reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 72 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Autor Téma: Žádost o změnu v prohlášení poplatníka po ukončení pracovního poměru  (Přečteno 4930 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Martina Nosková

  • Host
Zaměstnankyně nastoupila na hlavní pracovní poměr 1.5.2017. 10.5.2017 skončila na vlastní žádost ve zkušební době. 2.5.2017 podepsala "prohlášení poplatníka...." s tím, že nechce uplatňovat slevu na poplatníka ani daňové zvýhodnění na dítě. 10.5.2017 jí bylo vystaveno potvrzení pro ÚP, kde byl uveden pravděpodobný výdělek bez slev. 18.5.2017 volala, že chce dodatečně uplatnit slevu na poplatníka i daň. zvýhodnění, protože jí to poradili na ÚP, aby se jí počítala podpora z vyššího výdělku. Je povinností zaměstnavatele jí umožnit dopodepsat změny v prohlášení poplatníka (pokud bude mít potřebné doklady), když skončil pracovní poměr? Děkuji.

Reklama

  • Stálý člen
  • *****
  • Příspěvků: 0

reklamaM.M.

  • Host
Dobrý den,

nejsem si jistý, jak se toto posuzuje, pokud by se to bralo jako požadavek ke změně tzv. rozhodných skutečností v PP, je uvedeno že je :   1) musí prokázat
 2 ) budou zohledněny počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž budou rozhodné skutečnosti prokázány  ale současně je uvedeno (  Při nástupu do zaměstnání přihlédne plátce daně k rozhodným skutečnostem pro nárok na uznání nezdanitelných částek ze základu daně a daňového zvýhodnění již v kalendářním měsíci, v němž poplatník nastoupí do zaměstnání za předpokladu, že je prokáže do třiceti dnů po nástupu do zaměstnání.


Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který ve zdaňovacím období, tj. v příslušném kalendářním roce, pobírá příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, uplatní pro účely výpočtu zálohy na daň za příslušný kalendářní měsíc a pro výpočet daně za zdaňovací období nárok na nezdanitelné částky ze základu daně a daňové zvýhodnění tím, že vyplní a podepíše prohlášení ke zdanění příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, které předloží plátci při nástupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února s uvedením případných změn, které v uplynulém zdaňovacím období v rozhodných skutečnostech pro srážku záloh na daň nebo daně nastaly (viz § 38k  ZDP )

Současně je poplatník povinen prokázat plátci daně rozhodné skutečnosti pro nárok na uznání nezdanitelných částek ze základu daně a daňového zvýhodnění.
K předloženým dokladům přihlédne plátce daně počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž budou rozhodné skutečnosti prokázány. Při nástupu do zaměstnání přihlédne plátce daně k rozhodným skutečnostem pro nárok na uznání nezdanitelných částek ze základu daně a daňového zvýhodnění již v kalendářním měsíci, v němž poplatník nastoupí do zaměstnání za předpokladu, že je prokáže do třiceti dnů po nástupu do zaměstnání.

Dále je uvedeno v zákoně : ( §38k ZDP bod 1) Poplatník je povinen prokázat plátci daně skutečnosti rozhodné pro poskytnutí měsíční slevy na dani podle § 35ba a měsíčního daňového zvýhodnění při výpočtu záloh nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž tyto okolnosti nastaly. K předloženým dokladům přihlédne plátce daně počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž budou tyto skutečnosti plátci daně prokázány, nejdříve však počínaje kalendářním měsícem, na jehož počátku byly skutečnosti rozhodné pro uznání slevy na dani podle § 35ba nebo na daňové zvýhodnění splněny, podepíše-li poplatník současně prohlášení podle odstavce 4 anebo tyto skutečnosti v již podepsaném prohlášení současně uvede. K předloženým dokladům potvrzujícím skutečnost, že poplatník nebo vyživované dítě je studentem nebo žákem soustavně se připravujícím na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, však plátce daně přihlédne již počínaje kalendářním měsícem, v němž budou tyto skutečnosti plátci daně prokázány. Při nástupu do zaměstnání je lhůta dodržena, prokáže-li poplatník tyto skutečnosti do 30 dnů ode dne nástupu do zaměstnání.

Pobíral-li poplatník v kalendářním měsíci mzdu současně od více plátců daně, může přihlédnout k nezdanitelným částkám a daňovému zvýhodnění pouze jeden plátce daně, a to ten, jemuž poplatník rozhodné skutečnosti pro uznání prokáže a současně podepíše prohlášení k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Po ukončení zdaňovacího období provede plátce daně na žádost poplatníka výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za uplynulé zdaňovací období.

A pokud poplatník neprokáže  rozhodné skutečnosti ? pak je uvedeno v ZDP §38k ( 7 )  :

 Neprokáže-li poplatník skutečnosti rozhodné pro poskytnutí měsíční slevy na dani podle § 35ba nebo na měsíční daňové zvýhodnění podle § 35d anebo nepodepíše-li prohlášení podle odstavce 4 ve stanovené lhůtě, přihlédne k nim plátce počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž tyto rozhodné skutečnosti poplatník prokáže a současně podepíše prohlášení podle odstavce 4.

 Dodatečně přihlédne plátce k uvedeným skutečnostem při ročním zúčtování záloh, a to i v případě, byla-li daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybrána srážkou podle zvláštní sazby daně, prokáže-li poplatník rozhodné skutečnosti pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba nebo na daňové zvýhodnění a nejpozději do 15. února roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období a podepíše-li současně v této lhůtě prohlášení k dani podle odstavců 4 a 5.

Pokud by původní prohlášení bylo bráno za směrodatné, platilo by tedy ( myslím si to ),  že poplatník rozhodné skutečnosti pro přiznání slev v daném měsíci neprokázal ( tedy prokazuje je žádostí až následně ) no ale protože následný měsíc již končí, tak mu je stejně nemůžete uplatnit.

Ale bohužel, jistý si nejsem.


Lada

  • Host
Vzhledem k tomu, že měsíc květen ještě neskončil a mzdy za něj tudíž ještě nebyly zpracovány ani vyplaceny, tak já osobně bych jí to dovolila, bez ohledu na paragrafy. Pokud nechcete různě škrtat v Prohlášení poplatníka, tak ho prostě skartujte a vypište nové, které vám bývalá zaměstnankyně podepíše.

Redakční tip

  • Stálý člen
  • *****
  • Příspěvků: 0


Hanča

  • Host
Paní Lada se mi líbí, mluví přímo z praxe


 

Platby GoPay

reklama