reklama

reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 72 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Petr Čížek

Stran: [1] 2 3 ... 11
1
Archiv / Re:Práce z domu
« kdy: 11. 01. 2018, 09:50:08 »
Dobrý den,

vámi poptávané činnosti je možné provádět jak v rámci zaměstnaneckého poměru, tak jako vlastní podnikání, případně jako kombinace obojího.

Pro případ zaměstnání doporučuji kontaktovat např. různé agentury zabývající se sociálními službami, péčí o děti, sociálním podnikáním apod. Můžete začít např. formou brigády, které lze dohledat na různých pracovních portálech, např. zde.

V případě, že byste uvedené činnosti realizovala formou podnikání, je nutné pro tento účel si vyřídit živnostenské oprávnění v příslušných oborech. Živnostenské oprávnění Vám zřídí na kterémkoliv živnostenském úřadě nebo online zde. S ohledem na různorodost vámi nabízených služeb bude zapotřebí získat živnostenské oprávnění ve více oborech, nicméně naprostá většina těchto činností spadá do tzv. živností volných, pro jejíž vyřízení není nutné doložení žádné specifické kvalifikace a úřad Vám takové živnostenské oprávnění vystaví bez nutnosti doložení dosaženého vzdělání, předchozí praxe apod.
 
Podnkatelský záměr můžete realizovat i formou kombinace obou dvou forem, např. zaměstnáním a k tomu provozovaným přivýdělkem na živnostenský list.

S pozdravem


Petr Čížek
www.ZalozFirmu.cz

2
Archiv / Re:potřebuji Živnostenský list ?
« kdy: 11. 01. 2018, 09:41:18 »
Dobrý den,

vytváření rodokmenů je živností, která má název "Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu". Jedná se o živnost volnou, pro jejíž vyřízení není nutné doložení žádné specifické kvalifikace. Živnost Vám vyřídí na kterémkoliv živnostenském úřadě nebo online zde. Správní poplatek za vyřízení živnosti je 1.000 Kč.


Petr Čížek
www.ZalozFirmu.cz

3
Archiv / Re:Nutnost koncese pro maceraci
« kdy: 08. 12. 2017, 16:03:47 »
Dobrý den,

koncese na výrobu a úpravu lihu se vyžaduje v případech, že předmětem činnosti podnikatele je výroba lihu, jeho zušlechťování nebo denaturace nebo výroba alkoholických nápojů, při jejichž výrobě vzniká alespoň část etanolu. Ve vašem případě předpokládám, že vzniklý výrobek (tinktura) je určen buď pro zevní použití nebo jako potravinový doplněk, nesplňuje tedy podmínky výroby a úprav lihu výše uvedené, a nutnost získání koncese na výrobu a úpravu lihu se proto na něj nevztahuje.

Pokud by tinktura byla určena pro zevní použití jako kosmetický přípravek, je nutné pro takovou výrobu si vyřídit živnost "Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků". Jedná se o živnost volnou, pro jejíž vyřízení není nutné dokládat žádnou zvláštní kvalifikaci. Pro prodej takové tinktury pak platí obecná pravidla pro uvádění kosmetických přípravků na trh, bližší informace naleznete v tomto vlákně https://poradna.podnikatel.cz/index.php/topic,12988.0.html.

Pokud by tinktura byla určena jako doplněk stravy, postačí vám pro její výrobu živnost "Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků".  Také v tomto případě se jedná o živnost volnou, pro jejíž vyřízení není nutné dokládat žádnou odbornou kvalifikaci. Další podmínky pro výrobu potravinových doplňků a jejich uvádění na trh naleznete v tomto vlákně https://poradna.podnikatel.cz/index.php?topic=12612.0.

V případech obou těchto živností se ani žádným způsobem nedokládá technická stránka výroby produktu, není proto nutné při ohlášení živností specifikovat výrobní postup, zařízení prostor ani jiné náležitosti jinak dokládané ohledně zařízení lihovaru při vyřízení koncese.

Pokud by vyráběná tinktura byla určena jako léčivo, nespadala by ani do jedné z výše uvedených kategorií, ale bylo by nutné splnit podmínky pro uvádění léčiv na trh. Zde je situace značně složitější, doporučuji případně podmínky zkonzultovat zde http://www.sukl.cz/leciva/registrace-leciv.

Povinnost opatřit distribuovaný líh kolkem se vztahuje na líh, který podléhá režimu koncese na výrobu a úpravy lihu, na vaše výrobky by proto tato povinnost dopadat neměla.

