reklama

reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 48 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Poslední příspěvky

Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Právo a zákony / Re:GDPR - mailové adresy
« Poslední příspěvek od Lada kdy Včera v 19:31:50 »
Vzhledem k tomu, že firma nebude smět shromažďovat osobní údaje (zde emaily) o osobách, které jí k tomu nedaly souhlas, a to dokonce ani v případě, že ty údaje budou veřejně dostupné (např ta osoba si vyvěsí svůj mail na svých internetových stránkách nebo na Facebooku), tak nebude moci toho potenciálního zákazníka kontaktovat, protože nebude znát jeho kontaktní údaje (email, telefon). Že by si firma někde koupila nějakou databázi kontaktů a pak na ně rozesílala mailem nabídky, to už nebude povoleno.

Jediný možný způsob, jak firma ten email může získat, je že zákazník ji musí kontaktovat jako první a svůj email jí sdělit. Buďto tak, že jim zavolá či napíše email a požádá firmu o zaslání nabídky zboží /služeb. Nebo tak, že v eshopu té firmy něco koupí a při vyplňování objednávky zaklikne, že si přeje, aby mu firma zasílala marketingové emaily - tím jim udělí to svolení zasílat mu mailem různé nabidky. Pokud si zákazník sice od firmy něco koupí, ale nezaklikne, že si přeje zasílat marketingové maily, opět ho firma nesmí kontaktovat s žádnou nabídkou, protože by to bylo zneužití jeho osobního údaje (emailové adresy), který jim sdělil výhradně za účelem vyřízení té objednávky a oni ho bez jeho svolení nesmí použít k jinému účelu.
22
Start podnikání / Re:Oznámení o zahájení sam. výděleč. činnosti
« Poslední příspěvek od l.e kdy Včera v 17:10:20 »
Na živnostenském úřadě mi bylo řečeno, že jako osvč vedlejší musím zahájení činnosti oznámit sama. Registraci na FÚ udělali.
23
Daně a účetnictví / Re:pracovní oběd - repre
« Poslední příspěvek od M.M. kdy Včera v 14:24:20 »
Dobrý den,

to je repre pro firmu v obou případech,

335 / 211 ( záloha poskytnutá pro OZ na repre, tam je to bráno co projí klient + OZ  )
 513  100 / 335 ( zúčtování oproti účtence klient
  513 200 / 335  ( zaměstnanec jen jiná analytika ( ale nemusí být )

211 /335 případně něco vrátí, do pokladny pokud dostane příliš vysokou zálohu " než propapá "

tomu zaměstnanci vzniká skutečně jaký si benefit, protože se nají za peníze firmy, nicméně je uvedeno  v §6 ZDP ( 7 )


(7) Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně, kromě příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 odst. 4, dále nejsou

a) náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem5) pro zaměstnance zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce, jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách; jiné a vyšší náhrady, než stanoví tento zvláštní právní předpis, jsou zdanitelným příjmem podle odstavce 1,


Takže pokud to vyhodnotíte tak, že jste v souladu s větou zákona : jakož i hodnota bezplatného stravování ( stravuje se za peníze firmy a protože je nevrací jsou z pohledu zaměstnance bezplatné ) na pracovních cestách ( kdy pracovní cesta je : časově omezené vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce,  pro vyslání zaměstnance na pracovní cestu není potřeba písemné formy )

Pokud by se nejednalo o pracovní cestu, a proplatíte to ( opět nedaňově jako repre zaměstnance ) asi máte pravdu, že by se to pak zahrnovalo do mzdy jako nepeněžní benefit, tak aby to zvýšilo daň. základ zaměstnance  ( ale varianta nebude příliš oblíbená, zejména u OZ )


24
Daně a účetnictví / pracovní oběd - repre
« Poslední příspěvek od Petra Drábková kdy Včera v 13:29:11 »
Dobrý den,
jak správně postupovat, když naši obchodní zástupci zvou naše partnery na pracovní obědy, které následně plně uhradí. To co projedl obchodní partner je pro nás 513, ale co s tím, co projí náš zaměstnanec. Tuto část účtenky neproplácet, nebo proplatit, ale dodanit? K dané účtence není cestovní doklad, jelikož se jedná o krátkou schůzku, kdy obchodní zástupce vyrazí jen na tento oběd.
Předem děkuji za radu.
Drábková
25
Právo a zákony / Re:GDPR - mailové adresy
« Poslední příspěvek od A380 kdy Včera v 12:42:26 »
Zdravím, myslím, že tomu tak není. Váš klient jakožto fyzická osoba NEpodnikající nemá z pohledu GDRP žádné povinnosti, zjednodušeně řečeno se na něj žádné GDPR nevztahuje. To znamená, že Vás rozhodně nemusí žádat o souhlas s použitím Vašeho emailu.

