reklama

reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 48 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Poslední příspěvky

Stran: [1] 2 3 ... 10
1
Volné fórum / Přednost částky uvedené slovy před číselným údajem
« Poslední příspěvek od Kašík Emil kdy Dnes v 15:17:29 »
Při sepisování smlouvy byl uveden číselný údaj vyjadřující finanční částku. Dále finanční částka v téže předmětné věci prodeje nemovitosti je uvedena i ve  slovním vyjádření a liší se tím, že je o 13 tisíc nižší. Vím, že dle §6 zákona  č. 191/1950 (zákon směnečný a šekový) platí, že fin. částka uvedená slovy má přednost před číselným údajem. Číselný údaj má pouze zajišťovací význam. Existuje v rámci obchodního a občanského práva předpis který uvádí rovněž stejnou formulaci? Nechci při argumentaci používat zák. č. 191/1950, neboť tento řeší směnečné a šekové věci. Děkuji za reakci na můj dotaz.
2
Zaměstnanci a HR / Re:Začátek pracovního poměru o víkendu
« Poslední příspěvek od Lada kdy Dnes v 11:18:06 »
Jediný problém je v tom, že když nebude zaměstnaný od 1.10., tak za říjen nebude mít nárok na 1/12 roční dovolené. Ale jinak to na nic nevadí, ani na sociální pojištění, ani na zdravotní pojištění, ani na daně.

Pracovní smlouvu je možné napsat od 1.10., ale měl by v ten den také skutečně začít pracovat. Jsou povolání, kde se pracuje i o víkendu. Pokud to vaše mezi ně nepatří, napište smlouvu až od 2.10.

Nebo ať mu tu pracovní smlouvu napíšou už od pátku 29.9. To, že by se podnikatelská činnost o pár dnů překrývala s pracovním poměrem, ničemu nevadí.
3
Zaměstnanci a HR / Re:Nárok na stravenky ve výpovědní lhůtě
« Poslední příspěvek od Hanča kdy Dnes v 10:28:16 »
Tak to je potom dané ve směrnici a tou se řídí, ale za tu dobu odpracovanou před výp. dobou nárok máte.
4
Zaměstnanci a HR / Začátek pracovního poměru o víkendu
« Poslední příspěvek od Radka kdy Dnes v 10:11:25 »
Dobrý den,
měla bych dotaz. OSVČ přeruší k 30.9.2017 podnikatelskou činnost a od 2.10.2017 začne pracovat na HPP. Je možno napsat pracovní smlouvu od 1.10.217, když tento den spadá na neděli? Jde o to, že živnost bude přerušena ke 30.9. a skutečně začne pracovat až 2.10. Co v případě s tím jedním dnem (1.10.), který připadá na víkend?
Děkuji za jakoukoliv odpověď.
5
Zaměstnanci a HR / Re:Nárok na stravenky ve výpovědní lhůtě
« Poslední příspěvek od Tonic kdy Dnes v 09:24:07 »
Dobrý den,
můj dotaz zní: "Jak kontrovat v případě odmítnutí, jelikož v druhé směrnici zmíněné výše" Zaměstnanec nemá nárok na stravenky v případě výpovědní lhůty podané zaměstnancem.
6
Zaměstnanci a HR / Re:Nárok na stravenky ve výpovědní lhůtě
« Poslední příspěvek od Hanča kdy Včera v 07:11:08 »
Stravenky jsou NEnárokovým benefitem od zaměstnavatele. Pokud má v interní směrnici uvedeno, že zaměstnanec má nárok na stravenku za odpracovanou směnu, máte na ni nárok i během výpovědní doby.
7
Zaměstnanci a HR / Nárok na stravenky ve výpovědní lhůtě
« Poslední příspěvek od Tonic kdy 19. 09. 2017, 18:07:56 »
Dobrý den,
můj dotaz zní: "Mám nárok na stravenky ve výpovědní lhůtě?"


Dnes jsem byl "donucen" podepsat papír (vnitřní předpis) ve kterém bylo uvedeno, že "já jako zaměstnanec" nemám nárok na stravenky ve výpovědní lhůtě (jelikož jsem ji podal sám). Bylo mi vysvětleno, že kdybych odmítl výše uvedený papír podepsat, neměl bych nárok ani na ty stravenky před výpovědní dobou.


Osobně nevidím důvod proč bych neměl mít nárok na stravenky, když ve výpovědní době pracuji stejně jako před ní.


Je možné v tomto případě možné uplatnit, níže uvedenou citaci, pokud ano, jakým způsobem?


"Stravenky tak náleží zaměstnancům za předem sjednaných nebo stanovených podmínek. Neposkytování stravenek zaměstnancům ve výpovědní době by bylo v rozporu s ustanovením zákoníku práce o rovném zacházení se zaměstnanci.[size=78%]"[/size]


Předem mnohokráte děkuji.
8
Založení firmy / Re:Výroba a prodej vlastního produktu
« Poslední příspěvek od Petr Čížek kdy 19. 09. 2017, 10:02:35 »
Dobrý den,

pro výrobu svíček je nutné živnostenské oprávnění v oboru "Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů". Jedná se o živnost volnou, pro její vyřízení není nutné doložení žádné zvláštní kvalifikace. Živnost vám vyřídí na kterémkoliv živnostenském úřadu nebo online zde.

