reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 72 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Autor Téma: Vyřazení auta - protihodnota  (Přečteno 76322 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Petr Šinagl - AAC&S

 • Host
Re:Vyřazení auta - protihodnota
« Odpověď #30 kdy: 24. 11. 2015, 02:43:10 »
já nikde neuvádím něco o fiktivní pokladně

takže tohle sem asi za Vás vytrvale psal Duch Svatý (vše v souvislosti s přenecháním vozidla na protiúčet, za které přijímající žádné peníze fyzicky nevyplácí, ale poskytuje slevu k nákupu nového vozidla):

20.11.2015, 15:09:05
Dále uvažujete logicky, utržené plnění za protihodnotu, dáte do pokladny, neudělala jste nic jiného než prodala starý vůz, prodej je Váš příjem který vstupuje do ZD, aby byl příjem zachycen v DE která je postavena na platbách, musíte jej dostat do peněžního deníku, klasika přes příjmový pokladní doklad.

20.11.2015, 16:43:06
Ta pokladna se Vám pane vynuluje dáte si  + 500 tis příjem za prodej starého OA  / - 500 000 částečná úhrada FA hotově protiplněním . Je to stejné jako kdyby vám ty peníze za prodej starého vozu někdo dal do ruky a ihned jste zaplatil část faktury z  PC nového vozu.

23.11.2015, 11:01:09
Prosím vás proboha, žádný zápočet pohledávky / závazku v DE( daňová evidence) neexistuje, v DE neexistují konta, v DE neexistuje účetní rozvrh a v DE neexistuje modul Interní doklady - kde v ÚČTU provádíte zápočty. Zápočet v DE uděláte podle metodiky tak, že si založíte tzv. pomocnou pokladnu, metodika přímo hovoří o tzv. technické pokladně, kde proplatíte doklady z předpisů vzájemně se započítávající, se shodným nominálem + /- příjem / výdej .

--------------

Zápočty, zápočet není a nikdy nebyl zaplacením.zápočet je zánik závazku pohledávky. V DE platí stale a pořád dokola, to budu uvádět, že vyrovnání závazku / pohledávky je dáno výší skutečné úhrady.

Zánik (celé či části) pohledávky/závazku při započtení je v daňové evidenci nepeněžním příjmem/výdajem okamžikem zápočtu.  Jinak by započtená částka nikdy nevstoupila ani do příjmů, ani do výdajů (neb co je započteno, to se podruhé penězi neplatí), čímž by v daňové evidenci došlo k zákonem zakázané kompenzaci příjmu a výdaje (přesněji na věčné časy k jejich nezaevidování).


Dále k zápočtu
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)


Dovoluji si upozornit, že jste už skoro o dva roky mimo realitu - místo č.40/1964 Sb. máme od 1.1.2014 účinný zákon jiný, v mnohém obsahově odlišný, ba zásadně odlišný. Ale co, stejně vše odkazované používáte jen jako mlžící balast k odvedení pozornosti.

--------------

Konkrétně v Příloze 1 – část E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona. Daňové odpisy dlouhodobého majetku se uvedou do 2. tabulky jako položka snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Součet všech položek uvedených v této tabulce se pak přenese do části 1 přílohy – řádek 106.

Opět mimo realitu. Daňové odpisy nejsou úpravou základu daně podle §5 ani §23 ZDP. Jsou totiž v zákoně o dani z příjmů definovány jako daňově uznatelný výdaj, nikoli jako položka upravující výši základu daně.
Pokud by totiž nebyly daňově uznatelným výdajem, ale úpravou základu daně, pak by nutně (neb princip nediskriminace) zcela stejně upravovaly i základ daně vzniklý uplatněním výdajového % (§7/7 ZDP) či stanovený paušální částkou (§7a ZDP).
Chce to prostě o daních vědět trochu víc, než jen "Ctrl+C - Ctrl-V" opisování z jednoho starého článku na internetu.

--------------

No a zbytek Vašeho příspěvku je tradičně masa balastu (o kterém s Vámi nikdo nepolemizoval), kterým se již tradičně snažíte odvést pozornost od vyvrácení Vašich omylů.Reklama

 • Stálý člen
 • *****
 • Příspěvků: 0

reklamaPetr Šinagl - AAC&S

 • Host
Re:Vyřazení auta - protihodnota
« Odpověď #31 kdy: 24. 11. 2015, 03:08:47 »
Abych nezapomněl, o odpisech si přečtěte §24, odst. 2 písmeno a) Zákona o daních z příjmu - tam máte napsáno výslovně a natvrdo, že daňové odpisy jsou výdaj, nikoli úprava základu daně v tabulce E.

