Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Pro začínající podnikatele => Téma založeno: Leona 23. 05. 2018, 20:16:50

Název: Doložení praxe živnostenskému úřadu pro vázanou živnost při zakládání s.r.o.
Přispěvatel: Leona 23. 05. 2018, 20:16:50
Dobrý den,


řeším s živnostenským úřadem živnostenské oprávnění na vázanou činnost pro nově zakládanou společnost, ve které budu ručitelem. Praxi ve vázané živnosti vykonávám již spoustu let jako fyzická osoba podnikající, avšak nemůžeme se s živnostenským úřadem shodnout na způsobu doložení faktu, že činnost opravdu vykonávám.


Nejprve jsem doložila živnostenský list spolu s aktuálním výpisem ze živnostenského rejstříku a přijala vysvětlení, že tento list nedokládá že činnost vykonávám, ale že jsem pouze oprávněna jí vykonávat, takže to není doklad dostatečný pro ručení. Je prý třeba dostát § 7 odst. 4 živn. zákona, přičemž úředníci argumentují, že musím doložit, že činnost vykonávám po "souměřitelnou dobu výkonu odborných činností osobou samostatně výdělečně činnou" s hlavním pracovním poměrem zaměstnance.
[/size]
[/size]Úředník požadoval kopii daňového přiznání s razítkem finančního úřadu, kterou jsem však, jako majitelka datové schránky nemohla doložit, protože mám povinnost podávat přiznání dat. schránkou. Oslovila jsem tedy mě místně příslušný finanční úřad, který mi vystavil potvrzení, že jsem podala daňová přiznání na vázanou živnost a - a to je ten problém - také na jinou živnost, kterou vykonávám. K tomu mi vystavil opis posledního daňového přiznání, ve kterém však nejsou vyčísleny základy daně z jednotlivých živností, ale pouze celkový základ. Po předložení těchto dokumentů mi bylo řečeno, že to opět nestačí, že musím doložit jaký základ daně se týkal vázané živnosti, ve které chci společnosti ručit.
[/size]
[/size]Nyní se blížíme k pointě tohoto dotazu - živnostenský úřad chce doložit faktury za loňský rok v rozsahu, který odpovídá "souměřitelností" hlavnímu pracovnímu poměru. Následovala samozřejmě má otázka "Co je souměřitelnost a kde je v zákoně definována?" Úředník odpověděl, že by faktury měly vykazovat příjem 11-20 tisíc měsíčně. Žádný odkaz na legislativu jsem ale nedostala a tato částka byla evidentně v tu chvíli střelená od boku.
[/size]
[/size]Dále mne zarazila informace, že si faktury okopírují a založí je do spisu, aby měli důkaz, kdyby ho někdo chtěl vidět. Nelíbí se mi, že si nějaký úředník bude kopírovat moje faktury. Pokud ano, chápala bych, že na to má právo úřad finanční, ne však živnostenský. Sdělila jsem jim, že jsem ochotna jim dát faktury k nahlédnutí, ale nesouhlasím s pořizováním kopií, oni však trvají na nutnosti kopírování, protože to musí být schopni (někde někdy) dokázat.
[/size]
[/size]Dokážete mi poradit, na co živnostenský úřad má a nemá právo?
[/size]
[/size]Děkuji za případné odpovědi,
[/size]
[/size]Leona