reklama

reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 48 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Poslední příspěvky

Stran: [1] 2 3 ... 10
2
Volné fórum / snížená sazba DPH
« Poslední příspěvek od Milan kdy Včera v 17:45:57 »
dobrý den.
je i chodník, terasa, pergola, plot, stání pro auto součástí sociálního rodinného domu ?
Mohu zde použít sníženou sazbu DPH ( 15 % ) ?


Děkuji.
3
Dobrý den,

odpovědi postupně v textu.

Citace
1.   Mohu u jednoho ze zaměstnavatelů, kde budu pravděpodobně pracovat od ledna do března na DPP po přerušení podnikatelské činnosti (OSVČ) využít slevu na dani na osobu (tedy podepsat „růžový papír“)? Jak by to bylo s uplatněním slevy na dani na osobu, pokud bych činnost nepřerušil?

Prohlášení k dani můžete učinit (podepsat) u jednoho ze dvou zaměstnavatelů. Učiněním prohlášení si uplatníte slevu na dani na poplatníka a případné další slevy. Odměna z druhé dohody o provedení práce bude zdaněna srážkovou daní. Tuto daň můžete považovat za konečnou, případně si příjmy po skončení zdaňovacího období zahrnout do daňového přiznání a započítat na celkovou daňovou povinnost. Učinit prohlášení k dani je možné i v případě, kdy podnikatelskou činnost nepřerušíte. Jedná se o měsíční zálohu na daň. Na konci roku si vyžádáte potvrzení o zdanitelných příjmech u svého zaměstnavatele (zaměstnavatelů) a tyto příjmy zahrnete do daňového přiznání spolu s příjmy z podnikatelské činnosti. Slevy jsou v jednotlivých měsících uplatněny pouze zálohově (nemusí být využity v plné výši), v daňovém přiznání se uplatní případný nevyužitý nárok na roční slevy na dani.

Citace
2.   Jak to bude s placením sociálního a zdravotního pojištění (ev. záloh) v případě práce na dohodu, která bude jediným zaměstnáním v prvních třech měsících roku?

V případě dohody o provedení práce do 10 000 Kč se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Zaměstnanec bez příjmů sociální pojištění platit nemusí, avšak tato doba nebude započítána jako odpracovaná pro nárok na důchod. Zdravotní pojištění naopak platit musí. Pokud se nejedná o kategorii pojištěnců, za které platí pojistné stát, je třeba  se u příslušné zdravotní pojišťovny přihlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit si zdravotní pojištění (od roku 2018 se jedná o částku 1647 Kč měsíčně).

Citace
3.   Budu moci přerušit platbu záloh na sociální a zdravotní pojištění, které jako OSVČ platím?

Pokud podnikatelskou činnost přerušíte, zálohy za měsíce leden až březen platit nebudete (pohlídejte si splatnost záloh, tj. na který měsíc zasíláte konkrétní zálohu). Musíte ale přerušení oznámit příslušným úřadům. Do osmi dnů na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, finančnímu úřadu do 15 dnů. Je možné tak učinit i prostřednictvím jednotného registračního formuláře, který vyplníte na živnostenském úřadě. Zde se ale doporučuje telefonicky prověřit, zda tuto skutečnost úřady zaregistrovaly. Oznámení nelze učinit zpětně.

Citace
4.   Jak to bude následně s placením sociálního a zdravotního pojištění, pokud a se mi od dubna podaří najít odpovídající zaměstnání (tedy hlavní činnost) a zároveň obnovím podnikatelskou činnost, ale jako činnost vedlejší? Budu muset obnovit platbu záloh a v jaké výši?

Podnikání obnovíte a přihlásíte se na úřadech jako OSVČ vedlejší z důvodu zaměstnání. Pokud bude ze zaměstnání odvedeno zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu (minimální mzda), zálohy na zdravotní pojištění platit nemusíte. Doplatíte po skončení zdaňovacího období dle skutečného vyměřovacího základu z podnikatelské činnosti. V případě sociálního pojištění je to komplikovanější. Po obnovení činnosti je výše záloh a povinnost jejich placení stanovena podle Přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok, avšak ve vašem případě a s ohledem na charakter činnosti vedlejší.

Citace
5.   Do příjmů (tedy na účet) mi v prvních měsících roku mohou přijít ještě peníze za práci odevzdanou ke konci roku 2017. V té době však budu mít činnost přerušenu. Jak se toto odrazí v daňovém přiznání za rok 2018? Zahrne se to do příjmů v roce 2018 nebo tyto příjmy budu muset dodanit opravným daňovým přiznáním za rok 2017 nebo budu moci tyto příjmy zahrnout souhrnně do přiznání za rok 2018, i když tam bylo tříměsíční přerušení činnosti.

