reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 72 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Autor Téma: Účetnictví - tržba  (Přečteno 1913 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Monika

  • Host
Účetnictví - tržba
« kdy: 17. 08. 2017, 20:03:31 »
Dobrý den,
chtěla bych poprosit o radu. Prodávám své vyrobené produkty v obchodě,který provozuje jiná osoba a té platím nájem za pronájem místa v obchodě,také za mě produkty prodává.Každý měsíc zasílají tržbu na účet a seznam věcí,které se prodaly (ale bez razítka apod.)mám dojem,že takto mi to do účetnictví nestačí :-) Chtěla bych poprosit o radu,co bych po nich tedy měla chtít,aby bylo účetnictví v pořádku.
Děkuji za radu.
M.

Reklama

  • Stálý člen
  • *****
  • Příspěvků: 0

reklamaM.M.

  • Host
Re:Účetnictví - tržba
« Odpověď #1 kdy: 18. 08. 2017, 00:51:36 »
Dobrý den,


pokud jde o účetnictví, účtujete podvojně, máte mít tedy pohledávku z prodeje a výnos 311/604 tedy vystavíte FA, tak jak to popisujete jde o prodej v zastoupení ( zprostředkování prodeje )  tedy FA vystavujete na zástupce ve výši jím realizovaných prodejů (  za vás  ale tato informace by měla jít kupujícím, tedy že jde o zprostředkovaný prodej, protože za záruky odpovídáte jako skutečný prodávající), nájem je opačně, kdy obdržíte FA a vznikne vám závazek a náklad 518/321


ale myslím si že popisujete sebe v daňové evidenci, tady si jako tržbu ( příjem podnikatele )  evidujete to co,  vám vz. pošle zprostředkovatel prodeje na BÚ ( nemusíte ani vystavovat FA - ale můžete to je vaše věc, pokud vystavujete a jste li neplátce dáte tam náležitosti účetního dokladu ),  výdajem je nájemné v momentě úhrady. Smlouvu na nájem si jen schováte.


Pokud vám zprostředkování prodeje dělají zdarma ( bez provize ) tak vlastně nic jiného než příjmy z prodejů a výdaje za nájem nemáte,
popisujete to jako prodej výrobků, tedy mi to přijde jako řemeslná činnost, což zatím nepodléhá EET, to je až.4 etapa, až se vás to bude týkat tak si nastudujte prodej v zastoupení ( je to docela komplikované na EET  ) protože sice inkasujete od zprostředkovatele tržbu na BÚ ale on prodává ( za vás v zastoupení ) pravděpodobně v maloobchodu za hotové.


Ale to vás teprve asi čeká ?? ( budou volby ) ale moc bych na to nesázel, zatím studujte metodiku :