Nejspíš je ten zákon "zastaralý a nevhodný" ;D


M.M.

 • Host
Re:Vyřazení auta - protihodnota
« Odpověď #32 kdy: 24. 11. 2015, 07:54:54 »
pane o odpisech se v DE neúčtuje, odpis se v DE provede jako tzv. uzávěrková úprava  výdajů - nic o odpisu v DE neúčtujete, nikdo vám zde nepsal že odpis není daňovým výdajem, pokud vím hovoříme pouze o metodice vykazování
 
Každý podnikatel vykazuje ve svém DP  - Závěrku daňové evidence      
ke dni ....    jejíž součástí je : Výkaz o majetku a závazcích
kde uvede    
    
Majetek                                                Na začátku období   Na konci období
Dlouhodobý hmotný majetek                                         0,00        0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek                                    0,00   0,00

Uzávěrková úprava výdajů                                            0,00
z toho : odpisy dlouhodobého majetku                      0,00


Dále uvedete v DP
D. Tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci podle §7b zákona                  
Vyplňte pouze v případě, vedete-li daňovou evidenci podle §7b zákona. Údaje, prosím, vyplňte v celých Kč.                  
               Na začátku zdaňovacího období   Na konci zdaňovacího období
1.   Hmotný majetek             0                                           0

dále uvedete popis uzávěrkové úpravy výdajů :

č.ř.   Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji            poplatník uvede v celých Kč   
1.      tady uvedete hodnotu DAŇOVÉHO ODPISU             
2.                  
3.            ( který je samozřejmě daňovým výdajem dle Zákona o daních z příjmu )

a vykazuje to takto proto, protože současně ve svém DP uvedete rozdílnou hodnotu majetku, na začátku a konci zdaňovacího období

o tom že daňový odpis byl a bude výdajem OSVČ, nikdo nediskutuje, já jen uvádím že odpis v DE neúčtujete v peněžním deníku, odpis vykážete jako uzávěrkovou úpravu výdajů      


Zpracoval jste někdy někomu DP ? zákon není ani zastaralý ani nevhodný, pouze nevíte jak se co vykazujeRedakční tip

 • Stálý člen
 • *****
 • Příspěvků: 0


M.M.

 • Host
Re:Vyřazení auta - protihodnota
« Odpověď #33 kdy: 24. 11. 2015, 08:24:02 »
a ještě ke všemu si pletete

úpravu základu daně  a Uzávěrkovou úpravu výdajů   ( UUV )

odpis není úprava ZD, vždyť  ani neumíte číst , daňový odpis si v UUV  můžete uplatnit ale nemusíte pane, proto jej v peněžním deníku neúčtujete, je vaše věc zda si výdaj uplatníte , stát nezajímají vaše výdaje, stát zajímají vaše příjmy pane

v tom je obrovský rozdíl pane

máte 2 situace( u obou daň. odpis v hodnotě 10 )

1-  P-příjmy 100 V- výdaje 50 = ZD 50 z toho odvedete státu 15% DPFO ( neprovedl jste uzávěrkovou úpravu výdajů o odpis )

2- P 100 V 50+ UUZ 10 ( daň. odpis ) = ZD 40 z toho odvedete státu 15%  DPFO

a vykážete to v DP OSVČ podle metodiky kterou máte popsanou výše

vidíte to - tomu se říká daňová optimalizace 


Petr Šinagl - AAC&S

 • Host
Re:Vyřazení auta - protihodnota
« Odpověď #34 kdy: 24. 11. 2015, 09:40:55 »
Zkuste si ten §24, odst. 2 písmeno a) Zákona o daních z příjmu alespoň přečíst (když už né pochopit), místo hrnutí dalšího a dalšího maskovacího balastu.

Daňové odpisy prostě jsou ze zákona součástí výdajů poplatníka, nikoli "částkou snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji" dle §§5 a 23.
Patří tedy, stejně jako všechny další uplatněné peněžní i nepeněžní nepeněžní výdaje, už do řádku 102 přílohy DaP.