S pozdravem


Petr Čížek
www.ZalozFirmu.cz

4
Archiv / Re:Jedinečnost na trhu
« kdy: 16. 11. 2017, 12:15:05 »
Dobrý den,

předpokládám, že se jedná o výrobek vyrobený zahraničním výrobcem, který byste do ČR dovážel a zde ho prodával. V takovém případě je nezbytné ošetřit vaše vztahy přímo s výrobcem zboží, a to buď koupí těchto výrobků a jejich následným přeprodejem v ČR nebo formou tzv. obchodního zastoupení, při kterém byste výrobky prodával vlastním jménem na účet výrobce a vám by vznikl vůči výrobci nárok na sjednanou provizi. Existují případně i další formy spolupráce (společný podnik apod.), které závisí na rozsahu vaší dohody s výrobcem výrobku.

Ošetření jedinečnosti (nekopírovatelnosti) lze řešit zřízením některé z forem ochrany průmyslového vlastnictví u Úřadu průmyslového vlastnictví, např. formou tzv. užitného nebo průmyslového vzoru nebo formou ochranné známky výrobce výrobku. Tuto ochranu lze sjednat i jako přeshraniční, pokud by tedy již výrobce měl zaregistrovanou ochranu ve svém domovském státě, lze ji rozšířit i na území ČR. Obecně je podmínkou poskytnutí takové ochrany jedinečnost výrobku ve vztahu k jiným na trhu nabízeným výrobkům, tj. určitá unikátnost technického řešení nebo jeho zpracování, jedinečnost obchodního názvu apod. Je vhodné také zvážit ekonomický aspekt takové ochrany, neboť registrace průmyslových práv může dosáhnout nákladů až několika desítek tisíc Kč, které zřejmě nemusí být zcela vykompenzovány potenciálními výnosy z prodeje výrobku.

S pozdravem


Petr Čížek
www.ZalozFirmu.cz

5
Archiv / Re:Výroba a prodej autorských cínovaných šperků
« kdy: 27. 10. 2017, 12:24:59 »
Dobrý den,

jednou z podmínek, aby bylo možné činnost považovat za podnikání, je výkon za účelem dosažení zisku. Nemusí se jednat o skutečné dosahování zisků, postačí, pokud je činnost vedena se záměrem, aby byl zisk dosažen. V této fázi, kdy šperky pouze vystavujete bez záměru jejich prodeje (tj. v podstatě předvádění vlastních výrobků bez možnosti jejich koupě ze strany případných zájemců), tato podmínka zjevně naplněna není, činnost se proto za podnikání nepovažuje.

V případě, že byste činnost později vykonával jako podnikání, je nutné si vyřídit živnostenský list v oboru "Umělecko-řemeslné zpracování kovů" a "Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů". Jedná se o živnost volnou, pro její vyřízení není nutné doložení žádné zvláštní kvalifikace. Živnost vám vyřídí na kterémkoliv živnostenském úřadu nebo online zde.

Vykonávat činnost jako vedlejší při zaměstnání obecně lze, pokud to nezakazuje vaše smlouva se zaměstnavatelem nebo nejste zaměstnancem se zvláštním postavením, u kterých je zákonem podnikání zakázáno (např. příslušník policie, soudce apod.). V případě, že by se jednalo o stejný předmět podnikání, přičemž se posuzuje faktická náplň činnosti, nikoliv znění živnosti zapsané v živnostenském rejstříku, bylo by nutné k takové činnosti souhlasu zaměstnavatele.

S pozdravem


Petr Čížek
www.ZalozFirmu.cz

6
Archiv / Re:Provozovna
« kdy: 10. 10. 2017, 21:27:29 »
Dobrý den,

obecně lze podnikatelskou činnost vykonávat v prostorách, které jsou pro daný typ užívání schváleny (zkolaudovány) stavebním úřadem. Pokud prostory pro tento účel schváleny nejsou, je nutné provést jejich rekolaudaci. O rekolaudaci se žádá na příslušném stavebním úřadě. Pro účely stavebního řízení je nutné zpravidla obstarat závazné stanovisko hygienické stanice. Dále je nutné obstarat souhlas hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Hasičský sbor provede kontrolu prostor za účelem jejich schválení z hlediska požární bezpečnosti. Pro ověření, zda dané prostory budou vyžadovat kolaudaci na zamýšlený účel, doporučuji toto konzultovat přímo na příslušném stavebním úřadem, neboť nutné náležitosti se mohou lišit podle okolností konkrétního případu.