Z hlediska prostor, kde bude výroba vykonávána a výrobky skladovány, je nezbytné schválení těchto prostor pro daný typ užívání příslušným stavebním úřadem. Pokud prostory pro tento účel schváleny nejsou, je nutné provést jejich rekolaudaci. O rekolaudaci se žádá na příslušném stavebním úřadě. Pro účely stavebního řízení je nutné obstarat závazné stanovisko hygienické stanice, která musí obsahovat náležitosti popsané zde. Dále je nutné obstarat souhlas hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Hasičský sbor provede kontrolu prostor za účelem jejich schválení z hlediska požární bezpečnosti. Pro ověření, zda dané prostory budou vyžadovat kolaudaci na zamýšlený účel, doporučuji toto konzultovat ještě přímo na příslušném stavebním úřadem.

S pozdravem


Petr Čížek
www.ZalozFirmu.cz
9
Daně a účetnictví / Re:Daňové přiznání 2016 zahrnující příjmy z ČR a Australie
« Poslední příspěvek od M.M. kdy 19. 09. 2017, 07:17:09 »
Dobrý den,

ověřte si zda má Austrálie uzav.  smlouvy o zamezení dvojího zdanění s ČR., pokud ano a jde o příjem dle §6 ( záv. činnost ) a půjde o metodu vynětí , pak máte v pokynech :

1. Pokyny k výpočtu dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§ 6 zákona) Do příjmů ze závislé činnosti podle § 6 zákona se zahrnují příjmy ze zdrojů na území České republiky i příjmy ze zdrojů v zahraničí, a to přepočtené na Kč. Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonávané ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 12 a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí. Je-li závislá činnost nebo funkce vykonávaná ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonávané v tomto státě, zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 12; tento příjem lze snížit o daň zaplacenou z tohoto příjmu ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a to pouze v rozsahu, ve kterém nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f v bezprostředně předchozím zdaňovacím období. Přitom se musí jednat o nezapočtenou daň z příjmů, které se zahrnují do základu daně. Položky snižující základ daně podle zahraničních právních předpisů nelze při stanovení základu daně použít. Upozorňujeme, že pokud má poplatník příjmy ze zdrojů v zahraničí ze závislé činnosti, postupuje se při vyloučení jejich dvojího zdanění podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo podle § 38f odst. 4 zákona. Zahrne-li poplatník příjmy uvedené v § 6 odst. 4 zákona do daňového přiznání, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň (sraženou daň uveďte na ř. 87a u rezidenta ČR, ř. 87b u nerezidenta ČR, který je daňovým rezidentem členského státu EU nebo státu tvořícího EHP základní části DAP na stranu 3).

ř. 31 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů (u poplatníka podle § 2 odst. 2 zákona včetně příjmů ze zahraničí) – vyplňte údaje, které zjistíte např. z dokladu „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2016“ (dále jen „Potvrzení“) vystaveného jednotlivými zaměstnavateli na základě Vaší žádosti podle § 38j odst. 3 zákona. Zahrnete-li do DAP příjmy podle § 6 odst. 4 zákona (platí pouze pro rezidenty ČR, EU nebo státu tvořící EHP), jste povinen uvést veškeré tyto příjmy do ř. 31 a tyto doložit na „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“ (dále jen „Potvrzení o sražené dani“). Příjmy uveďte v souladu s § 5 odst. 4 zákona (ve vzoru Potvrzení č. 24 se jedná o součet řádků 2., 4. a 5. a ve vzoru Potvrzení o sražené dani č. 3 se jedná o ř. 2).

ř. 32 Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 12 zákona – uveďte pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které je z příjmů uvedených na ř. 31 povinen platit podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 589/1992 Sb. a zákon č. 592/1992 Sb.) zaměstnavatel (ve vzoru Potvrzení č. 24 se jedná o řádek 6. a 7.). Částka odpovídající povinnému pojistnému se uvádí i u zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá (např. jde-li o příjmy za zdrojů v zahraničí). Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

ř. 33 Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 13 zákona – jste-li poplatník podle § 2 odst. 2 zákona (daňový rezident ČR) a máte příjmy ze zdrojů v zahraničí, uveďte na tento řádek daň zaplacenou z těchto příjmů, o kterou lze snížit příjem podle § 6 odst. 13 zákona.
10
Daně a účetnictví / Re:Dotace de minimis
« Poslední příspěvek od M.M. kdy 19. 09. 2017, 06:56:02 »
Dobrý den,

platí základní pravidlo, že dotace " snižují hodnotu majetku či jsou výnosem - podle charakteru " rozdílné jsou pouze způsoby účtování. Vychází to ze základního předpokladu " zamezení dvou výhod " na jedné straně dotačního titulu, na straně druhé snížení daň. základu o daňové odpisy z PC majetku pořízeného z dotace.

Jste li PO neziskového charakteru účtujete :

A) jde li o provozní dotaci 346 / 648 nárok
                                          221 / 346 příjem

snižuje li datace současně provozní úvěr 461 / 221
.................................................................................................

B ) u dotací na majetek  :         346 / 042 nárok
                                                 221 / 346  příjem peněz z dot. na BÚ
                                                 042 / 321 pořízení DHM ( z dotací ) zde snižuje hodnotu poř. DHM

zde vám dotace snižuje hodnotu majetku ze kterého poté odepisujete

pokud současně snižujete jistinu úvěru ( z dotačních peněz )  461 / 221 ( mimořádná  splátka úvěru z dotací, zde vlastně zaplatíte vyšší jednorázovou splátku )


Neziskový sektor účtuje trochu odlišně, tam se ponechává celá hodnota pořízeného DHM ( a také se z celé hodnoty odepisuje ) dotace se vyvede poměrově k ročnímu odpisu, do výnosů, účetně to vypadá

348 / 901
901 / 691 ( vyvedení části dotace " pro daný rok ve výši uplatněného odpisu z DHM  " do výnosů
                   
Stran: [1] 2 3 ... 10
Platby GoPay

reklama