reklama

reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 48 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Poslední příspěvky

Stran: [1] 2 3 ... 10
1
Daně a účetnictví / Re:DPH
« Poslední příspěvek od M.M. kdy Dnes v 15:37:36 »
samozřejmě ta druhá varianta tz. povinnost odvodu českým plátcem ve VB je pouze v případě že firma z VB ( osoba povinná k dani  )byť aktuálně neplátce ignorovat povinnost vlastní registrace tz. neposkytne VAT, tam totiž má být systém přenosu RCH na ní, no ale pokud to podle paní Lady neudělá ( nemusí či to prostě ignoruje )   tak smůla, tedy pro českého daň. poplatníka pokud vznikne povinnost odvodu ve VB ? pak jedině začít hledat britského daň. poradce
2
Daně a účetnictví / Re:DPH
« Poslední příspěvek od M.M. kdy Dnes v 15:17:13 »
je totiž v ZDPH uvedeno :

(2) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba poskytující službu sídlo. Pokud je však tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.

tady by to skutečně odvedl český plátce DPH v ČR  tz. účtoval vč. českého DPH
...

je tady ale také varianta, že je služby poskytnuta do VB ( s místem plnění ve VB - veletrhy v Londýně !   a to osobě povinné k dani - neplátci DPH v VB, pak je to ještě zajímavější, protože pak by pravděpodobně vznikla povinnost registrace českému plátci DPH současně ve VB, pak by musel fakturovat na svého odběratele s britskou sazbou DPH, a to DPH odvést sám ve VB


Kdo je tedy osobou povinnou k dani z pohledu českého zákona DPH ?

(1) Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví v § 5a jinak. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.

(2) Ekonomickou činností uvedenou v odstavci 1 se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případně činnosti osob,

tak si vyberte
3
Daně a účetnictví / Re:DPH
« Poslední příspěvek od M.M. kdy Dnes v 14:22:50 »
to je otázka mezinárodního zdanění a práva v GB, pokud je to pravda ( neumím ověřit. současně nemám důvod vám jakkoli rozporovat )  a skutečně se nemusí firma z VB registrovat a ani se dobrovolně neregistruje v souladu s právem VB, nelze na ní hledět jako na plátce DPH, ani na plátce "povinného k DPH"

myslím si ( ale bez konzultace s daň. poradci tz. nezávazně ), že v tomto případě nelze aplikovat systém RCH, pak by musel český plátce účtovat ZD + daň tz. +české DPH, povinnost odvodu by byla tedy  ( pravděpodobně ) v ČR a to na straně českého poplatníka. Souh. hlášení by nepodával, v KH by se to uvádělo do A5 ( v náv. na řádky 1,2, př. k DPH )
4
Daně a účetnictví / Re:DPH
« Poslední příspěvek od Lada kdy Dnes v 14:05:15 »
Jestli bude česká firma, která chce fakturovat Britovi nějakou službu, plátce nebo neplátce DPH, to je vzhledem k výše uvedenému vlastně jedno.

Pokud je Čech plátce DPH, musí Britovi fakturovat s reverse charge.
Pokud je Čech neplátce DPH, musí se nejprve zaregistrovat jako identifikovaná osoba - a pak Britovi fakturovat s reverse charge.
(Protože při poskytnutí služby podnikateli z jiného členského státu EU se český podnikatel musí stát identifikovanou osobou.)

V obou případech bude mít Čech problém, protože Brit se nezaregistruje k DPH a neposkytne mu svoje DIČ. Jenže Čech to DIČ potřebuje k fakturaci a k vykázání služby v souhrnném hlášení, které musí podat finančnímu úřadu...
5
Daně a účetnictví / Re:DPH
« Poslední příspěvek od M.M. kdy Dnes v 13:58:04 »
děkuji za doplnění...  (  jak je to přesně s povinností / nepovinností registrací k DPH podnikatelů / firem z V. B.  fakt netuším... )

6
Daně a účetnictví / Re:DPH
« Poslední příspěvek od Lada kdy Dnes v 13:47:41 »
Problém je, že zákazník, který je podnikatel-neplátce z Velké Británie, se podle tamních daňových zákonů a předpisů kvůli přijetí služby od dodavatele z České republiky NEMUSÍ stát ani plátcem DPH, ani identifikovanou osobou k DPH. Oni to totiž v Británii mají ohledně DPH nastavené trochu jinak než my. Člověk by si myslel, že když jsou oba státy v EU, budou mít toto nastavené stejně, ale není tomu tak.