Provozovnu je nutné při zahájení podnikání nutné nahlásit také na živnostenském úřadě.

S pozdravem


Petr Čížek
www.ZalozFirmu.cz

7
Archiv / Re:Založení výtvarného ateliéru
« kdy: 10. 10. 2017, 21:23:18 »
Dobrý den,

k provozování uvedeného podnikání se vyžaduje živnostenské oprávnění v oborech "Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti" a "Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí". Jedná se o živnosti volné, pro kterou není nutné doložení žádné speciální kvalifikace. Živnost vám vyřídí na kterémkoliv živnostenském úřadu nebo online zde.

Z hlediska prostor, kde bude činnost vykonávána, je nezbytné schválení těchto prostor pro daný typ užívání příslušným stavebním úřadem. Pokud prostory pro tento účel schváleny nejsou, je nutné provést jejich rekolaudaci. Pro ověření, zda dané prostory budou vyžadovat kolaudaci na zamýšlený účel, doporučuji toto konzultovat ještě přímo na příslušném stavebním úřadem.

Zaměstnání osob na DPP je obecně přípustné, pokud celková doba výkonu činnosti nepřesáhne 300 hodin ročně. Pokud měsíční odměna nepřesáhne 10.000 Kč, neodvádí se z výdělku zdravotní ani sociální pojištění.

Příkazní smlouvu pro tento typ činnosti nedoporučujeme, může být vyložena jako obcházení povinnosti vykonávání práce v pracovním poměru.

S pozdravem


Petr Čížek
www.ZalozFirmu.cz

8
Archiv / Re:Založení dílny ve strojírenství
« kdy: 22. 09. 2017, 09:26:48 »
Dobrý den,

z hlediska živnostenských předpisů je nutné mít k uvedené činnosti živnostenská oprávnění v oboru "Obráběčství". Jedná se o živnost řemeslnou, kdy je nutné splňovat určitou kvalifikaci, případně jmenovat odpovědnou osobu, která tyto podmínky splňuje. Požadovanou kvalifikací je:
a) střední vzdělání s výučním listem v oboru nebo střední vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru a 1 rok praxe, nebo
 b) střední vzdělání s maturitou v oboru nebo střední vzdělání s maturitou v příbuzném oboru a 1 rok praxe, nebo
 c) vyšší odborné vzdělání v oboru nebo vyšší odborné vzdělání v příbuzném oboru a 1 rok praxe, nebo
 d) vysokoškolské vzdělání v příslušném nebo příbuzném oboru, nebo
 e) uznání odborné kvalifikace podle zákona 18/2004 Sb. nebo ověření/uznání úplné kvalifikace podle zákona 179/2006 Sb., nebo
 f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci v oboru vydaný akreditovaným zařízením a 1 rok praxe v oboru, nebo
 g) vykonání šestileté praxe v oboru, nebo
 h) v případě kvalifikace získané činností v jiném státě EU doklady podle § 7 živnostenského zákona

Pokud požadovanou praxi nesplňujete, je možné činnost zabezpečit prostřednictvím tzv. odpovědného zástupce (garanta). Výkon funkce odpovědného zástupce je prováděn ve smluvním vztahu, přičemž není předepsáno, jakou formu má tento smluvní vztah mít. Může tak být např. v pracovním poměru nebo na základě jiné smlouvy, která může být i ústní. Dle živnostenského zákona ustanovený odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů.

Živnostenské oprávnění vám zřídí na kterémkoliv živnostenském úřadě nebo online zde.

Z hlediska stavebního povolení k prostorám, v případě, že prostory, ve kterých budete činnost provozovat, nejsou pro daný účel stavebně schváleny (zkolaudovány), bude nutné provést na stavebním úřadě změnu užívání prostor (rekolaudaci). Pro tuto se vyžaduje mimo jiné stanovisko hygienické stanice pro provoz potravinářské provozovny. Informace k žádosti naleznete např. zde.

Provozovna, kde bude činnost vykonávána, dále vyžaduje schválení ze strany hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Tomu se odesílá schválený provozní řád spolu s plánkem prostor, HZS následně provede kontrolu prostor za účelem jejich schválení z hlediska požární bezpečnosti.

Po získání živnostenského oprávnění se musíte přihlásit jako plátce daně z příjmu na finančním úřadě a k odvodům sociálního a zdravotního pojištění na správě sociálního zabezpečení, resp. zdravotní pojišťovně.