Pokud poplatník přeruší v průběhu zdaňovacího období podnikatelskou činnost, a tuto činnost nezahájí do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém činnost přerušena, má povinnost upravit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů, a to za zdaňovací období (nebo část zdaňovacího období), které předchází dni přerušení podnikatelské činnosti.

Hodláte přerušit podnikatelskou činnost až na konci zdaňovacího období. Budete tedy "dodaňovat" k 31. 12.  2017. Zjednodušeně řečeno, budete postupovat jako v případě ukončení podnikání. Záleží, zda vedete daňovou evidenci nebo uplatňujete paušální výdaje.

Případné úhrady pohledávek z roku 2017 již daňové přiznání v roce 2018 neovlivní. Budou dodaněny v daňovém přiznání za rok 2017.

S přáním příjemného dne  Dagmar Kučerová  :)
4
Volné fórum / Re:přeprakturace přenesené daně
« Poslední příspěvek od M.M. kdy 13. 12. 2017, 16:11:06 »
Dobrý den,

to musíte posoudit, pokud to vyhodnotíte tak, že původní FD v RPDP vám nepatří, ale měl dodavatel účtovat přímo na pronajímatele, musí dodavatel vystavit dobropis - opravný daň doklad ( opět v RPDP ) a znovu vystavit FA v RPDP ( jde li i zde o plátce - plátce ) na vašeho pronajímatele prostor.  DUZP u DBP bude dnem přijetí dokladu, tz. proúčtujete aktuálním datem.  Váš pronajímatel obdrží klasickou FD v RPDP, buď jako opravu, případně jako TZ.

pak účtujete

511 ( 042 )  / 321 FD RPDP
321 / 511 (042 )  DBP RPDP

Pokud zvolíte přefakturaci, a jste li současně s vaším odběratelem ( pronajímatelem ) ve formátu plátce - plátce, přefakturujete systémem 1:1 ( beze změny ) tz. v původním režimu RPDP.  V tomto případě se doporučuje neúčtovat původní FD do nákladů oprav či TZ, ale držet a zúčtovat to celé  pouze přes 3 -ky.

379 / 321 původní FD RPDP dle 92a stavba a montáž

311/ 379  Přefakturace RPDP dle 92a stavba a montáž

všechno to bude aktuálním datem, moc nerozumím co píšete že nevstupuje do DPH, bavíme li se o režimu RPDP tzv. tuzemský přenos povinnosti - u činností stavby a montáže dle klasifikace CZ CP 41 -43 dle §92 a,  pak to máte v DP k DPH u FV na řádku 25 a v KH v A1 / analogicky u FD v RPDP stavby a montáže řádky DPH 10,11  a v KH v B1

takže z toho že vám to nikam nevstupuje ? " jsem lehounce, trošičku, zmatený "


5
Volné fórum / přeprakturace přenesené daně
« Poslední příspěvek od jana kdy 13. 12. 2017, 15:08:23 »
Dobrý den, máme od dodavatele fakturu na montáž topení v režimu přenesené daňové povinnosti. Jsme ve vztahu plátce DPH vs plátce DPH.
Nyní se změnila situace a mám náklad přefakturovat na firmu, která nám pronajímá prostory, v nichž jsme nechali topení dělat.
Jak postupovat - přefakturuji zase s přenesenou daní? Jenže - daň jsme odvedli v minulém měsíci (i když nevstupuje do přiznáni k DPH, jen do záznamní povinnosti - správně?)
Takže v tomto měsíci mám raději na původní zaúčtování udělat interní dobropis a znovu naúčtovat bez DPH??  V tomto nemám jasno.
Děkuji
6
Daně a účetnictví / Re:Aplikace a daně
« Poslední příspěvek od Lada kdy 13. 12. 2017, 10:46:54 »
S tím prokázáním důvodu pro registraci IO na finančáku bych to neviděla tak černě. Ať si do podnikání koupí nějakou službu ze zahraničí (je jedno z jakého státu, může být z EU i mimo EU). Službou je třeba software, e-kniha, reklama, fotky pro firemní webové stránky… Může to být klidně něco laciného, co stojí jenom pár korun. Nezávisle na ceně zakládá přijetí služby ze zahraničí povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba. Takže na finančáku mu pak pro prokázání vzniku důvodu k registraci identifikované osoby bude stačit předložit fakturu za tuto službu (musí si ale vybrat takového dodavatele, který vystavuje pořádné daňové doklady).
7
Daně a účetnictví / Re:Aplikace a daně
« Poslední příspěvek od M.M. kdy 13. 12. 2017, 10:19:45 »
díky za doplnění, já osobně bych tedy k SH podal současně i PDH přiznání na ř. 21 i jako "pouhá" IO, protože čistě z definice osoby povinné k dani plyne, že tato je každá fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje ekonomické činnosti, to platí také, pro právnickou osobu která nebyla založena či zřízena za účelem podnikání, pokud současně uskutečňuje také ekonomické činnosti.

