reklama

reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 72 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Jana Knížková

Stran: [1]
1
Archiv / Re:Přenesená daňová povinnost
« kdy: 15. 05. 2013, 10:40:12 »
Dobrý den,
otázku uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví upravuje § 92a, resp. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úprava tam uvedená stanoví, že režim přenesení daňové povinnosti se uplatní, pokud:
- se jedná o vyjmenovaná plnění, tj. v oblasti stavebnictví o stavební práci zatříděnou do skupiny 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA a
- odběratel je plátce DPH (s určitými modifikacemi u specifických subjektů - viz například informace GFŘ
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html?year=0
a navazující právní názory GFŘ a MF ČR).
Znamená to tedy, že v případě, že Váš odběratel je plátce DPH (s určitými výjimkami - viz dokument výše), režim přenesení daňové povinnosti se uplatní. Přitom nezáleží na tom, zda plnění použije pouze pro účely svého podnikání či plnění bude subdodávkou pro jinou osobu.
Co se týče první podmínky pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, tj. zda spadá Vaše plnění pod kódy 41 - 43 klasifikace CZ-CPA, jedná se o otázku nikoliv výlučně daňovou, ale spíše "statistickou".


Vzhledem k tomu, že obdobné dotazy se v této poradně opakují, doporučuji při řešení obdobných situací následující postup:

- rámcovým vodítkem je "nahlédnutí" do přehledu nejčastějších dotazů k zatřídění, který publikuje GFŘ - na uvedeném odkazu ve spodní části (soubor MS Excel) -
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_15152.html?year=0
- pro závaznou informaci, která slouží i jako "krytí" vůči Finančnímu úřadu, je zapotřebí nechat si Vámi poskytované služby zatřídit do klasifikace CZ-CPA. Pro tyto účely jsou zřízena zatřiďovací střediska (například ORGES Consulting, ÚRS Praha, SIAK Zlín a řada dalších), která Vámi poskytované plnění zatřídí.Za redakci Podnikatel.cz

3
Archiv / Re:Osoba identifikovaná k DPH
« kdy: 06. 03. 2013, 13:33:50 »
Dobrý den paní Nová,

při odpovědi na Váš dotaz budeme vycházet z konkrétní Vaší popsané situace. Vycházíme z předpokladu, že nejste plátcem daně (nesplňujete limit pro povinnou registraci k DPH dle ustavení § 4a v návaznosti na ustanovení § 6 zákona o DPH). Váš dotaz zní, jak je to s DPH v případě, že budete poskytovat služby dle § 9 zákona o DPH, jak odběratelům do EU, tak i do třetích zemí.

Mezi služby dle § 9 zákona o DPH patří i Vaše nabízené služby (
[/font]ilustrace do knih, novin a časopisů, blahopřání na míru, reklamní činnost).  U služeb dle ustanovení § 9 zákona o DPH platí pravidlo, že místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani (podnikatel, nemusí být registrován k DPH ve své zemi) je místo,  kde má tato osoba sídlo.

Důležité pro Vás bude, komu budete poskytovat zmíněné služby:
1) občanu nepodnikateli se sídlem v jiném členském státě a nebo ve třetí zemi: nevzniká Vám registrační povinnost k DPH,
2) osobě povinné k dani se sídlem v jiném členském státě: poskytnutím služby se okamžitě stáváte identifikovanou osobou dle § 6i ZDPH. Identifikovaná osoba musí podat do 15 dnů přihlášku k registraci (viz. § 97 zákona o DPH),
3) osobě povinné k dani se sídlem ve třetí zemi (mimo EU - např. USA): nevzniká Vám registrační povinnost k DPH a ani se nestanete identifikovanou osobou viz. výše.