S pozdravem


Petr Čížek
www.ZalozFirmu.cz

9
Archiv / Re:Výroba a prodej vlastního produktu
« kdy: 19. 09. 2017, 10:02:35 »
Dobrý den,

pro výrobu svíček je nutné živnostenské oprávnění v oboru "Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů". Jedná se o živnost volnou, pro její vyřízení není nutné doložení žádné zvláštní kvalifikace. Živnost vám vyřídí na kterémkoliv živnostenském úřadu nebo online zde.

Z hlediska prostor, kde bude výroba vykonávána a výrobky skladovány, je nezbytné schválení těchto prostor pro daný typ užívání příslušným stavebním úřadem. Pokud prostory pro tento účel schváleny nejsou, je nutné provést jejich rekolaudaci. O rekolaudaci se žádá na příslušném stavebním úřadě. Pro účely stavebního řízení je nutné obstarat závazné stanovisko hygienické stanice, která musí obsahovat náležitosti popsané zde. Dále je nutné obstarat souhlas hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Hasičský sbor provede kontrolu prostor za účelem jejich schválení z hlediska požární bezpečnosti. Pro ověření, zda dané prostory budou vyžadovat kolaudaci na zamýšlený účel, doporučuji toto konzultovat ještě přímo na příslušném stavebním úřadem.

Při prodeji svíček spotřebitelům (tj. jejich uvádění na trh) platí obecně, že výrobek musí být bezpečný, tj. v takovém stavu, aby při běžném použití za obvyklé předvídatelnosti podmínek představoval pro spotřebitele minimální nebezpečí. Výrobek je nutné opatřit identifikací výrobce a popisu výrobku a dále upozorněními podle technické normy ČSN EN 15494 (zde pořídit např. zde).

S pozdravem


Petr Čížek
www.ZalozFirmu.cz

10
Archiv / Re:Založení firmy na "vedlejšák"
« kdy: 18. 08. 2017, 11:16:55 »
Dobrý den,

pro založení firmy můžete do začátku využít formu podnikaní na živnostenské oprávnění (živnostenský list). Živnostenské oprávnění vám vyřídí na kterémkoliv živnostenském úřadě nebo online zde.

Provozovat živnost lze i jako vedlejší činnost vedle vašeho stávajícího zaměstnání, v takovém případě nehradíte zálohy na sociální a zdravotní pojištění a pouze doplácíte tyto částky po skončení hospodářského roku podle dosaženého výdělku. Zkontrolujte si, zda výkon podnikání vedle pracovního poměru nezakazuje vaše pracovní smlouva se stávajícím zaměstnavatelem nebo takové podnikání nevyžaduje jeho předchozí souhlas.

Pro začátek podnikání můžete použít zvýhodněný úvěr pro začínající podnikatele, který je dotovaný z prostředků EU. Nabízí jej různé banky, viz například zde.

Přímé dotace pro začínající podnikatele nejsou v těchto oborech zpravidla dostupné, můžete však zkusit možnosti nabízené zejména zde:

1) Programy podpory z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost http://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost. Tyto programy jsou určené jak pro projekty spočívající např. ve vybavení podniku výrobními zařízeními, tak např. pro školící programy apod.. Aktuální nabízené podpory včetně požadovaných podmínek naleznete zde http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy. Jednotlivé programy podpor jsou vyhlašovány průběžně, doporučuje se proto průběžné sledování nabídky aktuálních podpor pro případné využití přímo pro váš projekt.

2) Programy podpory z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv.

3) Programy podpory z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz. Aktuální přehled poskytovaných podpor naleznete zde http://www.esfcr.cz/modules/calls/.

4) Programy podpory zaměřené na jednotlivé regiony, např. pro region Jihomoravského kraje z programu ROP NUTS II Jihovýchod http://www.jihovychod.cz/. Tyto programy mohou zahrnovat i podporu např. podnikatelských aktivit směřujících k rozvoji venkova, regenerace brownfieldových ploch, zavádění ICT apod.

5) Dotační tituly zahrnující i podporu začínajících podnikatelů nebo podporu rozvoje malých obcí a venkova vypisují v některých případech i krajské a obecní samosprávy (např. pro Středočeský kraj je naleznete zde http://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/. Doporučuji kontaktovat místně příslušný úřad pro zjištění aktuálních možností.

6) Pro začínající podnikatele přichází v úvahu rovněž programy realizované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou na podporu malého a středního podnikání, které zahrnují mimo jiné poskytování záruk za úvěry pro malé a začínající podnikatele. Bližší informace naleznete zde http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani.