"Částky snižující/zvyšující rozdíl mezi příjmy a výdaji" podle §§5 a23 (které se kumulovaně uvádí do řádků 105 a 106 přílohy s položkovým rozpisem v části 2. E přílohy) jsou něco úplně, ale úplně jiného než tzv. "uzávěrková úprava příjmů a výdajů" (což je ve skutečnosti sečtení peněžních a nepeněžních příjmů/výdajů před zápisem součtů do řádek 101 a 102 přílohy). Stačí se alespoň podívat do znění oněch §§5 a23 ZDP, o čem že vlastně jsou.


A jen tak mimochodem - každý daňový výdaj si poplatník uplatnit může ale nemusí, v tom daňové odpisy nejsou žádná vyjímka. Přičemž řádnému uplatnění nepeněžních výdajů (například odpisů) se rozhodně neříká "daňová optimalizace".PS: kdyby nehrozilo, že se začas při pročítání diskusí těch Vašich bludů někdo zcela neznalý chytne a bude podle nich ke své škodě postupovat, tak je to skvělé komické číslo.

Reklama

 • Stálý člen
 • *****
 • Příspěvků: 0

reklamaM.M.

 • Host
Re:Vyřazení auta - protihodnota
« Odpověď #35 kdy: 25. 11. 2015, 09:10:33 »
tak já tu ale nemohu být pořád,

pane odpisy jsou 2:  účetní a daňové

do nákladů účtujete účetní odpis, daňový odpis používáte pro výpočet daňového základu pro daň z příjmu. Při výpočtu daňového základu se zjistí rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy.

v DE jsou potřeba k uplatnění pouze daňové odpisy, a jejich souhrn  uvedete do daňového přiznání. Pokud uplatňujete daňový odpis není správné nazývat jej výdajem. Výdajem by byl odpis účetní, který ale v DE nepoužijeme.

konkrétně uvedete tedy daňový odpis v DE v příloze DP č. 1 nikoliv jako součást řádku 102

protože : ř 101 jsou příjmy podle §7 / ř. 102 výdaje podle §7 ( a daňový odpis není výdajem v DE, výdajem by byl odpis účetní který můžete vykázat a uvést že je roven daňovému, ale já se neztotožňuji s tímto postupem   )

 dále tedy uvedete odpis v řádku 106 - úpravy snižující základ daně

dílčí základ daně ( po korekcích )  poté logicky dostanete, ve spodní části na řádku 113 přílohy č. 1. DP

podle výkladu :
Při vedení daňové evidence se odpisy někdy píší do tzv. nepeněžního deníku, jako nepeněžní operace, kdy se k poslednímu dni zdaňovacího období (31.12.), vyčíslí jako položka, o kterou bude v rámci daňového přiznání snížen základ daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Jako takové se zapisují do Přílohy č. 1, coby snižující položka základu daně.

myslím, že je to obhajitelné :
 http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/ucetnictvi-a-dane/danova-evidence/n:19449/Odpisy-v-ucetnictvi-a-danove-evidenci

je mi jasné, že přes všechno stále povedete svou, já nemám co bych více dodal


 


Petr Šinagl - AAC&S

 • Host
Re:Vyřazení auta - protihodnota
« Odpověď #36 kdy: 25. 11. 2015, 09:29:07 »
Nepodepsaný "výplňový" článek na reklamami prolezlém webu firmy(?), která se na něm stydí uvést své jméno - vskutku skvělý zdroj informací, kam se na něj hrabe něco tak nedůvěryhodného, jako vlastní znění příslušného zákona  ;D


M.M.

 • Host
Re:Vyřazení auta - protihodnota
« Odpověď #37 kdy: 25. 11. 2015, 09:37:31 »
tak to je dobře že se smějete pane, je také dobře že zde udáváte své fundované rady pod názvem a jak uvádíte nesete za ně odpovědnost,

já podložil svůj pohled dvěma výklady :

http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/ucetnictvi-a-dane/danova-evidence/n:19449/Odpisy-v-ucetnictvi-a-danove-evidenci

http://www.podnikatel.cz/clanky/odpisy-hmotneho-majetku-v-uce-a-dan-evidenci/

vy se zde prezentujete dementním smajlíkem a vzhledem k tomu že tu jste nonstop ( v podstatě tu žijete ), moc toho na práci nemáte

tak se jen smějte, až k vám přijde kontrola z FÚ on vás ten smích přejde

těšilo mě
 

Platby GoPay

reklama