U nás v ČR se podnikatel-neplátce DPH při přijetí služby ze zahraničí, a to služby v jakékoli hodnotě (i kdyby ta služba stála třeba jen 1 Kč), automaticky musí zaregistrovat jako identifikovaná osoba k DPH. Naopak v Británii neexistuje pojem "osoba identifikovaná k DPH". Buď jste plátce DPH nebo neplátce. A jako plátce DPH se v Británii musí podnikatel registrovat pouze tehdy, pokud (podobně jako u nás) překročí jeho obrat určitý zákonem stanovený limit. Britský podnikatel-neplátce si může přijmout služeb ze zahraničí kolik chce - pokud přitom nepřekročí zákonný limit, nemusí se registrovat ani jako plátce DPH, ani jako identifikovaná osoba. Že u nás to máme jinak, to může být britské firmě srdečně jedno, oni se řídí britskými daňovými zákony.

Český plátce DPH pak bude po britském obchodním partnerovi vymáhat jeho DIČ zcela marně - on se kvůli Čechovi schválně k DPH registrovat nebude. A to plně v souladu s britským daňovým řádem. Čech bude mít problém, neboť nebude moci řádně vystavit fakturu s reverse charge. Takže rada pro českého podnikatele na závěr - pokud je zákazník britský neplátce DPH, nejlépe bude se na tento obchod vykašlat.
7
Daně a účetnictví / Re:DPH
« Poslední příspěvek od M.M. kdy Dnes v 13:28:49 »

bylo by to jistě zajímavé....., omlouvám se, dělám klienty, kont. daň. poradce

díky 
8
Daně a účetnictví / Re:DPH
« Poslední příspěvek od Michal kdy Dnes v 13:26:08 »
Přepokládám, že by se manželka stala pro danou službu OI.
9
Daně a účetnictví / Re:DPH
« Poslední příspěvek od Michal kdy Dnes v 13:21:00 »
A ještě jak by to bylo kdyby manželka byla nepltáce a poskytla službu v EU pro neplátce z EU(Londýna)?

10
Daně a účetnictví / Re:DPH
« Poslední příspěvek od M.M. kdy Dnes v 12:35:59 »
to záleží zda budou pouze identifikovanou osobou nebo plátcem DPH, IO nemá nárok na odpočet tz. budete li FA 49000 EUR je to v systému RCH základ daně, v GB si odběratel přidaní ( tamní sazbou DPH ) jako IO však nemá současně nárok odpočtu ( bude je to stát 49000 + tamní sazba DPH ) , pokud se přihlásí jako plátce DPH, nejen že si přidaní ale současně ihned nárokuje,  systém RCH ve formátu plátce -plátce je koncipován jako + / -  systém  neutrálně - tz. bude je to stát právě ten základ daně ( 49000 EUR )  ke kterému si přidaní a ihned nárokují v tamní sazbě DPH ( je to fiskálně neutrální - jde pouze o metodu výkaznictví )

to je řekněme jedna úvaha, druhá je zda vás jako uchazeče VŘ má zajímat zda protistrana zná daňové parametry, když vyhrajete zakázku na cenu realizace 49000 EUR vždy jako plátce DPH připočtete daň, a nebo pokud to specifické podmínky splňují přenesete povinnost připočtení daně na odběratele, zda on s tím počítá ve svých kalkulacích či ne, není zase až tak váš problém, pokud jaksi současně uvedete ve VŘ že jste plátcem

Stran: [1] 2 3 ... 10
Platby GoPay

reklama