7) V úvahu mohou dále přicházet dotace realizované v rámci programů aktivní politiky zaměstnanosti. Více informací k těmto programům naleznete zde http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz.

S pozdravem


Petr Čížek
www.ZalozFirmu.cz

11
Archiv / Re:Založení e-shopu
« kdy: 16. 06. 2017, 11:18:13 »
1. Některé e-shopy uvádějí, že obchodní podmínky se nevztahují na právnické osoby nebo podnikatele. Toto je z důvodu, že ze zákona je nastavena určitá přísnější ochrana při nakupování pro spotřebitele, to je nepodnikatelské subjekty . Pro tyto spotřebitele proto mívají e-shopy zvláštní podmínky, které upravují specifické vztahy vztahující se k těmto spotřebitelům. To však neznamená, že pro nákup realizovaný právnickými osobami není nutné všeobecné podmínky stanovit, neboť i pro tyto subjekty je nutné vymezit obsah práv a povinností, které vymezí uzavření kupní smlouvy. Podmínky v těchto případech však nemusí být tak přísné, například ve vztahu k poskytnuté záruční době, vrácení zboží apod. Doporučujeme proto mít buď zvláštní podmínky pro podnikatele a zvláštní pro spotřebitele, případně mít jedny univerzální všeobecné podmínky, ve kterých bude začleněna zvláštní sekce věnovaná úpravě vztahů se spotřebiteli.

4. Povinnost registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů vzniká tehdy, pokud získané osobní údaje jsou zpracovatelem dále zpracovávány a využívány. Obecně není nutná registrace v případě, že získané údaje slouží pouze pro realizaci uzavřené smlouvy. Hranice mezi oběma případy však může být poměrně tenká, doporučujeme proto registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů raději vyřídit.

12
Archiv / Re:Výroba moštů a limonád
« kdy: 16. 06. 2017, 11:07:33 »
Dobrý den,

pro uvedený obor podnikání se vyžaduje živnostenské oprávnění pro činnost "Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků". Jedná se o oprávnění v režimu živnosti volné, pro které není vyžadováno doložení žádné zvláštní kvalifikace podnikatele. Ohlášení živnosti podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000 Kč. Živnostenské oprávnění vám vyřídí na kterémkoliv živnostenském úřadě nebo online zde.
 
Z hlediska hygieny prostor, kde bude výroba vykonávána a výrobky skladovány, je nezbytné schválení těchto prostor pro daný typ užívání příslušným stavebním úřadem. Pokud prostory pro tento účel schváleny nejsou, je nutné provést jejich rekolaudaci. O rekolaudaci se žádá na příslušném stavebním úřadě. Pro účely stavebního řízení je nutné obstarat závazné stanovisko hygienické stanice, která musí obsahovat náležitosti popsané zde. Dále je nutné obstarat souhlas hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Hasičský sbor provede kontrolu prostor za účelem jejich schválení z hlediska požární bezpečnosti.
 
Před zahájením vlastní výroby je třeba dále provést oznámení na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Oznámení se provádí na předepsaném formuláři dostupném zde.

Samotná výroba nepodléhá schvalovacímu procesu ze strany státní správy, máte však povinnost dodržovat veškeré právní předpisy týkající se výroby potravin. Mezi nejdůležitější obecné předpisy patří:
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin (jedná se o předpis EU, který je přímo závazný i na území ČR);
- zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a jejich prováděcími předpisy; a
- vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků (stanoví, jakým způsobem musíte výrobky označovat při uvádění na trh); a
- vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin (stanoví, jakým způsobem musíte označovat výrobky z hlediska jejich výživové hodnoty).

Ministerstvo zemědělství zpracovalo v této souvislosti určitý souhrn pravidel, kterým by se měli výrobci jednotlivých typů potravin řídit. Informace naleznete zde.

S pozdravem


Petr Čížek
www.ZalozFirmu.cz

13
Archiv / Re:Otevření posilovny
« kdy: 16. 06. 2017, 11:03:53 »
Dobrý den,

podnikání spoustu lidí odrazuje, neboť při něm nemají tzv. "své jisté" (zajištěnou výplatu zaměstnavatele, dovolenou apod ). Podnikání se však nebojte, vydělávají si jím statisíce vidí a pokud uspějete, budete rád, že jste se touto cestou vydal.

Doporučuji začít tím, že se poohlédnete po vhodných prostorách a domluvíte se s jejich majitelem, za kolik by je pronajal. Dále je nutné si spočítat, zda máte dostatek potenciálních zájemců o cvičení, případně kolik vás bude stát reklama, abyste tyto zájemce získal.

