reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 72 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Autor Téma: Opožděná registrace k DPH  (Přečteno 19660 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Hana

 • Host
Opožděná registrace k DPH
« kdy: 05. 05. 2014, 15:21:48 »
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak je to s opožděnou registrací k DPH.
Plátcem DPH jsem se měla stát již loni. Můj, současný daňový poradce, mě uklidnil, že nebudu platit dlužnou daň, ale pouze postihy ve výši 20% z daňové povinnosti a 14% za opožděné platby.
Ovšem paní na FÚ tvrdí, že musím zpětně zaplatit DPH (tedy podat za každý měsíc daňové přiznání) a pak mi teprve vypočtou sankce.
Můžete mi prosím říci, jak to tedy skutečně je?
Předem děkuji.
HK

Reklama

 • Stálý člen
 • *****
 • Příspěvků: 0

reklamaOffline Jan Molín

 • Profík
 • *****
 • Příspěvků: 920
  • Zobrazit profil
  • MIVO s.r.o.
Re:Opožděná registrace k DPH
« Odpověď #1 kdy: 12. 05. 2014, 16:34:59 »
Dobrý den,

od 1. 1. 2013  platí, že pokud osoba povinná k dani ("podnikatel") překročí stanovený obrat u daně z přidané hodnoty a nesplní svou registrační povinnost, stává se plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, přičemž bude zaregistrována správcem daně zpětně a za pozdní podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a pozdní zaplacení zpětně vzniklé daňové povinnosti vznikají tomuto plátci příslušné sankce podle daňového řádu (pokuta za opožděné tvrzení daně podle ustanovení §  250 daňového řádu a úrok z prodlení podle ustanovení § 252 daňového řádu). Jinak řečeno, ten, kdo překročí obrat, se stává plátcem automaticky, přestože se nezaregistroval a nepodával daňová přiznání - pohlíží se na něj jako na plátce.

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání, ačkoli měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně.
Pokuta za opožděné tvrzení daně vzniklá v důsledku pozdního podání daňového přiznání se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost ji uhradit, dosáhne-li její vypočtená výše částku menší než 200 Kč.

Výše pokuty za opožděné daňové přiznání je poloviční, pokud daňový subjekt podá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době vydání platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání. 

O povinnosti platit pokutu rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru.

Daňový subjekt je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti.  Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně.
Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení. Pokud je pro daň stanoven náhradní den splatnosti, běží úrok z prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po původním dni její splatnosti. 

Správce daně může daňový subjekt  vyrozumět o předpisu úroku z prodlení platebním výměrem kdykoliv, vyžaduje-li to stav osobního daňového účtu daňového subjektu.

Paní na FÚ má pravdu. Z výše uvedeného vyplývá, že budete muset udělat zpětně daňová přiznání za období, kdy jste byl již plátcem a zpětně odvést a zaplatit daň. Na druhou stranu ale můžete i uplatnit nárok na odpočet daně z přijatých plnění dle ustanovení § 72 a § 73 zákona o DPH a zejména dle ustanovení § 79, tzn. v daňovém přiznání za zdaňovací období, kdy jste se stala plátcem DPH uplatnit nárok na odpočet daně u přijatého plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy jste se stala plátcem, pokud toto plnění je k tomuto dni součástí Vašeho obchodního majetku.

S pozdravem

Jan Molín
Jan Molín
daňový poradce
MIVO s.r.o.
http://www.mivo.cz/ 

Platby GoPay

reklama