Zároveň však musíte mít na zřeteli i situaci, kdy nakoupíte službu od osoby neusazené v tuzemsku (definice viz. § 4 odst. 1 písm. n) zákona o DPH), jde stručně řečeno o podnikatele se sídlem v EU  nebo ve třetí zemi, který může, ale nemusí být tam registrovaným plátcem. Přijetím služby dle § 9 zákona o DPH se stáváte identifikovanou osobou dle § 6h zákona o DPH. Jedná se mi o služby např. různých portálů, které Vaše služby budou nabízet a za to si budou účtovat nějaký poplatek. Pokud se bude jednat o osobu povinnou k dani z jiného členského státu a nebo o osobu povinnou k dani ze třetí země, pak i zaplacením minimálního poplatku, se stáváte identifikovanou osobou.

V případě, že budete nabízet své obrázky přes jakýkoliv portál, fotobanku, s největší pravděpodobností půjde o službu, kterou Vám majitel či zřizovatel portálu/fotobanky umožní a z největší pravděpodobností to nebude zadarmo. Pak si musíte zjistit, o jakého dodavatele se jedná. Zda je to český dodavatel a nebo zahraniční (z EU a nebo ze třetí země). V případě zahraničního dodavatele se stanete automaticky identifikovanou osobou (viz. výše).

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je povinen dle ustanovení § 38 g zákona o daních z příjmů podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly částku 15.000,- Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání jste povinna podat i v případě, že Vaše roční příjmy nepřesáhnou částku 15.000,- Kč, ale vykazujete daňovou ztrátou. Nad rámec odpovědi sděluji, že osvobození od daně z příjmů u ostatních příjmů nepřesahujících 20 000,- Kč je možné uplatnit pouze u příležitostných (nikoliv opakovaných) činností. Pokud budete činnost provádět opakovaně a soustavně, pak podle mého názoru nelze osvobození uplatnit.

[/font]
Přeji Vám hezký den.[/font]
[/font]
S pozdravem[/font]
[/font]
Jan Molín[/font]
MIVO s.r.o.[/font]

4
Archiv / Re:DPH u výrobků pro stavebnictví
« kdy: 20. 09. 2012, 17:48:15 »
Dobrý den,
otázku uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví upravuje § 92a, resp. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úprava tam uvedená stanoví, že režim přenesení daňové povinnosti se uplatní, pokud se jedná o vyjmenovaná plnění, tj. v oblasti stavebnictví o stavební práci zatříděnou do skupiny 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA a- odběratel je plátce DPH (s určitými modifikacemi u specifických subjektů - viz například informace GFŘ

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html?year=0

a navazující právní názory GFŘ a MF ČR).Znamená to tedy, že v případě, že Váš odběratel je plátce DPH (s určitými výjimkami - viz dokument výše), režim přenesení daňové povinnosti se uplatní. Přitom nezáleží na tom, zda plnění použije pouze pro účely svého podnikání či plnění bude subdodávkou pro jinou osobu.Co se týče první podmínky pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, tj. zda spadá Vaše plnění pod kódy 41 - 43 klasifikace CZ-CPA, jedná se o otázku nikoliv výlučně daňovou, ale spíše "statistickou". Vzhledem k tomu, že obdobné dotazy se v této poradně opakují, doporučuji při řešení obdobných situací následující postup:
- rámcovým vodítkem je "nahlédnutí" do přehledu nejčastějších dotazů k zatřídění, který publikuje GFŘ - na uvedeném odkazu ve spodní části (soubor MS Excel) -
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_15152.html?year=0-pro závaznou informaci, která slouží i jako "krytí" vůči Finančnímu úřadu, je zapotřebí nechat si Vámi poskytované služby zatřídit do klasifikace CZ-CPA. Pro tyto účely jsou zřízena zatřiďovací střediska (například ORGES Consulting, ÚRS Praha, SIAK Zlín a řada dalších), která Vámi poskytované plnění zatřídí.