Na druhou stranu, je třeba rozlišovat mezi GDPR a Zákonem o ochraně osobních údajů. To znamená, že v rámci např. zaslání prvotního obchodního sdělení na email klienta toto učinit můžete, nicméně měl byste jej následně požádat o souhlas s nakládáním s emailovou adresou. Když Vám jej udělí, je to OK, když ne, měl byste jej ze svého IS odstranit.
26
Daně a účetnictví / Re:Plat x daňový odpočet
« Poslední příspěvek od Jan Molín kdy Včera v 12:03:08 »
Dobrý den,

nemůžete sama sebe zaměstnat, jelikož pracovní, jakož i jinou smlouvu, lze uzavřít pouze mezi dvěma odlišnými právními subjekty.
Můžete zaměstnat pouze nějakou jinou osobu.
To, co si odečítáte, je sleva na dani, nejde o náklad, ale o částku, která snižuje daň z příjmů fyzické osoby.
Její roční výše na poplatníka je letos stejná jako vloni, tedy 24 840 Kč.

S pozdravem

Jan Molín
27
Daně a účetnictví / Re:sazba DPD 15% nebo 21%
« Poslední příspěvek od Jan Molín kdy Včera v 11:54:03 »
Dobrý den pane Tauschi,

dle § 48 zákona o dani přidané hodnoty se první snížená sazba, tedy 15 % uplatní "při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení". Ve Vašem případě se zřejmě o stavbu pro bydlení jedná, ale otázka je, jestli servis závlahových systémů je "stavební nebo montážní práce". Kdybychom to posuzovali striktně dle vymezení v SKP, asi bychom došli k závěru, že nikoliv.

Nicméně výkladově, dle informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí (celá Informace je zde: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2015-12-21-Informace-nemovitosti-2016.pdf) se snížená sazba může uplatnit i u OPRAV na dokončených stavbách pro bydlení.

Info GFŘ uvádí:

"Stavebními nebo montážními pracemi provedenými na dokončené stavbě pro bydlení nebo pro sociální bydlení je třeba rozumět nejen přístavby, nástavby nebo rekonstrukce ale také opravy, jako je např. malování, výměna podlahových krytin, výměna výtahů, čištění a odblokování odpadních trubek, instalace protipožární, zvukové či tepelné izolace, obkladačské práce atd."

Z toho dovozujI, že např. oprava závlahových systémů na střeše domu, který je tvořen jednotkami, jež lze ve smyslu § 48 odst. 4 ZDPH označit jako "obytný prostor" bude fakturována s 15% sazbou DPH. Samozřejmě je otázka, jak aplikovat DPH v případě, že v domě jsou i jiné prostory, než prostory pro bydlení.

Poněkud odlišným problémem je uplatnění DPH v případě "okolí" domu. Je-li toto okolí pozemkem, který tvoří jeden funkční celek se stavbou, případně se jedná o příslušenství domu, domnívám se, že i zde by bylo možné uplatnit 15% sazbu.

Info GFŘ k tomu uvádí: "První snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na „příslušenství“ dokončených staveb pro bydlení, a to i když budou prováděny pouze na něm. I při opravách doplňkových staveb, dříve označovaných jako příslušenství (blíže bod 2.3.) se uplatní první snížená sazba daně."

Vzhledem k specifičnosti dotazu, kdy je potřeba přezkoumat konkrétní okolnosti poskytované služby, doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem nebo metodikem zabývajícím se DPH na příslušném finančním úřadě.

S pozdravem

Jan Molín
28
Daně a účetnictví / Re:Společné jmění manželů a daň z příjmů
« Poslední příspěvek od Jan Molín kdy Včera v 11:24:31 »
Dobrý den,

dle popisu druhého domu je zřejmé, že není součástí SJM. Potom se na zdanění příjmů z nájmu nevztahuje ustanovení § 9 odst. 2 zákona o daních z příjmů.
Příjem zdaňuje ten, jemuž majetek dle katastru patří. Není ani jiná možnost. Otázka je, co s výdaji, vztahujícími se k celému domu (budou-li uplatňovány skutečné výdeje). Obvykle se k jednotlivým částem nemovité věci rozdělují v poměru dle podlahové plochy.
Pojistné se z příjmů z nájmu nadále neplatí.

S pozdravem

Jan Molín
29
Daně a účetnictví / Re:Faktura
« Poslední příspěvek od Jan Molín kdy Včera v 11:19:57 »
Dobrý den,

to, že Vám dodavatel vystaví daňový doklad, rozhodně neznamená, že musíte plnění použít pro svou ekonomickou činnost, pro své podnikání.
Plnění můžete použít i pro své soukromé účely, potom o něm neúčtujete, resp. neuvádí se do daňové evidence, ani si neuplatňujete nárok na odpočet a neuvádíte ho tedy do daňového přiznání k DPH, ani do KH.

S pozdravem

Jan Molín
30
Start podnikání / Re:Oznámení o zahájení sam. výděleč. činnosti
« Poslední příspěvek od M.M. kdy 19. 11. 2017, 23:48:17 »
Dobrý den,


CRM ( ŽÚ ) a JRF nejsou pouze pro oznámení podnikání ( OSVČ či firem ) , lze oznamovat změny, ukončení, přerušení, provozovny, živnosti, zástupce,  atd , atd.


Současně jedním formulářem, realizujete změnu či oznámení všude. Je to tam vč. pokynů popsáno ( proto jí to sem dávám ) , jistě číst umí.   
Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 10
Platby GoPay

reklama