S těma FV nevím jakou máte techniku, samozřejmě pokud to s FÚ funguje, tak bych to asi dělal jak uvádíte, skutečně nevím, já toto aktuálně neúčtuji, takže pokud to funguje ( nesahal bych na to ...)

mějte se, 
8
Daně a účetnictví / Re:Aplikace a daně
« Poslední příspěvek od Milan kdy 13. 12. 2017, 09:59:16 »
jako IO přiznání k DPH v tomto případě podávat nemusí, to dělá jen plátce DPH. V tomto případě totiž IO není povinná k dani a proto stačí podat a vyplnit souhrné hlášení. Není potřeba tuto jedinou informaci uvádět na dvou formulářích. Ale pokud by IO nakoupila službu od googlu např. si zaplatila AdWords, pak přiznání k DPH podává a plnění uvede na řádek 5. a DPH si dopočítá (samovyměří) v základní sazbě 21% a tu pak finančáku zaplatí. V tomto případě, ano také pro úplnost doplním na řádek 21. to přeshraniční plnění, protože by na finančáku s tím pak měli spoustu otazníků. Ale pokud mám v daném zdaňovacím období pouze a jen příjem z reklam, tak stačí podávat jen to souhrnné hlášení. Ale pokud si někdo chce vyplňovat i to přiznání k DPH pouze s řádkem 21., tak chybu neudělá. Vlastně je to 5minut časová ztráta, pokud si uložím pracovní XML s posledně použitými údaji a jen změním částky.


S těma fakturama to teoreticky pravdu máte, prakticky se to ale těžko realizuje. Google totiž naše faktury vůbec nezajímají. Stačí mu jen naše daňové identifikační údaje. Ani není kam ty faktury poslat a i kdybychom je poslali, tak spadnou u Googlu někam do koše. Pro finanční zprávu je důležité, že google přiznal to stejné jako ten, kdo mu poskytnul službu. Google sám přiznává DPH a odvádí ji, my podáváme souhrnné hlášení, aby to finanční správa mohla zpárovat. Pokud by přišel na kontrolu finančák, tak pro splnění formálních náležitostí my fakturu založenou máme a to, jestli jsem stejnou fakturu poslal googlu, to nevyzkoumá. K té faktuře bych doporučoval si tisknout i "Payment Receipt" z AdMob rozhraní (viz sekce Payments), ve kterém je uvedena částka zaplacená googlem a datum platby. Bohužel tam nejsou všechny údaje, které vyžaduje zákon, takže to nelze použít jako daňový doklad.
9
Volné fórum / Re:Platba zdravotního a socilniho pojištění
« Poslední příspěvek od Lada kdy 13. 12. 2017, 09:00:17 »
Předpokládám, že nejste podnikatel OSVČ, ale normální zaměstnanec, skončila jste pracovní poměr k 30.11. a od 11.12. nastupujete do nového pracovního poměru, přičemž v mezidobí jste nebyla zaregistrovaná na Úřadu práce. Za období od 1.12 do 10.12. nemusíte doplácet vůbec nic, ani na zdravotním ani na sociálním pojištění.

Leda kdyby to trvalo celý kalendářní měsíc (tj. od 1.12. do 31.12.), tak byste musela zaplatit zdravotní pojištění (příslušnou minimální měsíční částku byste našla na webu své zdravotní pojišťovny, stejně tak číslo účtu, na který tu částku máte poslat). Naopak sociální pojištění byste nedoplácela ani v takovém případě, ale ten měsíc by se vám nezapočítával na důchod.
10
Daně a účetnictví / Re:Aplikace a daně
« Poslední příspěvek od M.M. kdy 13. 12. 2017, 08:26:31 »
a ještě jsem si neuvědomil že pokud půjde o FV za poskytnutou službu v reverse chage českým podnikatelem ( osobou povinnou k dani )  na spol.Google Irsko, ( tz. půjde li o  typ služby dle §9 (1 ) ZDPH, kdy je místo plnění v přeneseno do Irska, tak krom SH podává ještě přiznání k DPH, takovou to službu vykazuje jako IO na ř. 21 DPH přiznání.  Tz: řádek pro uvedení :  Poskytnutí služby s místem plnění v jiném čl. státě vymezených v § 102 ods. 1 (d ) a ods. 2 
Stran: [1] 2 3 ... 10
Platby GoPay

reklama