Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Staré odborné poradny => Téma založeno: Málek 01. 12. 2017, 10:47:50

Název: Daně a odpisy
Přispěvatel: Málek 01. 12. 2017, 10:47:50
Dobrý den,
pronajal jsem RD. Jelikož je na střeše umístěna FTE, nemohu el. měr převést na nájemce. ( dotace zelený bonus )
Musím tedy faktury za odběr elektřiny vystavit dotyčnému nájemci sám.
Daň za pronájem odvádím paušálem. Musím do příjmu za pronájem zahrnout i položku za fakturu vystavenou za odběr elektřiny?
Nebo tuto položku nemusím zahrnovat do příjmů, protože z tohoto pro mne nevzniká žádný zisk.
Jen chci zdůraznit, že mnou vystavená faktura bude totožná s fakturou, která byla vystavena na mne.

Děkuji a přeji hezký den.

Málek
Název: Re:Daně a odpisy
Přispěvatel: Jan Molín 06. 12. 2017, 11:18:03
Dobrý den pane Málku,

faktura za elektřinu nebude zahrnována do příjmů z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů. Přeúčtovávané výdaje energie, vodu, plyn, případně odvoz odpadu atp. se nepovažují za zdanitelný příjem. V tomto smyslu hovoří i pokyn D-22 vydaný Generálním finančním ředitelstvím, kde je v komentáři k § 9 zákona o daních z příjmů uvedeno:

"Součástí nájemného z nemovitých věcí nebo bytů nejsou úhrady za ceny služeb spojených s jejich užíváním. Obdobně v případě nájmu nebytových prostor není součástí úhrady nájemného platba záloh nebo výdaje za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem (viz občanský zákoník).
Zálohy na služby (např. za vytápění, za dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávku vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod kanalizacemi, užívání domovní prádelny, osvětlení společných prostor v domě, kontrolu a čištění komínů, odvoz popela a smetí, odvoz splašků a čištění žump, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou), které zajišťuje pronajímatel a které po uplynutí roku zúčtuje se skutečnými výdaji za tyto služby, nezahrnuje do zdanitelných příjmů a ani platby za tyto služby nezahrnuje do daňových výdajů."

Celý pokyn je např. zde: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-22.pdf

S pozdravem

Jan Molín