reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 72 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Jaroslav Ciml

Stran: [1]
1
Dobrý den,

pronajímám byt (včetně sklepní kóje) jako fyzická osoba (tj. nejde o pronájem v rámci podnikání).
Na konci kalendářního roku by mělo dojít ke zúčtování poplatků spojených s užíváním bytu.
Jako vlastník dostanu vyúčtování od správce bytového domu a dále vyúčtování od dodavatele elektrické energie.
Chtěl bych se zeptat, které položky se dají přeúčtovat jako poplatky nájemníkovi a které nikoli.
Samozřejmě by mělo jít přeúčtovat poplatky za vodu, topení elektřinu atd. Naopak bych neměl přeúčtovat platby do fondu oprav.
U některých položek si ale nejsem vůbec jist.

Toto je seznam položek z vyúčtování od správce:

1. teplo a ohřev teplé vody,
2. vodné, stočné,
3. elektrická energie za společné prostory,
4. výtahy - servisní smlouva, opravy, telefonní linka ve výtazích,
5. úklid společných prostor,
6. pojištění objektu,
7. drobná údržba objektu včetně materiálu,
8. odpad - vývoz a magistrátní poplatky,
9. revize a technické prohlídky, správa kotelny certifikovaným technikem,
10. správa nemovistosti včetně účetnictví,
11. administrativní náklady - bankovní poplatky, úhrada nákladů výboru SVJ,
12. spotřeba vody ve společných prostorách,
13. úklid sklepů,
14. servisní prohlídky garážových vrat a strojové čištění garáží (k bytu žádné garážové stání nepatří, ale v podzemních podlažích jsou vedle sebe garážová stání a sklepy; platím tedy poměrnou část za čištění těchto podlaží jako vlastník sklepní kóje),
15. fond oprav.

A dále dostanu od dodavatele elektrické energie vyúčtování s jedinou položkou:

16. elektřina a regulované služby.

Prosím o vyjádření, které z uvedených položek není možné účtovat nájemníkovi jako poplatky spojené s užíváním bytu.

Děkuji.

2
Dobrý den,

chtěl bych položit otázku týkající se pronájmu bytu a z toho výplvající daně z příjmů fyzické osoby. Jde pouze o pronájem jednoho bytu, který jsem sám v dřívější době užíval. Pronájem nemovitostí pro mě není předmětem podnikání.

Obvyklý model bych si přestavoval zhruba takto. Opravte mě prosím, pokud je následující úvaha špatně.
Nájemce mi zaplatí každý měsíc např. 7 000 Kč. Z toho je 5 000 Kč cena za měsíc nájmu a 2 000 Kč záloha na služby (spotřebovaná elektrická energie, spotřebovaná voda, topení, internetové připojení, ale např. i poplatek za úklid společných prostor bytového domu apod). Za rok tedy zaplatí 60 000 Kč za nájem a 24 000 Kč na zálohách na služby. Při vyúčtování služeb (předpokládám, že zúčtovacím obdobím je kalendářní rok) se ukáže, že skutečná cena za služby byla např. 24 860 Kč. Nájmce tedy ještě doplatí rozdíl 860 Kč. Zálohy za služby a doplacená částka při vyúčtování nejsou předmětem daně z příjmu. Z částky 60 000 Kč na straně příjmů si ještě mohu odečíst náklady. Lze tady uplatnit paušální náklady ve výši 30%. Vyjde mi tedy 60 000 - 18 000 = 42 000 Kč a těchto 42 000 Kč daním 15%.

Jako alternativu ale uvažujme variantu, kdy se poplatky za služby nájemci nevyúčtovávají. Nájemce jako v prvním případě platí měsíčně 7 000 Kč a ve smlouvě bude uvedeno, že částka kromě nájmu již zahrnuje služby (konkrétně vyjmenované: energie, voda, topení atd.). Za rok tedy nájmce uhradí 84 000 Kč. Ať už je skutečná cena za služby o něco vyšší nebo naopak nižší, nájemce už nic nedoplácí, ani se mu nic nevrací.

Jakým způsobem se pak částka 84 000 Kč daní? Dá se z této částky odečíst cena za služby? Dají se pak z toho, co zbyde, odečíst paušální náklady 30%? Od správce bytového domu dostanu vyúčtování některých služeb za ulynulý kalendářní rok např. až v červenci roku následujícího. Přiznání k dani z příjmů FO ale musím podat už v březnu. Dá se nějak vypořádat s tím, že skutečnou cenu za služby v době podání daňového přiznání ještě neznám?

Děkuji za odpověď.

Stran: [1]
Platby GoPay

reklama