Rovněž je nutné počítat s počátečními výdaji například na vybavení posilovny, najmutí případných zaměstnanců, zajištění prostředků vaší obživy do doby, než vám začne posilovna vydělávat apod. Můžete zkusit také podnikání buď jako vedlejší činnost k vašemu stávajícímu zaměstnání nebo se domluvit ještě s někým dalším, se kterým se o tyto náklady podělíte.

Pokud zjistíte, že prostory i klienty máte nebo je dokážete zajistit, je nutné si ještě vyřídit živnostenské oprávnění v oboru Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních služeb. Jedná se o živnost volnou, pro kterou není nutné dokládat žádnou speciální kvalifikaci. Živnost vám vyřídí na kterémkoliv živnostenském úřadě nebo bezplatně zde.

S pozdravem


Petr Čížek
www.ZalozFirmu.cz

14
Archiv / Re:Dotace pro začínající živnostníky
« kdy: 29. 05. 2017, 11:31:56 »
Dobrý den,

poskytování dotací na rozjezd podnikání je obecně poměrně obtížně dostupné, doporučuji nicméně prověřit např. zejména následující možnosti:

1) Programy podpory z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost http://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost. Tyto programy jsou určené jak pro projekty spočívající např. ve vybavení podniku výrobními zařízeními, tak např. pro školící programy apod.. Aktuální nabízené podpory včetně požadovaných podmínek naleznete zde http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy. Jednotlivé programy podpor jsou vyhlašovány průběžně, doporučuje se proto průběžné sledování nabídky aktuálních podpor pro případné využití přímo pro váš projekt.

2) Programy podpory z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv.

3) Programy podpory z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz. Aktuální přehled poskytovaných podpor naleznete zde http://www.esfcr.cz/modules/calls/.

4) Programy podpory zaměřené na jednotlivé regiony, např. pro region Jihomoravského kraje z programu ROP NUTS II Jihovýchod http://www.jihovychod.cz/. Tyto programy mohou zahrnovat i podporu např. podnikatelských aktivit směřujících k rozvoji venkova, regenerace brownfieldových ploch, zavádění ICT apod.

5) Dotační tituly zahrnující i podporu začínajících podnikatelů nebo podporu rozvoje malých obcí a venkova vypisují v některých případech i krajské a obecní samosprávy (např. pro Středočeský kraj je naleznete zde http://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/. Doporučuji kontaktovat místně příslušný úřad pro zjištění aktuálních možností.

6) Pro začínající podnikatele přichází v úvahu rovněž programy realizované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou na podporu malého a středního podnikání, které zahrnují mimo jiné poskytování záruk za úvěry pro malé a začínající podnikatele. Bližší informace naleznete zde http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani.

7) V úvahu mohou dále přicházet dotace realizované v rámci programů aktivní politiky zaměstnanosti. Více informací k těmto programům naleznete zde http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz.

Při zpracování žádostí o poskytnutí podpory můžete postupovat buď samostatně nebo využít služeb některého ze zpracovatelů http://extranet.kr-vysocina.cz/zpracovatele/ projektů poskytujících tuto službu na komerční bázi.

S pozdravem


Petr Čížek
www.ZalozFirmu.cz

15
Archiv / Re:Začínající OSVČ
« kdy: 08. 05. 2017, 12:09:18 »
Dobrý den,

možnosti dotací pro tento typ podnikání jsou bohužel značně omezené.

K dotacím obecně doporučuji prověřit dotační možnosti popsané zde.
 
Dotační tituly zahrnující i podporu začínajících podnikatelů nebo podporu rozvoje malých obcí a venkova vypisují v některých případech i krajské a obecní samosprávy, např. pro Středočeský kraj je naleznete zde. Doporučuji kontaktovat Vám místně příslušný úřad pro zjištění aktuálních možností.

Pro začínající podnikatele přichází v úvahu rovněž programy realizované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou na podporu malého a středního podnikání, které zahrnují mimo jiné poskytování záruk za úvěry pro malé a začínající podnikatele. Bližší informace naleznete zde.
 
V úvahu mohou dále přicházet dotace realizované v rámci programů aktivní politiky zaměstnanosti. Více informací k těmto programům naleznete zde.

S pozdravem


Petr Čížek
www.ZalozFirmu.cz

Stran: [1] 2 3 ... 11
Platby GoPay

reklama