reklama

reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 48 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Autor Téma: Místní poplatky  (Přečteno 12723 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Offline Jiří Prachař

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 1
  • Zobrazit profil
Místní poplatky
« kdy: 28. 02. 2012, 13:32:02 »
Dobrý den. V zákonu 565/1990 sb. v §1 b), e) je stanoveno, že obec může vybírat poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, případně poplatek z ubytovací kapacity. V §3 (5) je stanoveno .... až 15,-Kč a §7 (4) .... až 6,-Kč. V různých diskuzích jsem našel informaci, že vybírání poplatků slouží ke zpoplatnění činností způsobujících nároky na veřejné služby anebo využívající obecní investici, tedy v podstatě úhrada nákladů za veřejné služby. Dále, že poplatky dle §1b) lze vybírat „v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu“.
Pokud se obec rozhodne poplatek vybírat, zajímalo by mně:
1. Podle čeho obec rozhodne, zda se jedná o v místo soustředěného turistického ruchu, nebo ne.
2. Podle čeho obec stanoví výši poplatku, když v zákoně je "až 15, případně až 6,-Kč".
3. Lze vybírat oba poplatky zároveň?
Děkuji za odpověď,
Prachař

Reklama

 • Stálý člen
 • *****
 • Příspěvků: 0

reklamaOffline Kateřina Čepelíková

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 37
  • Zobrazit profil
  • Podnikatel.cz
Re:Místní poplatky
« Odpověď #1 kdy: 07. 03. 2012, 14:49:35 »
Dobrý den,


na Váš dotaz odpovídá Jakub Haas z Ministerstva financí ČR.

Citace
Při odpovědi na předmětné dotazy je nezbytné primárně vycházet ze skutečnosti, že místní poplatky uvedené v ustanovení § 1 písm. b) a e) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMP“) jsou obsahově nezávislé, a tudíž je nelze jakkoliv věcně spojovat.  K tomuto závěru lze dojít důsledným přečtením navazujících ustanovení v ZMP, a to ustanoveních § 3 a 7.
 
Poplatníkem místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt je fyzická osoba (tzv. rekreant nebo lázeňský host), která přechodně a za úplatu pobývá lázeňském místě  nebo v místě tzv. soustředěného cestovního ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáže jiný důvod pobytu např. přechodný pobyt za účelem výkonu pracovní činnosti. Ubytovatel (vlastník nebo nájemce ubytovacího zařízení) u tohoto poplatku vystupuje v postavení plátce daně,  který od poplatníků poplatek vybírá a správci poplatku tj. obecnímu úřadu jej pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí. Maximální denní sazba poplatku je stanovena v ZMP ve výši až 15 Kč s tím, že skutečnou denní sazbu poplatku nebo i týdenní, měsíční nebo roční paušální výši poplatku stanoví obecně závazná vyhláška obce.

Jak je v obsahu ZMP uvedeno, předjímá zákon vybírání tohoto místního poplatku vedle lázeňských míst také v místech soustředěného turistického ruchu, aniž by sám nebo jiný zákon blíže charakter takového místa jednoznačně vymezoval. Z logiky věci však vyplývá, že základním kritériem pro místo soustředěného turistického  ruchu je skutečnost, že do daného místa se soustředí větší počet návštěvníků především z hlediska atraktivity daného místa. Jde o oblast s přírodními krásami, historickými památkami, rekreačními lokalitami apod. ,v nichž se jejich návštěvníci dočasně a za úplatu rekreují. Za další kritérium je možné považovat i zvýšené kulturní a sportovní vyžití návštěvníků v příslušném místě apod. Zavedení tohoto poplatku tedy nepředchází žádné zvláštní rozhodnutí deklarující zařazení obce do zákonem předjímané kategorie, ale o oprávnění obce tento místní poplatek na svém území zavést a následně vybírat rozhodne zastupitelstvo obce vydáním příslušné obecně závazné vyhlášky.
         
Poplatníkem místního poplatku z ubytovací kapacity je ubytovatel. Předmětem místního poplatku je obsazená lůžková kapacita ubytovacího zařízení určeného k přechodnému ubytování za úplatu, a to v každém dni. Poplatek inkasuje správce poplatku přímo od ubytovatele ve výši denní sazby poplatku stanovené v obecně závazné vyhlášce a v souladu s údajem o počtu ubytovaných v evidenční knize. Maximální denní sazba poplatku je stanovena zákonem ve výši až 6 Kč za využité lůžko a den s tím, že konkrétní denní sazbu stanoví zastupitelstvo v obecně závazné vyhlášce, pokud se rozhodne místní poplatek z ubytovací kapacity na území obce zavést resp. vybírat. Z důvodu zjednodušení evidence a  výše místního poplatku lze v obecně závazné vyhlášce stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou. U daného poplatku se nevyžaduje splnění podmínky, že poplatek lze vybírat pouze v lázeňském místě nebo místě soustředěného turistického ruchu.
 
Ze shora uvedeného popisu poptávaných místních poplatků lze vyvodit i odpovědi na konkrétně formulované dotazy:
 
 • Konkrétní kritéria pro tzv. místo soustředěného cestovního ruch ZMP ani jiný zákon jednoznačně nestanoví. Proto lze, zejména z podnikatelských činností na území obce souvisejících s větším počtem penzionů, jiných rekreačních zařízení nebo soustředění zařízení lázeňské péče, a z toho vyplývajících nákladů obce na veřejnou infrastrukturu, likvidaci odpadů, poskytování služeb apod., rozhodnout, na úrovni zastupitelstva obce, o zavedení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt formou obecně závazné vyhlášky obce.
 • Jde o dva na sobě nezávislé sazby místních poplatků a jejich maximální hranici  stanovenou zákonem. Každá sazba poplatku může být upravena (snížena) z rozhodnutí zastupitelstva v obecně závazné vyhlášce ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 ZMP.
 • S ohledem na shora deklarovanou obsahovou jedinečnost (samostatnost, nezávislost) poptávaných místních poplatků lze v obci zavést resp. vybírat místní poplatek podle ustanovení § 1 písm. b) a § 3 ZMP současně s místním poplatkem podle ustanovení § 1 písm. e) a § 7 ZMP.

Závěrem lze uvést, že místní poplatky mají fakultativní povahu. O jejich zavedení rozhoduje obec v samostatné působnosti a zavádí je na svém území obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví zejména konkrétní výši poplatku, splatnost, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, osvobození a popřípadě úlevy. 
Kateřina Čepelíková 

Platby GoPay

reklama