Za redakci Podnikatel.cz

5
Archiv / Re:Přenesení daňové povinnosti
« kdy: 06. 09. 2012, 15:46:03 »
Dobrý den, paní Tušková,

otázku uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví upravuje § 92a, resp. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úprava tam uvedená stanoví, že režim přenesení daňové povinnosti se uplatní, pokud:- se jedná o vyjmenovaná plnění, tj. v oblasti stavebnictví o stavební práci zatříděnou do skupiny 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA a- odběratel je plátce DPH (s určitými modifikacemi u specifických subjektů - viz například informace GFŘhttp://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html?year=0a navazující právní názory GFŘ a MF ČR).Znamená to tedy, že v případě, že Váš odběratel je plátce DPH (s určitými výjimkami - viz dokument výše), režim přenesení daňové povinnosti se uplatní. Přitom nezáleží na tom, zda plnění použije pouze pro účely svého podnikání či plnění bude subdodávkou pro jinou osobu.Co se týče první podmínky pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, tj. zda spadá Vaše plnění pod kódy 41 - 43 klasifikace CZ-CPA, jedná se o otázku nikoliv výlučně daňovou, ale spíše "statistickou". Vzhledem k tomu, že obdobné dotazy se v této poradně opakují, doporučuji při řešení obdobných situací následující postup:

- rámcovým vodítkem je "nahlédnutí" do přehledu nejčastějších dotazů k zatřídění, který publikuje GFŘ - na uvedeném odkazu ve spodní části (soubor MS Excel) -

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_15152.html?year=0- pro závaznou informaci, která slouží i jako "krytí" vůči Finančnímu úřadu, je zapotřebí nechat si Vámi poskytované služby zatřídit do klasifikace CZ-CPA. Pro tyto účely jsou zřízena zatřiďovací střediska (například ORGES Consulting, ÚRS Praha, SIAK Zlín a řada dalších), která Vámi poskytované plnění zatřídí.


Za redakci Podnikatel.cz

6
Archiv / Re:Přenesená daňová povinnost
« kdy: 29. 08. 2012, 15:30:35 »
Dobrý den,
[/size]
otázku uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví upravuje § 92a, resp. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úprava tam uvedená stanoví, že režim přenesení daňové povinnosti se uplatní, pokud:
- se jedná o vyjmenovaná plnění, tj. v oblasti stavebnictví o stavební práci zatříděnou do skupiny 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA a
- odběratel je plátce DPH (s určitými modifikacemi u specifických subjektů - viz například informace GFŘ
a navazující právní názory GFŘ a MF ČR).
Znamená to tedy, že v případě, že Váš odběratel je plátce DPH (s určitými výjimkami - viz dokument výše), režim přenesení daňové povinnosti se uplatní. Přitom nezáleží na tom, zda plnění použije pouze pro účely svého podnikání či plnění bude subdodávkou pro jinou osobu.
Co se týče první podmínky pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, tj. zda spadá Vaše plnění pod kódy 41 - 43 klasifikace CZ-CPA, jedná se o otázku nikoliv výlučně daňovou, ale spíše "statistickou".
Vzhledem k tomu, že obdobné dotazy se v této poradně opakují, doporučuji při řešení obdobných situací následující postup:
- rámcovým vodítkem je "nahlédnutí" do přehledu nejčastějších dotazů k zatřídění, který publikuje GFŘ - na uvedeném odkazu ve spodní části (soubor MS Excel) -
- pro závaznou informaci, která slouží i jako "krytí" vůči Finančnímu úřadu, je zapotřebí nechat si Vámi poskytované služby zatřídit do klasifikace CZ-CPA. Pro tyto účely jsou zřízena zatřiďovací střediska (například ORGES Consulting, ÚRS Praha, SIAK Zlín a řada dalších), která Vámi poskytované plnění zatřídí.
Za redakci Podnikatel.cz

8
Pro začínající podnikatele / Dotace
« kdy: 12. 08. 2012, 12:53:51 »

Stran: [1]
Platby GoPay

reklama