, tak tam můžete již od 1. 3. 2017.

3
Elektronická evidence tržeb / Re:EET
« kdy: 28. 11. 2016, 13:42:47 »
Tady zřejmě někdo neumí číst zákon. Samozřejmě, že i opravy motocyklů jsou od 1. 3. 2018. Vlastně celý ten Váš článek je jeden velký blud. Protože věta v zákoně zní: "2. velkoobchodu a maloobchodu uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 45.1, 45.3, 45.4, pokud jde o obchod, 46 a 47,"
Čili z 45.4. tam patří pouze obchod s motocykly a obchod s jejich příslušenstvím. Nikoliv samostatné opravy!!!!

4
Daně a účetnictví / Re:Kontrola DPPO
« kdy: 12. 07. 2016, 22:48:40 »
Pokutu, úrok z prodlení, penále přes 545

Doměřenou daň přes 426 (vykáže se to na řádku Jiný výsledek hospodaření minulých let). Do nákladů bych to neúčtoval.

5
Daně a účetnictví / Re:Rezident - nerezident
« kdy: 12. 07. 2016, 22:47:21 »
Jasně ... je to sleva na život a jedno, kde ho žije ... u ostatních slev a bonusů to však již neplatí.

6
Daně a účetnictví / Re:DPH - zálohový koeficient
« kdy: 12. 07. 2016, 22:45:06 »
Zálohový koeficient je platný po celý rok ... všechno se to vyúčtuje v prosinci :-)

7
Daně a účetnictví / Re:DPH
« kdy: 12. 07. 2016, 22:43:33 »
Postup je následující:
(0. dojít si za daňovým poradcem)
1. požádat o stejnopis konduklentního platebního výměru
2. když do 30 dnů od vyměření nepřijde, tak jít na finanční úřad a nahlížet do spis, proč nebylo vyměřeno
3. rovnou jim do protokolu nadikovat stížnost na postup správce daně
4. po zamítnutí stížnosti, podat stížnost na stížnost
5. po zamítnutí stížnosti na stížnost podat správní žalobu

8
Daně a účetnictví / Re:Ukončení registrace DPH
« kdy: 12. 07. 2016, 22:39:57 »
No řekli to správně, jenom se to technicky blbě dělá, kort když toho je moc.

Slovy musíte vrátit nárok na odpočet u všeho zboží, u čeho jste si odpočet nárokovala a ke dni ukončení plátcovství DPH máte na skladě. No a k tomu se musí udělat inventura. Čili převezmete dopis, na den (dva, týden, měsíc) zavřete a inventujete.

9
Daně a účetnictví / Re:Dar podnikateli
« kdy: 12. 07. 2016, 22:37:19 »
a) nic si nemohou odečíst z daní
b) pokud dar přijme podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti, tak jej nejen zdaní ale odvede z něj sociální a zdravotní pojištění.

10
Daně a účetnictví / Re:účtování Benzina karet
« kdy: 14. 09. 2015, 18:43:37 »
Budou na 314 a dokonce budou krátkodobé (neboť s benzinou můžete smluvní vztah ukončit a výpovědní doba je kratší než jeden rok).

11
Zaměstnanci a HR / Re:Studium po dovršení 26 let a OSVČ
« kdy: 14. 09. 2015, 18:41:06 »
Za září 2015 již nesplňujete podmínky pro nezaopatřené dítě. Takže od tohoto měsíce musíte platit minimální zálohy pro hlavní činnost jak na zdravotní pojištění, tak na sociální. Zdravotní do 8. října, sociální od 1. do 20. října.

12
Daně a účetnictví / Re:Problém s podnikáním
« kdy: 11. 09. 2015, 08:44:09 »
Prodej do evidence, nákup se odečte v daňovém přiznání pokud jsi je koupil v období od 1. 1. 2014 do zahájení podnikání.
Ke dni zahájení podnikání udělej inventuru těch zásob :-)
Prostě soupis těch zásob, jejich cenu, datum pořízení :-)

13
Platí to pořád stejně:

6. Narození dítěte
Pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu
a) s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět,
b) bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky).

14
MD 501/ Dal 504

15
Daně a účetnictví / Re:Plátce DPH
« kdy: 28. 07. 2015, 20:20:02 »
Stanete se identifikovanou osobou dle § 6h zákona o DPH.

Plátce to není, ale identifikovaná osoba. Na rozdíl od plátce platíte DPH jen z přijatých plnění ze zahraničí (služby z celého světa, pořízení zboží z EU). Nemáte nárok na odpočet ani neodvádíte daň z tuzemských služeb.

Stran: [1] 2 3 ... 231
Platby GoPay

reklama