 2.2.4 Nepřímé zastoupení
Jedná-li poplatník svým jménem na účet jiného poplatníka (nepřímé zastoupení dle § 8 ZoET), je povinen evidovat tržbu ten, kdo jedná svým jménem na účet jiného. Jedná se o speciální ustanovení zvláště pro situace, kdy je uzavřena komisionářská smlouva. Věcným záměrem je, aby uvedenou tržbu evidoval komisionář. Evidenci tržeb podléhá přijaté plnění i v případě, že bude celá přijatá částka 10/42 zcela předána komitentovi, a tedy neobsahuje plnění, které by bylo příjmem na straně komisionáře (v praxi zejména marže). Komisionář není povinen evidovat platbu, která neobsahuje příjem na straně komisionáře (marži) a současně nezakládá rozhodný příjem na straně komitenta nebo je z evidence tržeb vyloučena na základě § 12 ZoET. V případě, že komisionář nemá k dispozici informaci, zda přijatá platba nezakládá rozhodný příjem na straně komitenta nebo je z evidence tržeb vyloučena na základě § 12 ZoET, musí takovou platbu zaevidovat vždy. V případě nepřímého zastoupení dle § 8 ZoET bude zastupující poplatník uvádět v datové zprávě o evidované tržbě své DIČ jako DIČ poplatníka a položka DIČ pověřujícího poplatníka zůstane nevyplněná (vyplňuje se pouze v případě pověření dle § 9 odst. 1 ZoET). Zastupující poplatník dále v datové zprávě uvede svou provozovnu, ve které byla tržba uskutečněna a k podpisu datové zprávy o evidované tržbě použije svůj certifikát. Evidované tržby tak budou evidovány pouze u zastupujícího poplatníka, který musí být schopen správci daně prokázat, jaká část z takto přijatých tržeb plyne jemu.
2.2.5 Pověření k evidování tržeb
Podle ustanovení § 9 odst. 1 ZoET může poplatník, kterému tržba plyne, pověřit evidováním tržby jiného poplatníka, aby za něj tuto tržbu evidoval. Jedná se například o situaci, kdy poplatníkovi plyne tržba prostřednictvím zástupce (tedy poplatníka, který jedná jeho jménem na jeho účet) a poplatník přenesl povinnost evidovat tržbu na tohoto druhého poplatníka. Dané ustanovení však může být aplikováno i na jiné situace splňující zákonem stanovená kritéria. S přihlédnutím k principům a normám uplatněným v rámci pracovněprávních předpisů se však nevztahuje na případ pověření zaměstnance, neboť takový postup by mohl být v rozporu s ochranou poskytovanou v pracovněprávních vztazích, zejména pak s ohledem na ustanovení upravující omezení odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem závislé činnosti podle § 257 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. V případě pověření dle § 9 odst. 1 ZoET bude pověřený poplatník uvádět v datové zprávě o evidované tržbě své DIČ jako DIČ poplatníka a v položce DIČ pověřujícího poplatníka uvede DIČ poplatníka, který ho evidováním svých tržeb pověřil. Pověřený poplatník dále v datové zprávě uvede svou provozovnu, ve které byla tržba uskutečněna, a k podpisu datové zprávy o evidované tržbě použije svůj certifikát. Evidované tržby budou na portále zobrazovány jak u pověřeného poplatníka, a to jako tržby evidované za jiného poplatníka, a zároveň u pověřujícího poplatníka, a to jako tržby, které za něho zaevidoval pověřený poplatník. Plyne-li jedna evidovaná tržba více poplatníkům, mohou tito poplatníci dle § 9 odst. 2 ZoET pověřit jednoho z nich, aby za ně tuto tržbu evidoval. Toto ustanovení se inspiruje § 5b zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), který upravuje zvláštní případ tzv. „skupiny“. Pro účely evidence tržeb tedy platí, že v případě, kdy by jedna evidovaná tržba měla plynout více poplatníkům (např. na základě smlouvy o společnosti nebo na základě spoluvlastnictví), pak si mohou zvolit jednu osobu ze členů společenství, která bude daný příjem evidovat. Cílem úpravy je umožnění toho, aby společné příjmy mohl evidovat pouze jeden člen, např. společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) dohromady, tj. nikoliv každý zvlášť. V případě pověření dle § 9 odst. 2 ZoET bude pověřený poplatník uvádět v datové zprávě o evidované tržbě své DIČ jako DIČ poplatníka a položka DIČ pověřujícího poplatníka zůstane nevyplněná (vyplňuje se pouze v případě pověření dle § 9 odst. 1 ZoET). Pověřený poplatník dále v datové zprávě uvede svou provozovnu, ve které byla tržba uskutečněna, a k podpisu datové zprávy o evidované tržbě použije svůj certifikát. Evidované tržby tak budou evidovány pouze u pověřeného poplatníka, který musí být schopen správci daně prokázat, komu a jaká část takto přijatých tržeb plyne. 11/42 Ustanovení § 9 odst. 3 ZoET upravuje důsledky pověření dle odst. 1 a 2 téhož ustanovení. V případě, že poplatník pověří plněním evidenční povinnosti jiného poplatníka, vzniká pověřenému poplatníkovi povinnost evidovat tržby poplatníka, který ho k evidování pověřil. Pověřený poplatník tak má povinnost evidovat tržby v rozsahu stanoveném ZoET a za porušení této povinnosti i odpovídá. Ustanovení § 9 odst. 4 ZoET stanoví, že důsledek vzniku pověření podle odst. 1 a 2 popsaný v odst. 3 téhož ustanovení, tedy vznik povinnosti evidovat tržby včetně odpovídající odpovědnosti na straně pověřeného poplatníka, nezbavuje pověřujícího poplatníka jeho právních povinností podle tohoto zákona včetně odpovědnosti za důsledky spojené s jejich porušením. Důvodem této konstrukce odpovědnosti je zejména snaha zamezit účelovému zbavování se povinností (např. pověření nekontaktní osoby apod.). Spoluodpovědnost má tedy jak poplatník, který evidováním svých tržeb pověřil, jiného poplatníka, tak pověřený poplatník; správní řízení bude vedeno s oběma poplatníky.


 


 

Platby GoPay

reklama