Poradna Podnikatel.cz

PODMÍNKY A MANUÁLY => Manuály fóra => Archiv => Téma založeno: vaclav fuka 15. 12. 2011, 09:48:51

Název: Jak na společné podnikání?
Přispěvatel: vaclav fuka 15. 12. 2011, 09:48:51
Dobrý den,
 jsme čtyři společníci já s manželkou a kamarádka s dcerou.Chci se zeptat jaký zpusob podnikání by v tomto případe byl nejlepší.Jedná se o kozí farmu s výrobou sýru. Co je lepší s.r.o nebo společnost podnikatelu nebo aby jeden byl majitel a ostatni živnostníci.
       Mockrát dekuji Fuka
Název: Re: Jak na společné podnikání?
Přispěvatel: Jan Molín 21. 12. 2011, 12:07:24
Dobrý den,

Váš dotaz je velmi široký. V ideálním případě bychom museli znát údaje o předpokládáných příjmech/výdajích, pořizovaném majetku, způsobu rozdělování zisku resp. úhradě ztrát atd., dále míře, v jaké se jednotlivé osoby chtějí a mohou na podnikání podílet atp.

Takto lze jen obecně nastínit varianty podnikání:

1) Společnost s ručením omezeným, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, musí vést účetnictví. Zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob (letos 19 %), dále pak výplata zisku společníkům je zdaněna 15 % srážkovou daní z příjmů fyzických osob, ze zisku se neplatí pojistné. Lze zvolit varianty, kdy společníkem je jeden dva podnikatelé a ostatní jsou zaměstnanci, přičemž jejich mzdové náklady jsou daňovým nákladem společnosti a snižují tak její zisk ke zdanění daní z příjmů právnických osob. Jeden nebo více společníků budou jednateli společnosti. Jednatelům a společníkům lze vyplácet odměnu za výkon funkce, resp. odměnu za práci pro společnost - aniž by měli uzavřen pracovněprávní vztah se společností. Tato odměna je zdaňována jako mzda v běžných případech (daň + pojistné) a je daňovým nákladem společnosti.

2) Sdružení bez právní subjektivity (§ 829 občanského zákoníku) - účastníci sdružení jsou podnikateli, platí daň z příjmů fyzických osob, ale podnikají pod hlavičkou "sdružení". To nemá právní subjektivitu, neplatí tedy žádnou daň z příjmů právnických osob. Zisk sdružení se rozdělí mezi účastníky, kteří ho zdaní ve svém daňovém přiznání. Účastníci sdružení si mohou vybrat, jestli uplatní skutečné výdaje nebo výdaje paušální, což v případě s.r.o. (bod 1) nepřichází v úvahu. Účastníci sdružení ručí za své závazky celým svým majetkem, což je zásadní rozdíl oproti podnikání skrze s.r.o.
Na zdanění sdružení (bez právní subjektivity) daní z příjmů fyzických osob se vztahuje § 12 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Samozřejmě přicházejí v úvahu další varianty, např. komanditní společnost, kdy pouze komanditista ručí za závazky společnosti celým svým majetkem (a jeho příjem je zdaněn daní z příjmů fyzických osob) a komplementáři se zdaňují obdobně jako společníci s.r.o., zatímco jejich ručení je omezeno.

S přáním úspěšného podnikání

Jan Molín